חיפוש

ביטוח תאונות תלמידים

מאמרים נוספים
יצירת קשר
ביטוח תאונות תלמידים
עודכן בתאריך 21.12.2023
ביטוח תאונות תלמידים הינו אחד מהביטוחים הפחות נפוצים בשמו ובעיקרו, אך מהותו חשובה לא פחות מכל ביטוח אחר שאנו רוכשים בחיינו.
על מנת להבין מהו ביטוח תאונות תלמידים, על מי הוא חל ומה הוא מכסה, קודם נתחיל בהצגת נקודת המוצא העיקרית עליה מושתת ביטוח זה.
נקודת המוצא של המחוקק היא כי ילדים ובני נוער נוטים להשתובב יותר, להסתכן יותר ובהתאם גם להיפגע יותר מאשר אנשים מבוגרים.
על כן, עלה הצורך בכיסוי נרחב יותר לאוכלוסיית הגיל הזו, אשר ייתן מענה במקרים של תאונות תלמידים, מקרי מוות, נכות ופציעה.
 
מי זכאי לכיסוי ביטוח תאונות תלמידים?
על פי חוק לימוד חובה, על כל רשות חינוך מקומית מוטלת החובה לבטח תלמידים אשר זכאיים לחינוך "חינם", הלומדים בתחומה.
כלומר, ילדים בגילאי 3 עד 18 (במידה ואינם סיימו את לימודיהם).
בנוסף,  גם הורי התלמידים זכאים לכיסוי הביטוחי במקרים מסוימים, כפי שיפורט בהמשך.
 
ביטוח תאונות תלמידים – כסוי ביטוחי:
ביטוח תאונות תלמידים חל 24 שעות ביממה, בכל זמן, בכל מקום, ואפילו בעת שהותם בחו"ל! (לעומת ילדים הלומדים בגנים אשר ייתכן והפוליסות מוחרגות לשעות פעילות הגן).
הזכאות המוקנית מכח הביטוח חלה על אירוע חיצוני, בלתי צפוי, וגלוי לעין הגורם לפגיעה גופנית בגופו של התלמיד.
כך לדוגמא, תלמיד שנחבל בטיול שנתי עקב היתקלות באבן, לכאורה עומד בדרישת הפוליסה.
הפוליסה גם מכסה מקרה של מוות חלילה, כאשר האירוע בו התלמיד נפגע ונפטר עומד בעיקרי הפוליסה אשר צוינו מעלה.
כמו כן, הפוליסה מכסה גם נכויות קבועות או זמניות אשר נגרמו מאותו האירוע החיצוני.
יש לציין, כי ישנם מקרים שבהם תלמידים בנוסף ללימודיהם עובדים ומקבלים שכר באופן מסודר. במקרה פגיעה ו/או תאונה שהיא תאונת עבודה, הרי שביטוח תאונות תלמידים אינו מכסה את נזקו של התלמיד ויש לפנות והתייעץ עם עו"ד תאונות עבודה אשר יש לו ניסיון מעשי בתחום ואשר יוכל לסייע לנפגע למצות את זכויותיו.
 
הזכאות המוקנית להורים מכח ביטוח תאונות תלמידים:
ביטוח תאונות תלמידים מכסה גם תאונה של הורים, ככל והמסגרת בה נפגעו אירעה כתוצאה מפעילות בית ספרית, וזאת כל עוד הפעילות לא גובתה בשכר.
כך לדוגמא, "הורה מלווה" אשר נחבל בטיול שנתי זכאי לפיצוי מכח הכיסוי הביטוחי .
 
דרכי הוכחת הזכאות להחלת ביטוח תאונות תלמידים:
לאחר שדנו בהגדרות של "תלמיד" , "הורה תלמיד" ו" תאונה", כעת נפרט כיצד ניתן לממש את הכיסוי הביטוחי של ביטוח תאונות תלמידים.
בשלב הראשון, עלינו לבקש את הפוליסה ממזכירות בית הספר, וזאת על מנת שנבין בצורה עמוקה יותר מהם תנאיה.
בשלב השני, נפנה לחברת הביטוח לשם דרישת הפיצוי.
יש לזכור, כי על מבקשי מימוש הכיסוי הביטוחי להביא ראיות והוכחות להיותו של התלמיד "תלמיד מן המניין", ולאירוע כאירוע "תאונתי חיצוני" אשר גרם לפגיעה הפיזית בתלמיד.
 לאחר שהוכחנו את כל הנדרש, עלינו לבדוק האם אנו נמנים עם המקרים המוחרגים על ידי הפוליסה.
אחד החריגים בביטוח תאונות תלמידים, הינו אי קבלת פיצוי במידה וקיים מקור פיצוי אחר.
כך לדוגמא, אם התלמיד נפגע בתאונת דרכים, החוק אשר יחול עליו במקרה דנן הינו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ועל כן תאונות דרכים בד"כ מוחרגות בכיסוי הביטוחי של התלמידים.
מטרת החריג הינה לוודא שלא מתקבל "כפל פיצוי", על כן, אם יש חוק המתאים לאירוע הפגיעה יותר, לפיו יש ללכת.
חריג נוסף אשר לרוב ניתן להבין מלשון הפוליסה נקרא "הסתכנות מרצון", או "במתכוון".
כפי שדנו מעלה, על המאורע התאונתי להיות בלתי צפוי. בעת כניסה למצב של סכנה "במתכוון", אנו יוצאים מהגדרת האירוע הפתאומי, לאירוע שניתן להתכונן אליו מראש- דבר אשר לא עולה בקנה אחד עם חוסר הצפיות אשר דורש הכיסוי הביטוחי.
כך לדוגמא, קטטה של ילד בגיל 7 וקטטה של בגיר בגיל 18 ("תלמיד מן המניין") שתיהן מביעות סוג של הסתכנות מרצון, אך נראה כי במקרה הנדון יבחן כל מקרה לגופו, שכן שיקול הדעת של ילד בן 7 אינו כשל בגיר בן 18.
חריג מאוד חשוב שיש להסב את תשומת הלב אליו הוא מועד תקופת ההתיישנות.
תקופת ההתיישנות בתחום הביטוח הינה 3 שנים מקרות הנזק, אשר תחל להיספר מיום הגעתו של התלמיד לגיל 18.
כך למשל, אם נפגע הילד באירוע חיצוני בהיותו בן 6, יוכלו ההורים לתבוע את הפוליסה עד להגיעו לגיל 21.
תחום הביטוח עשיר בנספחים משפטיים ואותיות קטנות. לפני הגשת תביעה לחברת הביטוח כדאי מאוד לבדוק את הכסוי הביטוחי ולהעריך את סיכויי וסיכוני התביעה.
מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין שבקיא בתחום ביטוח תאונות תלמידים שעבד בחברות הביטוח ויוכל לנהל את המשא ומתן מול חברת הביטוח בצורה המקצועית והיעילה ביותר, לשם קבלת הפיצוי המקסימלי תוך מינימום זמן.
 
מועד תשלום הפיצויים מכח ביטוח תאונות תלמידים:
מועד התשלום לפיצויים הינו 30 ימים מהיום בו קיבלה חברת הביטוח את כלל המסמכים והאסמכתאות לשם בחינת התאונה וגיבוש ההחלטה.
במקרה בו נקבעו נכויות או חלילה נגרם מוות, אזי התשלום יבוצע תוך 30 ימים מיום המצאת תעודת הפטירה או מיום קביעת הנכות.
לסיכום, הנושא הינו נושא מורכב, אשר יש לבחון אותו בכל מקרה ומקרה לגופו.
המאמר המוגש כשירות לציבור סוקר מקרים כללים עד מאוד, ואינו מהווה הנחייה גורפת ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.
 
לבחינת המקרה הספציפי שלכם וזכאותכם לקבלת פיצוי, פנו עוד היום לעו"ד אורי בוים. ייעוץ והכוונה ללא כל התחייבות.
דילוג לתוכן