חיפוש

עורך דין דיני עבודה

מאמרים נוספים
יצירת קשר
עורך דין דיני עבודה

הסדרת יחסי העבודה בין עובדים למעסיקים, מטרתם העיקרית – הגנה על המעסיק / העובד וזכויותיהם. דיני העבודה כוללים מערכת זכויות וחובות, החלות על המעסיק ועל העובד ומוסדרת בחקיקה, הסכמים ובפסיקה. אז מתי כדאי לפנות לאותו עורך דין דיני עבודה?


בישראל חוקי העבודה מסדירים את היחסים בין מעסיקים לעובדים, מבטיחים יחס הוגן, הגנה על זכויות ועמידה בתקנות במקום העבודה. עם זאת, הבנה וניווט בחוקים המורכבים הללו יכולים להיות מרתיע עבור מעסיקים ועובדים כאחד. כאן מומחיותו של עורך דין מיומן לדיני עבודה הופכת לבעל ערך רב.

מדוע צריך עורך דין דיני עבודה?

חוקי העבודה בישראל הינם מקיפים ומורכבים ומכילים היבטים שונים כגון חוזי עבודה, שכר, שעות עבודה, סיום עבודה, אפליה ועוד. ללא הדרכה משפטית מתאימה, אנשים עלולים להתעלם בשוגג מזכויותיהם או לא לטפל בהפרות מצד מעסיקיהם ובכך בעצם נגרם נזק כספי מעבר לפגיעה בזכויות עובדים ו/או מעסיקים. עורך דין לדיני עבודה מעניק סיוע רב ערך בניווט בחוקים אלו, ומבטיח שהלקוחות מקבלים את זכויותיהם, חובותיהם וזכויותיהם בהתאם לחוקת העבודה.

יתרונותיו של עורך דין מקצועי לדיני עבודה  

עורך דין מקצועי לדיני עבודה מביא לשולחן ידע וניסיון עשיר. עו"ד לדיני עבודה מעודכן בהתפתחויות האחרונות בדיני עבודה, תקדימים ותקנות, ובכך יכול לספק ייעוץ וייצוג מושכל ללקוחותיו. יתרה מכך, יש לו את הכישורים והמשאבים לנהל משא ומתן על, לגשר בסכסוכים, ובמידת הצורך, להתדיין בתיקים בבית המשפט.

הקשר בין דיני עבודה לפנסיה וביטוח

דיני עבודה מצטלבים לעתים קרובות בענייני פנסיה וביטוח, במיוחד במקרים של פציעות במקום העבודה, נכות או פרישה. עורך דין דיני עבודה יכול לספק הדרכה לגבי זכאות לקצבאות פנסיה, תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה ופיצויים בגין נפגעי עבודה. עו"ד לדיני עבודה עם ניסיון בביטוח ופנסיה יכול להבטיח שלקוחותיו יקבלו את מלוא היקף ההטבות וההגנות על פי חוקת העבודה.

תחומי התמחות לעורכי דין דיני עבודה

עורך דין לדיני עבודה אמור להתמחות בתחומים שונים, לרבות אך לא רק:

– חוזי עבודה ומשא ומתן

– תביעות הפסקה ואפליה שלא כדין

– משא ומתן קיבוצי וסכסוכי איגודי עובדים

– תקנות בטיחות ובריאות במקום העבודה

– הטבות לעובדים ופנסיה

– ליטיגציה ויישוב סכסוכים

על ידי התמקדות בתחומים ספציפיים בדיני עבודה, עורך הדין, יכול להציע מומחיות וייצוג מותאמים אישית כדי לענות על הצרכים המגוונים של לקוחותיו.

עורך דין דיני עבודה

דיני העבודה בישראל מכילים את כל הזכויות והחובות החלים על המעביד והעובד.

דיני העבודה מורכבים מחוקים, תקנות וצווים, לדוגמא:
חוק פיצויי פיטורים.
חוק עבודת נשים.
חוק שעות עבודה ומנוחה.
חוק הגנת השכר.
חוק שכר מינימום.
חוק חופשה שנתית.
חוק דמי מחלה.
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים.
צווי הרחבה כלליים.
הסכמים קיבוציים.
צו הרחבה ענפי.
כמו כן, קיימים בתחום דיני העבודה   חוקים אשר לא ניתן להתנות עליהם, כגון, הזכות לפיצויים, פנסיית חובה, ימי הבראה וכו'…

אנו עדים למקורות רבים של חוקים וצווים בתחום דיני העבודה. עקב מורכבותם מומלץ להסתייע בעו ד הבקיא בחומר המשפטי הרב המצוי בתחום זה.

לצערנו עובדים רבים עוברים תאונות עבודה מדי יום שמצריכות עורך דין תאונות עבודה. העובד שנפגע רשאי להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, המעסיק וכל אדם אחר שנשא באחריות, גרם לפגיעה או היה מעורב בתאונה. יש לציין כי גם תאונה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה עשויה להיחשב כתאונת עבודה, לרבות תאונה שהתרחשה בשל רשלנות או באשמת העובד. עובדים רבים שנפגעו בעבודתם לא מכירים בזכויות המגיעות להם, את הזכויות הללו יש להכיר ולנצל במקרה הצורך. כדי להכיר את הזכויות המגיעות להם, חשוב שנפגעים בתאונות עבודה יפנו אל עורך דין לתאונות עבודה. במאמר זה נסביר מהן הזכויות המגיעות לנפגעי תאונות עבודה, מהם אחוזי נכות ומדוע כל כך חשוב לקבל סיוע ממשרד עו"ד תאונות עבודה בהקדם.

עורך דין לתאונות דיני עבודה – החוק לאכיפת דיני העבודה

החוק מסמיך מפקחים מטעם משרד התמ ת להטיל קנסות כספיים על מעבידים אשר מפירים את חוקי העבודה, העיצום הכספי יכול להגיע עד 35,000 ₪ ואף במקרים חמורים גם למעלה מכך.
להלן מספר דוגמאות להפרות בגינן יוטלו עיצומים:
אי ניהול פנקס חופשה, העסקת עובדת בהריון מהחודש החמישי בשעות נוספות, אי מתן חופשה שנתית, אי תגמול שעות נוספות, העבדה המנוחה שבועית, פיטורי אישה בהריון שלא כדין, אי תשלום זכויות מכוח צווי הרחבה (זכויות פנסיוניות וכו').

מטרות החוק באכיפה של דיני עבודה

חלק ממטרות החוק הינו הגנה על אוכלוסיות חלשות, המדובר בעיקר בעובדי קבלן. כאשר העסקתם נעשית באמצעות חברות קבלן וחברות כוח אדם.
החוק להגברת האכיפה קובע, כי בהתקיים תנאים מסוימים המעסיק – מזמין השירות – אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במידה וזכויותיהם הופרו על ידי חברת כח האדם/ הניקיון, השמירה, או הסעדה באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם, ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר.

אחריות פלילית באכיפה של דיני עבודה

לגבי אחריות פלילית של מזמין השירות מזמין השירות חשוף לקנס בגין חוזה שמתקיים בו תנאי – מהאמור לעיל. גם מנהלו הכללי של התאגיד חב באחריות אישית בנושא זה וגם הוא צפוי לקנס זהה.
בהקשר לדיני עבודה וזכויות פנסיוניות, כאשר מדובר בצו הרחבה פנסיה חובה, החל מסוף 2012 הפכו כמעט כל העובדים במדינה לכפופים לצו זה, עד היום היו קשיים באכיפת צו זה, מצב זה השתנה עם כניסת תוקפו של החוק להגברת אכיפה על דיני העבודה משמעות הדבר היא, כי כעת למשרד התמ ת, קיימת סמכות להטיל עיצומים כספיים על מעביד אשר מפר את החובה לקיים צו הרחבה העוסק בנושא פנסיוני.

אפשרויות לעובדים שנפגעו בתאונות עבודה

במקרה מצער של תאונת עבודה, עומדות לרשות ההנפגע מספר אפשרויות, לרבות:

– פנייה לטיפול רפואי ודיווח על האירוע למעסיקם

– הגשת תביעת פיצויי עובדים לקבלת הטבות בגין הוצאות רפואיות והפסד שכר

– התייעצות עם עורך דין לדיני עבודה אשר מתמחה בדיני עבודה כדי לבחון אפשרויות משפטיות, כגון דרישת פיצויים בגין נזקים, קצבאות נכות או תביעות הפסקת עבודה שלא כדין

– ניהול משא ומתן עם המעסיק או חברת הביטוח על מנת להגיע להסדר הוגן

– התפטרות או חיפוש עבודה חלופית אם לא ניתן לחזור לעבודה עקב פציעות, עם הנחיות משפטיות כדי להבטיח שהזכויות מוגנות

לסיכום, הניווט בחוקי העבודה בישראל יכול להיות מורכב, אך בהנחייתו של עורך דין מיומן לדיני עבודה, עובדים ומעסיקים, יכולים להגן ביעילות על זכויותיהם ולהגיע לתוצאות חיוביות במקום העבודה. בין אם עומדים בפני סכסוכי עבודה, ענייני פנסיה וביטוח, או פציעות הקשורות לעבודה,

גורם מכריע על מנת שהעובד, מעסיק או נפגע בתאונת עבודה יממש את זכויותיו הוא עורך דין שיש לו ניסיון מעשי, שליטה וידע בחוקים הרלוונטיים.

דילוג לתוכן