חיפוש

עורך דין לנזיקין – תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית ו/או הטרדה

מאמרים נוספים
יצירת קשר
תביעה אזרחית בגין הטרדה

נכתב בתאריך: 10.12.2023

*נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, התוכן נכון ומופנה לשני המינים.

נפגעי עבירה מינית  ראויים לעשיית צדק מוגבר, הן עקב הפגיעה בפן הגופני והן בפן הנפשי.

בעבר, נפגעי עבירה מינית היו זכאים להעמיד את פוגעם לדין במשפט הפלילי (אשר מושתת על עקרונות של ענישה), אך המשפט הפלילי אינו נתן מענה ראוי לפיצויים אשר נפגע עבירה זכאי לקבל בגין ההשלכות הקשות של אותה הפגיעה בפן הכספי .

לכן, כיום המחוקק מעמיד את גובה הפיצוי בגין פגיעה עקב הטרדה מינית בסכום של עד 120,000 ₪ ! וזאת ללא הוכחת נזק מצד הנפגע.

פיצוי ללא הוכחת נזק בעצם מזכה את הנפגע בפיצוי כספי, וזאת מבלי שהנפגע נאלץ להראות כי נגרם נזק כלשהו (בין אם גופני ובין אם נפשי) בגין אותו המעשה.

בנוסף, נפגע הטרדה מינית אף זכאי לתשלום אגרה מופחתת!

כל זאת נועד על מנת לקדש את מטרת החוק, כפי שהוצגה בדברי ההסבר אשר הונחו על שולחן הכנסת.

מטרת החוק והשתת פיצויים אזרחיים לאותה הפגיעה, לפי דברי המחוקק, הינם לשם הגברת את המודעות הציבורית לחומרת התופעה של הטרדה מינית, תוך חינוכו של הציבור הרחב לכיבוד הזולת.

על מנת לפרט בצורה הטובה ביותר על זכויות נפגעי הטרדה מינית, עלינו לדעת קודם מה היא אותה "הטרדה מינית" או "הטרדה" בעייני המחוקק?

המחוקק קבע בחוק למניעת הטרדה מינית רשימה של מספר התנהגויות אסורות, אשר כל אחת מהן יכולה להוות הטרדה מינית מעצם התרחשותה:

  1. סחיטה באיומים לשם ביצוע מעשה בעל אופי מיני.
  2. מעשים מגונים (מעשים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני) באדם או בפומבי.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם בכל הנוגע למיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.

*התנהגויות אסורות לפי סעיפים 3 ו-4 לא מחייבות בהוכחה כי הנפגע הראה למטריד שאינו מעוניין במידה והנפגע הינו אחד מן הקבוצות הבאות: קטינים, חסרי ישע, מטופלים במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פרא רפואי, לעובדים בתוך מסגרת יחסי עובד- מעביד, לתלמידים, לסטודנטים, לנפגעים מעובדי ציבור, כל אדם שהפגיעה נעשתה תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או דת.

  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם בנוגע למינו, למיניותו או לנטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, הקלטה או סרטון של אדם המתמקד במיניותו ואשר הפרסום עלול להשפיל או לבזות את אותו האדם, וכן אותו אדם אינו נתן את הסכמתו לפרסום (חשוב לציין כי התנהגות אסורה זו אינה מהווה הטרדה מינית באופן מוחלט וכי קיימות לה הגנות בחוק).

המחוקק הישראלי בחוק למניעת הטרדה מינית, מייחד שלושה מסלולים בהם נפגע עבירה יוכל לממש זכויותיו, ובכך מאפשר לנפגע עבירה למקסם את זכויותיו הן בפן הפלילי והן בפן האזרחי.

תביעה אזרחית בגין הטרדה המסלול ה-1 המסלול הפלילי :

מסלול זה קובע כי התנהגות המאופיינת כהטרדה מינית מהווה עבירה פלילית, ועונשה מספר שנות מאסר.

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה במסלול הזה הינה משתנה ותלויה בהתאם לחומרת המעשה.

המסלול ה-2 המסלול במסגרת דיני נזיקין :

המסלול השני מתייחס לתחום הנזיקין, ומגדיר את התנהגות ההטרדה המינית כעוולה נזיקית.

במסלול זה ביהמ"ש רשאי לפסוק פיצוי בגובה של עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה במסלול זה הינה תוך 7 שנים מיום הפגיעה.

המסלול ה-3 המסלול במסגרת דיני העבודה או במסגרת מוסד להשכלה :

המסלול השלישי והאחרון מתייחס להטרדה או התנכלות שהתרחשו במסגרת יחסי עובד- מעביד או מורה- תלמיד או מרצה- סטודנט.

תביעה המוגשת במסגרת מסלול זה תתנהל בבית הדין לעבודה, בשונה משני המסלולים הקודמים בהם התביעה נידונה בבית משפט.

מסלול זה שונה משני המסלולים הקודמים, שכן במסלול זה נטל ההוכחה להוכיח כי לא התקיימה הטרדה מינית ו/או התנכלות מוטלת על כתפי המעסיק (וזאת בתנאי שהצליח הנפגע להוכיח כי עומד בתנאים הקבועים בחוק).

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה במסלול זה הינה תוך שלוש שנים בלבד מיום הפגיעה.

*לעניין תקופות ההתיישנות, יובהר כי תקופות ההתיישנות אף ארוכות יותר במקרה של קטינים.

נפגע עבירה יכול למצות זכויותיו הן בהליך הפלילי והן בהליך האזרחי יחד,

על ידי קבלת פסק דין בהליך הפלילי והגשתו לבית המשפט הדן בפגיעה גם בהליך האזרחי.

לזמן הגשת התביעה, לנסיבות בגינן מוגשת התביעה ולאותו עורך דין תאונות עבודה המטפל בתביעה יש חשיבות מכרעת ביותר לאיך יסגר הפרק הזה בחייכם.

לשם בחירת המסלול הרלוונטי ולשם מיצוי זכויותיכם בצורה הטובה ביותר,

אשמח לתת מענה, אוזן קשבת וליווי עד להשגת המטרה.

צרו קשר עוד היום, ואל תתמודדו עם זה לבד.

דילוג לתוכן