חיפוש

ההטבות החדשות של ביטוח לאומי לנפגעי עבודה

מאמרים נוספים
יצירת קשר

נפגע בתאונת עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור 100%, זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח, גם אם יש לו הכנסה נוספת שלא מעבודה. להמשך קריאה על הטבות ביטוח לאומי – בכתבה הבאה

הטבות ביטוח לאומי- פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לנפגע בתאונת עבודה

לעובדים שכירים יינתן הפטור לאחר שיציגו למעסיק את תעודת הפטור שהוצאה להם ע"י המוסד לביטוח לאומי, וכך יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח, למעט, תשלום עבור המחלקות הבאות בביטוח לאומי: אימהות, פשיטת רגל ונפגעי עבודה. את התשלום יבצע המעסיק עבור השכיר.

עובדים עצמאיים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח, למעט התשלום עבור מחלקות נפגעי עבודה ואימהות בלבד ולהם ניתן הפטור באופן אוטומטי.

הנחה במיסי ארנונה לנפגע בתאונת עבודה

נפגע בתאונת עבודה שדרגת נכותו היא 90%, יהיה זכאי להנחה במיסי ארנונה בעיר בה הוא גר.

המוסד לביטוח הלאומי יעביר רשימת של הזכאים להנחות בארנונה לערים השונות והעיריות עצמן, בהתאם לשיקול דעתן, יחליטו מי זכאי להנחות.

באחריותו של מי שנפגע בתאונת עבודה לברר מול הרשות אם הוא אכן זכאי להנחה.

הנחה של 50% לנסיעה בתחבורה ציבורית לנפגע בתאונת עבודה

נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה, שנפגעו בתאונת עבודה, זכאים להנחה של 50% באוטובוסים וברכבת, מטרונית והרכבת הקלה.

להנחה בנסיעות באוטובוסים, יציגו המועמדים לזכאות ת.ז או תעודת אזרח ותיק ולקבלת ההנחה ברב קו, יעדכנו המועמדים את הסטטוס שלהם בתחנות הרב קו השונות.

ההנחה ברכבת ישראל, ברכבת הקלה ובמטרונית האפשרות ניתנת למימוש באמצעות הרב – קו בלבד.

רשות המיסים

נפגעים בתאונת עבודה שדרגת נכותם הזמנית או היציבה היא 100% ובמקרים מסוימים אף 90% ומעלה זכאים לפטור ממס הכנסה. את הזכאות לפטור יש לבדוק אצל פקיד השומה.

תעודת נכה לנפגע בתאונת עבודה

מבוטחים שנפגעו בתאונת עבודה שמקבלים גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ונפגעי עבודה שדרגת נכותם היא 20% ומעלה או שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור 60% ומעלה, אך הם לא מקבלים גמלת נכות מאחר ויש להם הכנסות מעבודה או שהם מקבלים דמי מחלה, גמלה אחרת או כל דבר השולל זכאותם לקצבה, יהיו זכאים לקבלת תעודת נכה. את ההטבות שמגיעות באמצעות תעודת הנכה יקבלו הזכאים על ידי הצגת התעודה ותעודת זהות, מאחר ועל תעודת הנכה לא מופיעה תמונה של הזכאי.

תג נכה ופטור מתשלום אגרת רישוי למבוטחים שנפגעו בתאונת עבודה

לנפגעי עבודה שדרגת נכותם היא 60% ומעלה וכושר ההתניידות שלהם נפגע באופן משמעותי בגין הנכות, וכן העובדה שאינם משתמשים ברכב עשוי לפגוע בהם באופן משמעותי, ישנה האפשרות להשיג תג נכה ופטור מאגרת רישוי על ידי פנייה למשרד התחבורה לבדיקת זכאותם. ניתן לשייך תג נכה לשני כלי רכב המשמשים להסעת נכה, גם אם הם לא בבעלותו של הנכה. בנוסף, רשאי בעל תג נכה עם סמל של כיסא גלגלים, לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית, רק כשהנכה נמצא ברכב.

הטבות ביטוח לאומי – ארגון הנכים

נפגעי תאונות עבודה שדרגת נכותם היציבה היא בשיעור 20% ומעלה וכן אלמן/ה של מקבל קצבת נכות, זכאים להטבות השונות המגיעות דרך חברות בארגון הנכים, לרבות שיקום, עזרה בחזרה למעגל העבודה, ייעוץ משפטי, ייצוג מול גופים שונים. דמי החברות בארגון הנכים מנוכים באופן אוטומטי מגמלתו של הנכה, אולם אם הזכאים מעוניינים לבטל את החברות, עליהם להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.

הטבות ביטוח לאומי -ביטוח חיים הדדי לנפגעי תאונות עבודה

נפגעי עבודה שדרגת נכותם היא בשיעור 20% יציבה וגילם מתחת ל-69, זכאים להצטרף לביטוח חיים הדדי של ארגון הנכים. ההצטרפות מעניקה 50,000 ₪ לשאירים של נכה שנפטר בין הגילאים 70 – 75 ו- 100,000 ₪ לשאירים של נכה שנפטר לפני גיל 70. דמי הביטוח מנוכים באופן אוטומטי מהגמלה החודשית. על מנת להפסיק את הניכוי, יש להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי. כמו כן, יש להדגיש כי גם מי שאינו חבר בארגון, רשאי להצטרף לביטוח.

מיסוי מקרקעין לנפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונת עבודה שדרגת נכותם מפגיעה אחת היא 50% ומעלה או נפגעי עבודה שדרגת נכותם מכמה פגיעות היא 90% ומעלה, זכאים לתשלום מס רכישה מופחת. כמו כן, ברכישת דירה יחידה שעלותה עד 2,500,000 ₪, ניתן פטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה.

לבדיקת הזכאות יש להציג את אישור הנכות הרפואית לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

הטבת ביטוח לאומי במשרד הבינוי והשיכון לנפגעי תאונות עבודה

נפגע תאונת עבודה שדרגת נכותו היא בשיעור 75% ומעלה עשוי להיות זכאי להשתתפות בשכר דירה או לסיוע ברכישת דירה. בנוסף עשויים נפגעי עבודה המוגבלים בתנועה להיות זכאי להשתתפות ממשרד השיכון והבינוי, במימון שיפוצים והתאמת ביתו למגבלותיו. את הבקשה לסיוע המשרד יש להגיש למשרד הבינוי והשיכון או בכל סניף בנק למשכנתאות.

אגף רישום מקרקעין – הטבות לנפגעי תאונות עבודה

כל נפגע תאונת עבודה זכאי להטבות בפעולות רישום מקרקעין. את הבקשה יגיש הנפגע לאחת מלשכות רישום המקרקעין בהצגת אישור הזכאות לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

כמו כן, נפגע עבודה שדרגת נכותו בשיעור 80% לצמיתות ומעלה, עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום לרשות מקרקעי ישראל בעת העברת זכות חכירה של קרקע לא מהוונת לאדם אחר. זכאות זו ניתנת פעם בחיים והפטור ניתן עד סכום של 30,000 ₪ בלבד. 

היעדרות הורה מעבודה – הטבות לנפגעי תאונות עבודה

הורה, אפוטרופוס, הורה אומנה לילד או לבוגר עם מוגבלות שהוא אחראי עליו ונמצא בחזקתו, שהוא נפגע תאונת עבודה, זכאי להיעדר 18 ימים בשנה מהעבודה על חשבון ימי מחלה או 52 שעות מהעבודה ללא ניכוי מהשכר, לצורך סיוע לילד עם מוגבלות, אם עבד אצל אותו מעסיק לפחות שנה אחת וכל עוד ההורה השני אינו ניצל היעדרות מעבודתו באותו יום. למימוש הזכאות ההורה ייפנה למעסיק עצמו. המעסיק רשאי לדרוש מהעובד אישורים לבדיקת זכאותו.

דילוג לתוכן