חיפוש

תאונות דרכים – תאונות עבודה?

מאמרים נוספים
יצירת קשר

ההגדרה הבסיסית של תאונות עבודה היא תאונה שאירעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.

גם תאונה שאירעה לעובד בדרך לעבודה או חזרה ממנה תוגדר כתאונת עבודה.

החוק הרלוונטי לעניין הוא חוק הביטוח הלאומי סעיף 80(1) אשר קובע:

 "רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו". 

כאמור, ביטוח לאומי יכיר בתאונה כתאונת עבודה גם אם מדובר בנסיעה ממקום עבודה אחד למשנהו.

תאונת דרכים תוך כדי סטיה של ממש מהדרך לא תיחשב על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה.

פסקי דין רבים נכתבו על מה היא המשמעות של סטיה מהדרך במקרה של תאונה.

לדוגמא:

האם הסטייה מהדרך קשורה למשלח ידו של העובד ?

האם הסטייה בדרך היא לצורך ליווי הילד לגן או לבית הספר ?

האם הסטייה מהדרך היא לצורך ארוחת צהריים עם אמו של העובד ?

האם הסטייה מהדרך היא לצורך תפילה ?

האם עובד שנסע בערב לאירוע של החברה ונפגע בתאונה דינו שנפגע בתאונת עבודה בביטוח לאומי ?

כפי שניתן להבין העניין אינו פשוט וקיימים משתנים שונים לכך שתאונה תוכר כתאונת דרכים בביטוח לאומי.

לא כל תאונת דרכים מוכרת על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה.

זכאות לפיצוי כספי בתאונת עבודה:

במקרה תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה, זכאי העובד לקבל פיצוי כספי מביטוח לאומי וכן לתבוע את חברת הביטוח (ביטוח חובה) בגין נזקי גוף בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כדי לקבל ממנה פיצויים בשל הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה.

ישנם מקרים שבהם זכאי  הנפגע לסכומים נכבדים וגבוהים מהפיצוי שהוא מקבל מביטוח לאומי. לדוגמא: פיצויים בגין הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, כאב וסבל, עזרת צד שלישי ועוד.

כמו כן, קיימים מקרים רבים בהם הנפגע "יוכר כנכה נזקק" ויהיה זכאי לקבלת פיצוי נוסף מביטוח לאומי.

מה זה נכה נזקק?

נכה נזקק הוא אדם שעבר תאונת עבודה ושהמוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה. כמו כן, הנפגע היה זכאי לתשלום דמי פגיעה לאחר מכן נקבעו לו נכויות זמניות שאינן מאפשרות לו לחזור לעבודתו.

כדי לאפשר לנפגע המשך קיום ברמה סבירה, הביטוח הלאומי מעניק לנפגע גמלה חודשית בגובה של 75% מהכנסתו ברוטו.

הגמלה משולמת למשך 4 חודשים ולאחר מכן קיימת אפשרות להגיש בקשה נוספת.

מה הם התנאים לקבלת גמלת נכה נזקק

התנאים שיש לעמוד בהם הם תנאים מצטברים.

אין לנפגע סיכוי סביר ומסוגלות לעבוד בעבודה כלשהי.

אין לו הכנסה: מעבודה כשכיר או כעצמאי (עצמאי שהעסק שלו פעיל, אף אם אינו עובד בו בפועל, נחשב כמי שיש לו הכנסה מהעסק)- מקצבה מחליפת שכר, כמו דמי אבטלה, דמי לידה, שמירת היריון, דמי פגיעה מעבודה, דמי תאונה, מילואים, תגמול טיפול רפואי   לנפגע איבה.

ביטוח לאומי יכול לדרוש מהנפגע להמציא לידיו כל מסמך נוסף לביצוע חקירה לאימות הנתונים ובקשתו של הנפגע.

בתאונות דרכים שהן תאונות עבודה,  

חשוב ביותר להבין כי במידה והתאונה הוכרה על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה, קביעת אחוזי הנכות על ידי ביטוח לאומי תחייב את חברת הביטוח.

ניהול תיק של תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה הוא ניהול מורכב, יש משמעות להכוונה וסיוע לנפגע החל מהרגע הראשון שבו ארעה התאונה.

מומלץ להיעזר עם עורך דין לתאונת עבודה אשר זה הוא תחום עיסוקו ויש לו את הידע והניסיון בהתנהלות בענף ביטוח לאומי תאונות עבודה. מומלץ להיעזר באיש מקצוע החל מהרגע הראשון. להתנהלות נכונה ישנה משמעות כספית משמעותית עבור הנפגע.

עורך דין לדני תאונות עבודה
דילוג לתוכן