חיפוש

תביעות נזיקין – עורך דין נזיקין

מאמרים נוספים
יצירת קשר

 

דיני נזיקין, הוא תחום משפטי העוסק שמייצג אותו עורך דין נזיקין עבור סיטואציות בהן אדם ניזוק – נזק גוף או ברכוש ובגין כך, תובע פיצוי מהצד הפוגע, כדוגמת: תאונת עבודה, תאונת דרכים, הטרדה מינית, הטרדה בעבודה, לשון הרע ועוד.


תביעות נזיקין כשמן כן הן, תביעות שמקורן בנזק, שמקורו בד"כ ברשלנותו של מזיק, אשר מקים לניזוק עילת פיצויים אזרחית נזיקית בגין אירוע הנזק, בגין ראשי נזק כגון: כאב וסבל, הפסדי השתכרות, עזרת צד ג', הוצאות רפואיות ועוד. לתביעות נזיקין תצטרכו עורך דין נזיקין.

הדרך לחישוב הפיצויים המגיעים לניזוק תלויה במספר פרמטרים, למשל בגילו של הניזוק, במשלח ידו, מה היא הכנסתו של הנפגע? ובשאלה האם נותרה לו נכות כתוצאה מאירוע התאונה, והאם נגרמה לו ירידה בהכנסה וכו'.

הדבר מקבל משנה תוקף כשמדובר בתאונה שהיא גם תאונת עבודה, במקרים כאלה המוסד לביטוח לאומי נכנס לתמונה ומשלם לניזוק תקבולים בגין אותה פגיעה, שאירעה כאמור במהלך עבודתו של הניזוק.

במקרים כאלה מכל פיצוי שנפסק או ייפסק לניזוק בבית המשפט, יש לנכות ( לעיתים אף בצורה רעיונית) את התקבולים ששולמו לניזוק על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין אותה פגיעה.

גבולות האחריות בנזיקין – תיק שהמשרד ניהל :

מ' (שם בדוי), החליטה לערוך לבתה הקטינה בת ה- 14 מסיבת יום הולדת בלופט (אולם אירועים קטן הכולל ג'קוזי), למסיבה הוזמנו כ- 16 בנות.

מ' וידאה טרם שסגרה את ההזמנה עם בעל הלופט כי ללופט קיים כיסוי ביטוחי לכל הבנות, המבטח אותן במקרה של פגיעה ו/או חבלה כתוצאה מהשימוש בלופט, ובעל הלופט התחייב לכך שקיים ביטוח המכסה את כל המשתתפים באירוע.

למרבה הצער, לטענת אחת מהבנות המשתתפות באירוע, היא החליקה ביציאה מהג'קוזי הממוקם בלופט , ולטענתה נגרמו לה נזקי גוף בגינם אף נקבעו לה לאחוזי נכות בתחום האורתופדי. הוריה של הקטינה הגישו תביעת נזיקין כנגד בעל הלופט וחברת הביטוח.

למרבה הפלא, מנהל הלופט באמצעות בא כוחו, החליט לשלוח הודעת צד ג' כנגד מ' ולצרפה  להליך. במילים פשוטות, האמא שהזמינה את האירוע עבור הבת נתבעה בבית המשפט.

במאמר מוסגר, יצוין כי הודעת צד ג' הינה הודעה לפיה הנתבע בתובענה מבקש לצרף את הצד השלישי להליך, בין היתר כשהנתבע טוען כנגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו, בגין הסכומים שייפסקו בתביעה.

במקרה שלנו, הגיש כאמור הנתבע- מנהל הלופט הודעת צד ג' כנגד מ' לקוחת משרדנו בטענה שהוא זכאי להשתתפות או שיפוי ממנה בגין כל סכום שייפסק בתביעה, ככל וייפסק, היות ולטענתו מ' הינה מזמינת האירוע.

בימים אלו, משרדנו הגיש כתב הגנה בשם מ' בו נטען בין היתר, כי דין ההודעה שהוגשה להידחות על הסף, בשל העדר עילה ו/או העדר יריבות מכוח תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי.

עוד נטען בכתב ההגנה, כי על בעל הלופט כמחזיק הנכס קיימת חובת זהירות מפני מעשה או מחדל העלול להיגרם לכל אדם המבקר בנכס שבבעלותו ו/או בחזקתו, בהתאם לסעיף 35 לפקודת הנזיקין, וכי יש להעביר את נטל הראייה כי לא הייתה התרשלות מצידו לנתבע -בעל הלופט, בהתאם לסעיפים 38 ו- 41 לפקודת הנזיקין.

  • יודגש כי מ' לקוחת המשרד גם ווידאה מראש כי קיים ביטוח תקף ללופט.

כדאי לשים לב , כי קיימים מקרים רבים בהם אנו לא מודעים לאחריות שיכולה להיות מושתתת על שכמנו, והמשמעות היא הוצאה כספית גבוהה, לא מתוכננת ומיותרת.

זכויות שמגיעות לעובדים שעברו תאונות עבודה

במידה שעובד עבר תאונת עבודה אשר הובילה לפגיעה משמעותית ולכן יכולתו לעבוד נפגעה, זכותו לתבוע את הביטוח הלאומי על מנת לקבל הכרה כנפגע עבודה בעזרת עורך דין תאונות עבודה. לאחר שהעובד יוכר כנפגע עבודה הוא יוכל לקבל זכויות שונות, ביניהן: דמי פגיעה, מענק נכות או קצבת נכות לכל ימי חייו במידה שהתאונה הותירה אותו עם נכות צמיתה מעל 19%. את דמי הפגיעה מקבל העובד לאורך כל התקופה בה אין הוא מסוגל לעבוד, כאשר התשלום מוגבל ל-90 ימים.

כדי לקבל את דמי הפגיעה על הנפגע להגיש את התביעה תוך שנה מהמועד בו התרחשה התאונה. יחד עם זאת, רצוי מאוד להגיש את התביעה במהרה – כמה שיותר קרוב למועד בו חלה התאונה. לצורך כך יש להגיש טופס ב"ל 250 וטופס ב"ל 211 לצד מסמכים נלווים הכוללים: תעודה חתומה על ידי רופא שאיבחן את העובד, את משך הזמן שהוא אינו מסוגל לעבוד וכתב ויתור סודיות. הסכום שיקבל העובד עומד על 75% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאורך שלושת החודשים שקדמו לתאונה ועד לסכום יומי העומד על  1,141.13 נכון לשנת 2022. 

במידה שחלילה נותר העובד נכה כתוצאה מתאונת העבודה וחלפו 90 ימים בהם שולמו דמי הפגיעה, הוא יוכל לקבל קצבת נכות. יש לציין כי עובד יוכל לקבל את קצבת הנכות ללא תלות בהגשת תביעה לדמי פגיעה, לרבות אם הוא שב לעבודתו חרף נכותו. את תביעת קצבת הנכות חשוב להגיש בהקדם האפשרי ותוך שנה מהמועד בו חלה התאונה. לצורך קבלת הקצבה יש להגיש טופס ב"ל 200 לצד מסמכים נלווים הכוללים: מסמכים רפואיים וכתב ויתור סודיות. אחרי שהעובד הגיש את התביעה יהיה עליו להגיע לפגישה עם ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי כדי שהוועדה תחליט האם היא מכירה בנכותו מהעבודה ואם כן – תקבע האם מדובר על נכות זמנית או קבועה ומהו היקפה.

עורך דין תאונות עבודה

אחוזי נכות 

היקף הנכות משמעותי ביותר: במידה שנקבעה נכות קבועה או זמנית בשיעור שאינו עולה על 9% – לא יהיה העובד זכאי לקבל קצבת נכות. אם נקבעה לעובד נכות זמנית של 9%-100% – הוא יהיה זכאי לפיצוי כספי שיינתן עד לסיומה של התקופה שנקבעה. אם נקבעה לעובד נכות קבועה של 9%-19% – יהיה העובד זכאי למענק חד פעמי בשיעור הנכות החודשית כפול 43. אם נקבעה לעובד נכות קבועה של 20%-100% הוא יקבל קצבה חודשית לאורך כל חייו. הסכום שיקבל העובד הוא 75% ממוצע משכורותיו במהלך שלושת החודשים שקדמו לתאונה כפול אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה.

כיצד יכול עורך דין לתאונות תאונות עבודה לסייע לנפגע?

תפקידו של עורך דין לתאונות עבודה הוא ללוות את האדם שנפגע מהרגע שהאחרון פנה לקבלת שירותיו ועד להגשת התביעה. תפקידו של עורך הדין לתאונות עבודה כולל ליווי וייצוג בוועדות רפואיות, הכנת מסמכים רפואיים שונים לוועדות וייצוג הנפגע באותן ועדות. מעבר לכך, על עורך דין תאונות עבודה לסייע לנפגע לשוב לשגרה ולקבל את הפיצויים להם הנפגע זכאי. יש לציין כי לא תמיד מסתכם הטיפול בהגשת תביעה לביטוח הלאומי וכי ישנם מקרים נוספים בהם יש צורך בסיועו של עורך הדין תאונות עבודה, למשל: מקרים בהם חלה הזנחה ו/או רשלנות מטעם המעסיק, במצבים אלו יש להוכיח כי אכן התקיימה רשלנות וכי היא קשורה לתאונה. תפקידיו של עורך הדין במסגרת התביעה הינם להוכיח כי התאונה התרחשה, להוכיח אשמה בתאונה, להוכיח קשר סיבתי בין התאונה לבין מגבלותיו ומצבו וכן להתמודד מול טענות נגדיות, לדוגמה: טענה כי העובד נהג ברשלנות, להוכיח כי קיים קשר של סיבה ותוצאה בין הפגיעה והתאונה ולהוכיח את גובה הפגיעה.

עורך דין נזיקין מומלץ

אם נפגעתם במהלך העבודה חשוב שתכירו את הזכויות המגיעות לכם ותקבלו את הפיצויים להם אתם זכאים.

עורכי הדין במשרד בוים & תומא הינם בעלי ניסיון רב ויתרון יחסי בתחום תאונות עבודה, נזקי גוף ותביעות ביטוח.

עו"ד אורי בוים בעל ניסיון של 30 שנים בתחום הביטוח, מנהל בכיר לשעבר בחברות ביטוח. עו"ד תומא בעל ניסיון של 20 שנים בתחום הרפואי ושימש בעברו בתפקידים בכירים בתחום הבריאות וכמרצה באוניברסיטת תל אביב בפקולטה למקצועות הבריאות.

הרקע והניסיון של עורכי הדין במשרד בוים &  תומא מהווה יתרון משמעותי הפועל לטובת הלקוח. הניסיון מוכיח כי לקוחות אשר יוצגו על ידי המשרד קיבלו פיצויים כספיים גבוהים.

דילוג לתוכן