תביעות אובדן כושר עבודה

מאמרים נוספים
יצירת קשר

תביעות אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה

בפרסומי חברות הביטוח ניתן להבחין בדגש שניתן לחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר האלמנט המוביל הוא אלמנט ההפחדה.
מה יקרה אם תאבד את כושר העבודה ולא תוכל לעבוד מאין תתפרנס ?
חשוב לציין שאיני מקל ראש בחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה.
הדבר החשוב ביותר, שבעת קרות מקרה הביטוח כאשר אדם מאבד את יכולתו לעבוד, חברת הביטוח תשלם לו את תגמולי הביטוח ולא תנסה להתחמק מחבותה שאגב היא לרוב חבות חוזית מכוח חוזה הפוליסה.
כמי שמצוי בתחום הביטוח עשרות שנים הן כמנהל בחברות ביטוח מובילות והן כעו"ד המייצג תובעים כנגד חברות ביטוח, נתקלתי לא אחת באירועים של אובדני כושר עבודה בהם חברות הביטוח סירבו בתואנות שונות לשלם את תגמולי הביטוח.
לאחר התערבותנו ובדיקת החומרים במקרים רבים הכספים שולמו.
חשוב להדגיש, התנהלות לא נכונה שלא באמצעות עו"ד מתחום הביטוח, יכולה לפגוע בסיכויי קבלת תגמולי הביטוח.

איך להגדיל את סיכוייך לקבל את תגמולי הביטוח המגיעים לך:
א. בדוק את טופס הצעת הביטוח המקורית האם העיסוק שלך בפועל תואם את הרשום בטופס ההצעה.
ב. בקש את נספח הפוליסה וקרא את הגדרת אובדן כושר עבודה.
ג. בדוק שהפוליסה משולמת והיא בתוקף.
ד. בדוק את הצעת הבריאות ועבור על הצהרותיך בעת עריכת הביטוח.
ה. בדוק את גובה הפיצוי האם הוא מעודכן.
התנהלות נכונה ומקצועית באמצעות עורך בעל ניסיון מתחום הביטוח יכולה להגדיל את סיכוייך לקבל את המגיע לך מחברת הביטוח.

דילוג לתוכן