חיפוש

פיצוי כספי בתאונת דרכים גם אם לא אותר הרכב הפוגע

מאמרים נוספים
יצירת קשר
פיצוי כספי בתאונת דרכים

בחוק פיצוי כספי בתאונת דרכים, תשל"ה-1975 (חוק הפלת"ד) נקבע  בין היתר בסעיף 1 לחוק כי ""תאונת דרכים"- מאורע שבו נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה".

בסעיף 10 לחוק הפלת"ד נקבע כי הוקמה עפ"י חוק קרן שמטרתה הינו  פיצוי של נפגעי תאונות דרכים (להלן :קרנית).

הפיצוי לנפגע בתאונת דרכים הוא ללא צורך הוכחת האשמה.

סעיף 12(א)(1) לחוק הפלת"ד נאמר כי " תפקידה של הקרן היא לפצות נפגע הזכאי לפיצויים  לפי חוק זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח " כאשר "הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע".

בת.א (ת"א) 37278/05 בפני כבוד השופט יחזקאל הראל, נידונה תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת, לטענתה בתאונה שארעה עת הלכה ברחוב ונפגעה ע"י מלגזה שנמלטה מהמקום, לטענתה של התובעת התאונה הינה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפלת"ד, דהיינו המלגזה הינה רכב מנועי כהגדרתו בחוק, לטענת הנתבעת (חברת קרנית) לא עומדת עילת התביעה של התובעת נגדה, מכיוון שהתובעת לא שקדה במידה סבירה  על מנת להיוודע את זהות הנהג או הרכב הפוגע במועד התאונה או בסמוך לכך. טענה זו שהעלתה הנתבעת נסמכת עפ"י אמירת השופט לוין בע"א 502/84 כי אין די בכך שהתובע אינו יודע בעת הגשת התביעה מיהו הנהג האחראי, אלא עליו להראות ששקד במידה סבירה לאתרו ושהדבר לא עלה בידו.

התובעת הגישה ערעור לבית המשפט העליון, שם נקבע כי "משהוכח כי ארעה " תאונת דרכים" כמשמעה בחוק ומשהנפגע ניזוק ע"י כלי רכב מנועי- עומדת לו זכות לפיצוי בגין נזקיו, אם מהנהג ומבטחתו ובין אם מקרנית ועל כן על ביהמ"ש לנקוט במשנה זהירות בטרם יפגע בזכות קניינית זו. מקום בו מדובר בהולך רגל תמים ותם לב שנפגע ע"י כלי רכב מנועי אשר זהותו אינה ידועה- השיקולים שיש לשקול בעת דיון בתחולת סעיף 12(א) לחוק אינם צריכים להיות שיקולים מחמירים יתר על המידה עם אותו נפגע.

החמרה משמעותה דחיית התביעה והותרת הנפגע ללא כל פיצוי.

 המסר של ביהמ"ש כי אין מקום להעניק לנפגע זה סעד. ספק אם יש במסר זה כדי לשרת מטרה חברתית או משפטית המצדיקה זאת. דחיית התביעה בשל קביעה מחמירה של קריטריונים למונח  "שקידה ראויה" משמעה- "הענשת" הנפגע התמים והתם על כי מנע את האפשרות לחיוב מבטחת בתשלום הפיצוי".

מן הכלל אל הפרט, ביהמ"ש קבע כי המלגזה בעניינו הינה כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפלת"ד, וכמו כן הגיע ביהמ"ש למסקנה כי התובעת פעלה בשקידה סבירה לאיתורו של הנהג הפוגע כל זאת בנסיבות המיוחדות של העניין שנדון בפניו ועל כן, עומדת לתובעת עילת תביעה כנגד קרנית.

המשמעות של פסק דין זה, כי גם במקרים בהם זהות הרכב הפוגע אינו ידועה, אך הנפגע הוכיח כי עשה מאמץ לאתר את הרכב הפוגע ומדובר בתאונת דרכים, מקרים אלו,  יזכו את הנפגע בפיצוי מאת קרנית.

משרד עו"ד בוים עוסק בייצוג תובעים בתאונות דרכים, תאונות עם נזק גוף ורכוש.

למשרד יש ניסיון רב והצלחות בתחום.

דילוג לתוכן