נכות מתאונה

מאמרים נוספים

יצירת קשר

פיצוי במקרה נכות מתאונה


במרבית פוליסות ביטוח החיים הגדרת הכסוי הביטוחי נכות מתאונה הינה כדלקמן
אירוע חיצוני פתאומי אלים ובלתי צפוי שקרה במשך תקופת הביטוח שגרם במיישרין ובלא קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח.


הדעת מעלה, כאשר אדם ביטח עצמו בביטוח של נכות מתאונה , בעת קרות התאונה תשלם לו חברת הביטוח את המגיע לו בהתאם לפוליסה.

לא כך חושבות חברת הביטוח!

עסקינן בשלוש בקשות רשות ערעור בפני בית המשפט העליון על החלטתו של בית המשפט המחוזי, אשר אישרה שלוש תובענות ייצוגיות כנגד הפניקס חברה לביטוח בע מ, מנורה חברה לביטוח בע מ ומגדל חברה לביטוח בע מ.
הפלא ופלא, כאשר קורה מקרה הביטוח ובמקרה שלנו מדובר ב נכות מתאונה נכתב באחד מסעיפי הפוליסה: בכל מקרה של נכות חלקית עקב תאונה שלא נזכרה בפירוט שלעיל או במקרה של איבוד איברים – חלקי או מלא – שאינו כולל הפרדתם האנטומית מגוף המבוטח, ישולם שיעור מתאים של סכום הביטוח המלא, לפי שיעור הנכות שיקבע על-ידי רופא החברה, בתנאי שאותה נכות היא תמידית .

חברות הביטו בבואם לחשב את הפיצוי להם זכאים התובעים, פירשו את הוראות הפוליסה בצורה הנוחה להן וכמובן כנגד המבוטחים, הפיצוי חושב כך שדמי הביטוח יחושבו כאחוז מסויים מתוך השיעור הכספי שניתן ואחוזי הנכות הושוו לאחוזי הנכות המתקבלים מאובדן מלא של אותו איבר על פי תקנות הביטוח הלאומי.

ראוי להדגיש כי חברות הביטוח טוענות לרוב כי אחוזי נכות הנקבעים על ידי הביטוח הלאומי אינם מחייבים אותם. כמו כן ראוי לציין כי הביטוח הלאומי ידו אינה קלה על ההדק באשרו אחוזי נכות לנפגעים (חומר למחשבה…).

מבלי להיכנס לאופן החישוב, המשמעות היא כי מבוטחים רבים קיבלו הרבה פחות מסך הכספים שהגיעו להם בפועל.

המשיבים הגישו בקשה להכרת תביעתם כתביעה ייצוגית בפני בית המשפט המחוזי ובקשתם התקבלה.
בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת השיבים וקבע כי אין בפוליסה זכר לתקנות הביטוח הלאומי, המשמעות הינה כי חבורת הביטוח עשו שימוש ופרשנות שלא בהתאם למה שכתוב בנספח הפוליסה וכך הסבו נזק רב למבוטחים אשר תבעו פיצוי בגין נכות מתאונה.
עוד קבע בית המשפט המחוזי כי העובדה שהמבקשות נמנעו מלציין בפוליסה את הנוסחה בה השתמשו כדי לחשב את תגמולי הביטוח, עולה לכאורה כדי הטעיה של המבוטחים, על-פי סעיף 55 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ א-1981.
בית המשפט המחוזי אישר את התביעה כייצוגית.

המערערים בערעור זה (חברות הביטוח) מבקשות רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי.
חברות הביטוח טוענות בבקשתן לכך כיבית המשפט שגה בפרשנות הפוליסה, ובעניין עילת ההטעיה, אמנם התגמולים שנתנו לתובעים (משיבים) הפרו את החוזה אך לא גרמו להטעיה.
כמו כן, טענו חברות הביטוח כי אין לדון בשאלת דרך חישוב הפיצוי של נכות מתאונה בתובענה ייצוגית, מאחר ומדובר בנזק מעל 10,000 ₪ לכל מבוטח וזו עילה מספיקה לתביעה אישית של כל מבוטח ומבוטח.

דין והכרעה על ידי בית המשפט העליון
בית המשפט העליון מצא שיש לדון בתביעה כתביעה ייצוגית מאחר והתקיימו התנאים הבאים:

א. עילת התביעה נמנית על העילות המוזכרות בחוק כעילות שניתן להגיש בגינן תובענה ייצוגית (סעיף 3 לחוק תובענות ייצוגיות).

ב. התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה (סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות).

ג. יש אפשרות סבירה שהשאלות הנדונות יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה (שם).

ד. תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין (סעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות).

ה. קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב (סעיף 8(א)(3)-8(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות).

תנאי נוסף לאישור התובענה כייצוגית, שנדרש קודם לחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, הוא קיומה של עילת תביעה אישית לתובע המייצג.

בית המשפט קבע:
מחדלן של המבקשות לשנות את תנאי הפוליסה בהתאם אינו יכול להצדיק פרשנות בלתי סבירה לנוסח הפוליסה המצוי בפנינו .

בסופו של דבר, הערעור התקבל בחלקו למעט עילת ההטעייה.

החלטה זו של בית המשפט העליון פתחה את הדרך בפני מבוטחים רבים לקבל את המגיע להם בעת הפעלה של הכסוי הביטוחי נכות תאונתית . כמו כן. יש לציין כי ההתיישנות בביטוח הינה שלוש שנים ועתה יכולים כל אותם מבוטחים אשר קופחו על ידי חברות הביטוח לפנות ולבקש כי הפיצוי יבוצע בהתאם לכתוב בפוליסה ולא על דרך פרשנות עלומה כל שהיא שאינה רשומה או מצויינת בפוליסה.

 

 

דיני ביטוח ופנסיה
admin

מה היא תאונת עבודה?

במהלך חיי היום יום עלולות לקרות תאונות מסוגים שונים החל מהחלקה באמבטיה וכלה בתאונת דרכים. כאשר נגרם לנפגע מהתאונה נזק יש חשיבות רבה לסיווגה –

קרא עוד »

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות פוליסות ביטוח הבריאות בישראל נחלקות למספר תחומים עיקריים. לדוגמא: פוליסות ניתוחים, פוליסות השתלות, טיפולים רפואיים (אמבולטורי), בדיקות ואבחון רפואי, מחלות

קרא עוד »

תביעות ביטוח חיים

רבים מאיתנו נתקלו לא פעם במקרה בו מגיע לנו פיצוי כספי מחברות ביטוח ומנגד, חברות הביטוח מערימות קשיים להעביר לנו את הכסף. ונחשו מה ?

קרא עוד »

תביעות אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה בפרסומי חברות הביטוח ניתן להבחין בדגש שניתן לחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר האלמנט המוביל הוא אלמנט ההפחדה. מה יקרה אם

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

עו"ד אורי בוים בוואלה עסקים וצרכנות – "אין לכם כסף לתבוע את הביטוח? יוזמה חדשה תקל על קבלת הפיצויים"

צרכנים רבים שמבקשים לממש את פוליסת הביטוח שלהם בעת צרה מתקשים לעשות זאת – ונאלצים לתבוע את חברת הביטוח. רפורמה חדשה שמקדמת רשות שוק ההון,

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

הייתם מבוטחים ב"הסנה" – תבדקו את הפוליסה

קריסת חברת הביטוח "הסנה" לפני כ־25 שנה הביאה לכך שמבוטחיה נאלצו לעבור לחברות אחרות, דבר שגרם לחלקם לבעיות שנמשכות עד היום. פסק דין שניתן באחרונה בבית משפט השלום בתל־אביב על ידי השופט גיא הימן נגד חברת הביטוח מנורה מבטחים חושף מקרה שכזה, שעלול להיות מנת חלקם של מבוטחים נוספים שרכשו ביטוח מנהלים בחברת "הסנה" ולאחר מכן הועברו לחברות אחרות.

קרא עוד »

תביעה נגד חברות ביטוח

 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם… )דברים ד', ט ו( החוק הרלוונטי הינו חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל ה-1975. חוק זה נועד להבטיח פיצוי לכל מי שנפגע

קרא עוד »

אי ספיקת כליות זכויות

פיצוי באובדן כושר עבודה לאנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, כאשר אדם סובל מאי ספיקת כליות או כאשר הינו מטופל בדיאליזה, זכאי הוא על פי רוב לפיצוי חודשי מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.
כיום, למרבית אזרחי המדינה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה או .

קרא עוד »

תביעות ביטוח סיעודי

מדובר בשפה, אשר לא תמיד ברורה ומובנת לכל האזרחים.
במרבית המקרים אנחנו סומכים על הסיסמאות השיווקיות ועל הבטחות שונות אשר לא תמיד עומדות במבחן המציאות.

קרא עוד »

אי ספיקת כליות- ביטוח לאומי, זכויות

תוחלת החיים עולה, ועקב כך, גדל אחוז האוכלוסיה הסובל ממחלות כרוניות ובהן אי ספיקת כליות.
אנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, מתמודדים עם בעיות רבות ואתגרים לא פשוטים שלא היו קיימים בעבר. רבים מהם אינם מודעים ואינם יודעים בבירור מה הם זכויותיהם ולאילו הטבות הם זכאים.

קרא עוד »

דיני ביטוח ופנסיה

פוליסה הינה חוזה משפטי מחייב בין מבטח למבוטח. קרן פנסיה מושתת על תקנון החל על הקרן אשר מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לבין עמיתיה.
כאמור, הפוליסה שהינה חוזה מחייב אינה ניתנת לשינוי, לעומת קרן הפנסיה אשר תקנונה ניתן לשינוי על ידי הנהלת הקרן.
דיני הביטוח והפנסיה הינם מורכבים. לדוגמא: חוק חוזה הביטוח המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח, שייך למשפט הפרטי ורוב הוראותיו קוגנטיות.
חוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, מפקח על הפעילות של חברות הביטוח וספקי הביטוח וקובע פרוצדורות מסויימות איך על המבטח לפעול. כמו כן, קובע דרכי פיקוח ואיך על המפקח על הביטוח לפעול.
יש לציין כי החוק לוקה בחסר ואינו מגן על מבוטחים במקרה שחברות הביטוח פושטות רגל.

קרא עוד »

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד »

חברת הביטוח מסרבת לשלם

חברות הביטוח פעמים רבות מסרבות מסיבות שונות לשלם את דמי הביטוח. סיבות נפוצות לחוסר הסכמה של חברות הביטוח לשלם את דמי הביטוח הן למשל, טענת חברת הביטוח כי המבוטח לא עמד בתנאי הפוליסה שעליה חתמו הצדדים. טענה נוספת היא בטלות חוזה הפוליסה בשל חוסר תשלום מצד המבוטח, בשל בקשת המבוטח לבטל את החוזה או בשל פקיעת התוקף של החוזה. עוד טענה נפוצה היא כי המבוטח הסתיר מחברת הביטוח פרט חיוני, אשר יש בו להשפיע על עלויות הפוליסה. טענה נוספת שהופיעה בבתי משפט בעניין זה, היא כי המבוטח אשם באופן מלא או חלקי באירוע ולכן אין חברת הביטוח צריכה לשלם את מלוא/כל דמי הביטוח.

קרא עוד »

נכות מתאונה

הדעת מעלה, כאשר אדם ביטח עצמו בביטוח של נכות מתאונה , בעת קרות התאונה תשלם לו חברת הביטוח

קרא עוד »

ייעוץ פנסיוני

הייעוץ הפנסיוני הוסדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס ה-2005. מטרתו של חוק זה הינו לאפשר מתן ייעוץ בדבר האפשרויות ההשקעה במוצרים פנסיוניים (מוצרים של חברות ביטוח, קרנות פנסיה), כאשר הדגש הוא שאין לנותן הייעוץ כל זיקה ואינו מקבל כל תגמול מחברה אשר משווקת מוצר פנסיוני כלשהו. למעט, שכר טירחה ממקבל הייעוץ.

יועץ פנסיוני נדרש להחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר זאת בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות, והשלים תקופת התמחות כנדרש.
בנוסף, חשוב ביותר כי אותו יועץ פנסיוני יהיה בעל ניסיון והכרה עם שוק הביטוח והפנסיה.

בין שאר פעילויותיו, עסק עו ד אורי בוים בפיקוח, ניהול והדרכת סוכני ביטוח בחברות ביטוח מובילות. עו ד בוים עסק בהטמעת מערכי תנאים סוציאליים בארגונים ועסק רבות בהחדרת הנושא אצל סוכני וסוכנויות ביטוח. בהמשך, שימש עו ד בוים כמנכ ל משותף של תאגיד ביטוח (סוכנות) אשר עסקה בתחום הפנסיוני.

קרא עוד »

עורך דין לתביעת אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה


מה היא הגדרת  אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

 

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה

מה היא הגדרת אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

קרא עוד »
דילוג לתוכן