מתי חברת הביטוח צריכה לשלם ?

מאמרים נוספים

יצירת קשר

תוך כמה זמן חלה חובה על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח ?

מה קורה בפועל כאשר חברת הביטוח צריכה לשלם בגין נזק והצ'ק משום מה לא מגיע ?

להלן מספר דוגמאות:
טרם עברו 30 ימי עבודה, לא כולל שישי שבת.
היו באמצע חגים.
המנהל האחראי מי שצריך לאשר בחו ל/נעדר מהמשרד.
חסרים מסמכים.
החומר לא הועבר על ידי השמאי.
הוצאנו לכם מכתב הסבר (אבל לא ווידאנו שקיבלתם וברור שמכתב לא נשלח בדואר רשום).
מערכת המחשוב קרסה.
המחשב נפל.
המדפסת של הצ'קים התקלקלה.

למען האמת:
יכולנו לכתוב הררי דפים על היצירתיות של חברות הביטוח, ראוי לציין שקיימים מקרים של צדיקים בסדום אך לראותם יש להתחמש בפנסים מיוחדים.

לפנינו פסק דין של בית המשפט העליון בראשות השופט כבוד המשנה לנשיא ריבלין (בדימוס), אשר עשה אחת ולתמיד סדר, מתי על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח ?
הנושא נדון בע א 7298/10.

עסקינן בערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.
מדובר בחברה אשר הפעילה במשך 7 שנים את מסעדת אחד העם 28 בתל אביב. נערכו שני ניסיונות הצתה למסעדה, הניסיון  השני צלח, והמסעדה נשרפה כליל.
במסגרת חוזה השכירות עם בעלי הנכס, הוסכם כי קיימת אופציה לבעלי המסעדה להאריך את השכירות בחמש שנים נוספות וכן, שבעלי המסעדה מחויבים לבטח את הנכס.
עד למועד ההצתה המסעדה בוטחה ב הדר חברה לביטוח בע מ .
לאחר ניסיון ההצתה הראשון סוכם כי יוצב שומר וחברת הביטוח תישא בעלות הצבת השומר.
בליל ההצתה השני, כאשר המסעדה הוצתה כליל, התברר בדיעבד כי השומר לא היה במקום.
לאחר ההצתה השניה מיהרה חברת הביטוח והודיעה לבעלי המסעדה כי פוליסת הביטוח שלהם תבוטל לאחר חודש ימים.
בעלי המסעדה לא הצליחו לבטח את המסעדה בחברת ביטוח אחרת. ולכן, בשלב מסויים הודיעה בעלי הנכס כי הסכם השכירות מבוטל. שכן אין ביטוח בפועל.
שלושה חודשים לאחר השריפה וכחודשיים לאחר הגשת תביעת תגמולי הביטוח, שולם סכום של 316,509 ₪ לבעלי המסעדה שנשרפה. חברת הביטוח הביטוח ציינה שמדובר בסכום שאינו שנוי במחלוקת.
יש לציין כי מבנה המסעדה היה מבוטח פעמיים. קרי: על ידי בעלי הנכס ועל ידי בעלי המסעדה. לפיכך, הגיעו להסכם כי בעלי הנכס יקבלו את הפיצוי בגין נזקים למבנה ובמועד קבלת הפיצוי יעבירו בעלי הנכס 102,500 ₪ לבעלי המסעדה, פיצוי על השקעותיהם.
ביום 11.1.2005 הגישו בעלי המסעדה תביעה בסך 7,441,932 ש ח לבית המשפט המחוזי. במסגרת התביעה נתבעו תגמולי ביטוח על פי הפוליסה בגין נזקים לתכולה (בנוסף לסכומים ששולמו), בגין נזקים למבנה ובגין אובדן רווחים על פי הפוליסה. בנוסף, נתבעו פיצויים עבור אובדן רווחים עתידיים עד לתום תקופת האופציה.

בית המשפט חייב את חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח נוספים, בית המשפט קבע כי פוליסת הביטוח כוללת סעיף כינון ולפיכך המערערת מחויבת לשלם פיצויים בגין ערך הציוד שהמשיבה הייתה רוכשת כחדש, ולא רק פיצויים בגין הנזק הממשי (ערך הציוד שנשרף כמשומש).

בית המשפט קבע כי פוליסת הביטוח כוללת סעיף כינון ולפיכך המערערת מחויבת לשלם פיצויים בגין ערך הציוד שהמשיבה הייתה רוכשת כחדש, ולא רק פיצויים בגין הנזק הממשי (ערך הציוד שנשרף כמשומש) .


בית המשפט קבע כי חברת הביטוח השתהתה בתשלום תגמולי הביטוח וחייב אותה לשלם תוספת פיצוי בגין השיהוי.
כמו כן נקבע, שאי תשלום סכום הפיצוי שאינו שנוי במחלוקת בזמן גרם לשיהוי בשיפוצים ולכך שחברת הביטוח סירבו לבטח מבנה שאינו קיים.
המשמעות היתה שהעדר ביטוח גרם לכך שהחברה שהינה בעלת הנכס ביטלה את הסכם   ההתקשרות עם שוכרי המסעדה.

כפועל יוצא מהאמור לעיל, קבע בית המשפט המחוזי כי המערערת תרמה לאובדן עסקה של המשיבה, וכפועל יוצא לאובדן המוניטין והרווחים העתידיים של המסעדה


המסעדה פעלה כשבע שנים ומדי שנה רשמה עליה ברווחיה.
בגין הפסד רווחים עתידי בית המשפט קבע פיצוי של 2,418,168 ₪.
בערעור נקבע כי תשלום תגמולי הביטוח על ידי חברת הביטוח בקרות הנזק אינו חיוב משני אלא החיוב העיקרי המוטל על מבטח.
זאת אומרת, אי תשלום תגמולי הביטוח בזמן (תוך 30 יום) הינו הפרה של חוק חוזה הביטוח.
סעיף 27 לחוק חוזה ביטוח. הסעיף קובע שני מועדים אפשריים לתשלום תגמולי הביטוח: תגמולי ביטוח ישולמו על ידי המבטח תוך 30 יום ממועד שהיו בידיו המידע והמסמכים הדרושים לשם בירור חבותו (הרישא לסעיף 27), ותגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 יום ממועד שנמסרה תביעה לפי סעיף 23(א) והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים (הסיפא לסעיף 27)

בית המשפט העליון מסתמך על קביעתו של בית המשפט המחוזי ומציין כי חברת הביטוח השהתה את תשלום תגמולי.
על פי דברי בית המשפט העליון, חברת הביטוח ידעה היטב כי יהיה קשה לבטח את הנכס במצבו והיתה צריכה להקפיד הקפדה יתרה ולשלם במועד את תגמולי הביטוח אשר אינם שנויים במחלוקת.

בית המשפט העליון קבע כי ביטוח הפוליסה הותיר את בעלי המסעדה ללא ביטוח, וחשף אותה לטענת הפרה מצד בעלי הנכס.

כתוצאה מכך נאלצו בעלי המסעדה לסגור את המסעדה ולפנות את הנכס.

מתקיים קשר סיבתי בין עיכוב תשלום תגמולי הביטוח על ידי המערערת לבין סגירת עסקה של המשיבה בסופו של יום.

הנה כי כן, קביעתו העובדתית של בית המשפט המחוזי כי תגמולי הביטוח לא שולמו במועד שנקבע בסעיף 27 לחוק חוזה ביטוח נטועה היטב בעובדות המקרה ואינה מקימה עילה להתערבותנו

בית המשפט העליון מציין כי עיכוב בתשלומי תגמולי הביטוח הינו הפרה של חוק חוזה הביטוח ומותר להתנות על התשלומים אך ורק לטובת המבוטח.
פסק הדין ארוך ומורכב ובמאמר זה היה חשוב להבליט את קביעותיו של בית המשפט העליון לעניין מועד תשלום תגמולי הביטוח.

מיותר לציין כי חברות הביטוח לא תמיד (או תמיד לא) נוהגות לשלם את תגמולי הביטוח על פי החוק והנה בית המשפט העליון הרים את הכפפה וקבע את מה שהיה תמיד ידוע וכתוב בחוק, אך לא תמיד מקויים על ידי חברות הביטוח.
בתביעות כספיות בסכומים בינוניים ומעלה מומלץ להעזר בעו ד מקצועי מתחום הביטוח אשר זהו תחום עיסוקו.
עו ד אורי בוים עבד בעבר בחברות הביטוח ושימש במספר תפקידי פיקוח וניהול. כיום משרד עו ד מייצג תובעים כנגד חברות הביטוח.
הנכם מוזמנים ליצור קשר ולתאם פגישה אישית עם עו ד אורי בוים.

דיני ביטוח ופנסיה
admin

מה היא תאונת עבודה?

במהלך חיי היום יום עלולות לקרות תאונות מסוגים שונים החל מהחלקה באמבטיה וכלה בתאונת דרכים. כאשר נגרם לנפגע מהתאונה נזק יש חשיבות רבה לסיווגה –

קרא עוד »

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות פוליסות ביטוח הבריאות בישראל נחלקות למספר תחומים עיקריים. לדוגמא: פוליסות ניתוחים, פוליסות השתלות, טיפולים רפואיים (אמבולטורי), בדיקות ואבחון רפואי, מחלות

קרא עוד »

תביעות ביטוח חיים

רבים מאיתנו נתקלו לא פעם במקרה בו מגיע לנו פיצוי כספי מחברות ביטוח ומנגד, חברות הביטוח מערימות קשיים להעביר לנו את הכסף. ונחשו מה ?

קרא עוד »

תביעות אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה בפרסומי חברות הביטוח ניתן להבחין בדגש שניתן לחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר האלמנט המוביל הוא אלמנט ההפחדה. מה יקרה אם

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

עו"ד אורי בוים בוואלה עסקים וצרכנות – "אין לכם כסף לתבוע את הביטוח? יוזמה חדשה תקל על קבלת הפיצויים"

צרכנים רבים שמבקשים לממש את פוליסת הביטוח שלהם בעת צרה מתקשים לעשות זאת – ונאלצים לתבוע את חברת הביטוח. רפורמה חדשה שמקדמת רשות שוק ההון,

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

הייתם מבוטחים ב"הסנה" – תבדקו את הפוליסה

קריסת חברת הביטוח "הסנה" לפני כ־25 שנה הביאה לכך שמבוטחיה נאלצו לעבור לחברות אחרות, דבר שגרם לחלקם לבעיות שנמשכות עד היום. פסק דין שניתן באחרונה בבית משפט השלום בתל־אביב על ידי השופט גיא הימן נגד חברת הביטוח מנורה מבטחים חושף מקרה שכזה, שעלול להיות מנת חלקם של מבוטחים נוספים שרכשו ביטוח מנהלים בחברת "הסנה" ולאחר מכן הועברו לחברות אחרות.

קרא עוד »

תביעה נגד חברות ביטוח

 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם… )דברים ד', ט ו( החוק הרלוונטי הינו חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל ה-1975. חוק זה נועד להבטיח פיצוי לכל מי שנפגע

קרא עוד »

אי ספיקת כליות זכויות

פיצוי באובדן כושר עבודה לאנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, כאשר אדם סובל מאי ספיקת כליות או כאשר הינו מטופל בדיאליזה, זכאי הוא על פי רוב לפיצוי חודשי מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.
כיום, למרבית אזרחי המדינה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה או .

קרא עוד »

תביעות ביטוח סיעודי

מדובר בשפה, אשר לא תמיד ברורה ומובנת לכל האזרחים.
במרבית המקרים אנחנו סומכים על הסיסמאות השיווקיות ועל הבטחות שונות אשר לא תמיד עומדות במבחן המציאות.

קרא עוד »

אי ספיקת כליות- ביטוח לאומי, זכויות

תוחלת החיים עולה, ועקב כך, גדל אחוז האוכלוסיה הסובל ממחלות כרוניות ובהן אי ספיקת כליות.
אנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, מתמודדים עם בעיות רבות ואתגרים לא פשוטים שלא היו קיימים בעבר. רבים מהם אינם מודעים ואינם יודעים בבירור מה הם זכויותיהם ולאילו הטבות הם זכאים.

קרא עוד »

דיני ביטוח ופנסיה

פוליסה הינה חוזה משפטי מחייב בין מבטח למבוטח. קרן פנסיה מושתת על תקנון החל על הקרן אשר מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לבין עמיתיה.
כאמור, הפוליסה שהינה חוזה מחייב אינה ניתנת לשינוי, לעומת קרן הפנסיה אשר תקנונה ניתן לשינוי על ידי הנהלת הקרן.
דיני הביטוח והפנסיה הינם מורכבים. לדוגמא: חוק חוזה הביטוח המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח, שייך למשפט הפרטי ורוב הוראותיו קוגנטיות.
חוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, מפקח על הפעילות של חברות הביטוח וספקי הביטוח וקובע פרוצדורות מסויימות איך על המבטח לפעול. כמו כן, קובע דרכי פיקוח ואיך על המפקח על הביטוח לפעול.
יש לציין כי החוק לוקה בחסר ואינו מגן על מבוטחים במקרה שחברות הביטוח פושטות רגל.

קרא עוד »

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד »

חברת הביטוח מסרבת לשלם

חברות הביטוח פעמים רבות מסרבות מסיבות שונות לשלם את דמי הביטוח. סיבות נפוצות לחוסר הסכמה של חברות הביטוח לשלם את דמי הביטוח הן למשל, טענת חברת הביטוח כי המבוטח לא עמד בתנאי הפוליסה שעליה חתמו הצדדים. טענה נוספת היא בטלות חוזה הפוליסה בשל חוסר תשלום מצד המבוטח, בשל בקשת המבוטח לבטל את החוזה או בשל פקיעת התוקף של החוזה. עוד טענה נפוצה היא כי המבוטח הסתיר מחברת הביטוח פרט חיוני, אשר יש בו להשפיע על עלויות הפוליסה. טענה נוספת שהופיעה בבתי משפט בעניין זה, היא כי המבוטח אשם באופן מלא או חלקי באירוע ולכן אין חברת הביטוח צריכה לשלם את מלוא/כל דמי הביטוח.

קרא עוד »

נכות מתאונה

הדעת מעלה, כאשר אדם ביטח עצמו בביטוח של נכות מתאונה , בעת קרות התאונה תשלם לו חברת הביטוח

קרא עוד »

ייעוץ פנסיוני

הייעוץ הפנסיוני הוסדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס ה-2005. מטרתו של חוק זה הינו לאפשר מתן ייעוץ בדבר האפשרויות ההשקעה במוצרים פנסיוניים (מוצרים של חברות ביטוח, קרנות פנסיה), כאשר הדגש הוא שאין לנותן הייעוץ כל זיקה ואינו מקבל כל תגמול מחברה אשר משווקת מוצר פנסיוני כלשהו. למעט, שכר טירחה ממקבל הייעוץ.

יועץ פנסיוני נדרש להחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר זאת בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות, והשלים תקופת התמחות כנדרש.
בנוסף, חשוב ביותר כי אותו יועץ פנסיוני יהיה בעל ניסיון והכרה עם שוק הביטוח והפנסיה.

בין שאר פעילויותיו, עסק עו ד אורי בוים בפיקוח, ניהול והדרכת סוכני ביטוח בחברות ביטוח מובילות. עו ד בוים עסק בהטמעת מערכי תנאים סוציאליים בארגונים ועסק רבות בהחדרת הנושא אצל סוכני וסוכנויות ביטוח. בהמשך, שימש עו ד בוים כמנכ ל משותף של תאגיד ביטוח (סוכנות) אשר עסקה בתחום הפנסיוני.

קרא עוד »

עורך דין לתביעת אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה


מה היא הגדרת  אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

 

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה

מה היא הגדרת אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

קרא עוד »
דילוג לתוכן