חברת הביטוח תשלם פיצוי למבוטח, גם אם לא פעל בהתאם למיגון אשר הוגדר בפוליסה

מאמרים נוספים

יצירת קשר

בהתאם להחלטת בימ ש העליון, הגיש היועמ ש עמדתו בעניין הכותרת, כדלקמן:
עסקינן במקרה פריצה בו נגנבו תכשיטים בעלי שווי רב.

בפוליסה היתה קיימת התניה של המצאות כספת מעוגנת לקיר או לרצפה כאשר התכשיטים אמורים להיות בתוך הכספת.
במקרה דנן, התכשיטים לא היו בכספת, והשאלה הנשאלת האם חבה חברת הביטוח פיצוי למבוטח.

השאלות העולות מהמקרה דנן, הינן:
א. האם ברגע שהמבוטח לא פעל בהתאם להוראות הפוליסה בעניין התקנת מיגון האם הכיסוי הביטוחי חל ?

ב. במידה והתשובה לשאלה הראשונה שלילית, מה יהי גובה התגמולים למבוטח ?

המבוטח הגיש תביעה לבימ ש שלום, שם נקבע כי אמצעי המיגון הותקנו, לא נעשה בהם שימוש. על כן, חברת הביטוח אינה אחראית לפיצוי המבוטח.

הוגש ערעור לבימ ש מחוזי, שם נקבע, בהתאם לסעיף 21 לחוק חוזה הביטוח, במקום בו הותקנו אמצעי מיגון ולא נעשה בהם שימוש, עדיין יש מקום לפצות המבוטח, כאשר כל תכליתו של החוק, הינה להגן על המבוטח.
עוד קבע בימ ש המחוזי, כי הדרישה להימצאות התכשיטים בכספת, אינה יכולה להיות תנאי מתלה לקיום הפליסה.
לבסוף נקבע, כי כל עוד לא הוכיחה חברת הביטוח כי מדובר בהחמרת מצב, עליה לפצות את המבוטח.

לבימ ש העליון הוגש ערעור ונתבקשה דעתו של היועמ ש.
גישתו של היועמ ש הינה כי במקרה בו מבוטח לא נקט באמצעים סבירים להקלת הסיכון הביטוחי בהתאם לפוליסה, הרי אין לשלול ממנו את קבלת הפיצוי מחברת הביטוח.
עמדת היועמ ש  מסתמכת בין היתר על פס ד נג'ר נ' מנורה, שם נאמר כי אדם המשלם לאורך שנים את הפרמיות במלואם, סובר כי יש לו כסוי ביטוחי, לא מקובל כי לאחר הגניבה יש לשלול מהמבוטח את הכסוי  הביטוחי רטרואקטיבי.
ידוע היטב כי חברות הביטוח כגופים כלכליים איתנים, מעדיפים בראשית, לגבות כספי פרמיות לאורך השנים ורק לאחר קרות מקרה הביטוח, לבדוק את החיתום (קבלת המבוטח לביטוח) ראו ביטוחי בריאות, סיעוד.

היועמ ש סובר כי לא ניתן לקבוע כי אי נקיטה באמצעים להקלת הסיכון כפי שנקבע בפוליסה, משמעות כי הפוליסה בטלה.
יחד עם זאת, מבוטח אשר לא פעל בהתאם לפוליסה ולא נקט באמצעי מיגון כפי שנתבקש, יתכן מאוד כי במקרה תביעה ישולם לו תגמול מופחת.

יש לציין כי עמדתו של היועמ ש זהה לעמדתו של בימ ש מחוזי, יתכן כי מגיע למבוטח פיצוי גם אם לא נעשה שימוש באמצעי מיגון שהותקנו.
הנטייה הינה תמיד לפרש את חוק חוזה הביטוח לטובת המבוטח.

אנו עדים להרחבת הגישה כי צדדים אשר היו סבורים כי יש להם ביטוח, שילמו פרמיות לחברות הביטוח והסתמכו על הביטוח, יתכן מאוד כי גם אם לא עשו שימוש במיגון בהתאם לפוליסה, עדיין יקבלו פיצוי מחברת הביטוח.
אין ספק שמדובר בגישה ההולכת ומתפתחת לכיוון המבוטחים עצמם.
שנים רבות הסתתרו חברות הביטוח מאחורי האותיות הקטנות, הניסוחים המעורפלים וההתניות אשר ניסוחם היה ברור רק למומחים בתחום.
לחברות הביטוח היה נוח שנים רבות לגבות כספים ולנסות בעת קרות מקרה הביטוח לבצע חיתום רטרואקטיבי ולהתנער מתשלום.
כנראה שהגיע עידן חדש ומבורך,  כאשר מבוטח שילם פרמיות לחברת הביטוח וצפה כי יש לו ביטוח כנראה שיש ביטוח ואכן יש לפצותו בהתאם !

מצ ב קישור למאמר בגלובס בנושא:

התכשיטים לא נשמרו בכספת ונגנבו – חברת הביטוח תפצה

 

דיני ביטוח ופנסיה
admin

מה היא תאונת עבודה?

במהלך חיי היום יום עלולות לקרות תאונות מסוגים שונים החל מהחלקה באמבטיה וכלה בתאונת דרכים. כאשר נגרם לנפגע מהתאונה נזק יש חשיבות רבה לסיווגה –

קרא עוד »

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות פוליסות ביטוח הבריאות בישראל נחלקות למספר תחומים עיקריים. לדוגמא: פוליסות ניתוחים, פוליסות השתלות, טיפולים רפואיים (אמבולטורי), בדיקות ואבחון רפואי, מחלות

קרא עוד »

תביעות ביטוח חיים

רבים מאיתנו נתקלו לא פעם במקרה בו מגיע לנו פיצוי כספי מחברות ביטוח ומנגד, חברות הביטוח מערימות קשיים להעביר לנו את הכסף. ונחשו מה ?

קרא עוד »

תביעות אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה בפרסומי חברות הביטוח ניתן להבחין בדגש שניתן לחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר האלמנט המוביל הוא אלמנט ההפחדה. מה יקרה אם

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

עו"ד אורי בוים בוואלה עסקים וצרכנות – "אין לכם כסף לתבוע את הביטוח? יוזמה חדשה תקל על קבלת הפיצויים"

צרכנים רבים שמבקשים לממש את פוליסת הביטוח שלהם בעת צרה מתקשים לעשות זאת – ונאלצים לתבוע את חברת הביטוח. רפורמה חדשה שמקדמת רשות שוק ההון,

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

הייתם מבוטחים ב"הסנה" – תבדקו את הפוליסה

קריסת חברת הביטוח "הסנה" לפני כ־25 שנה הביאה לכך שמבוטחיה נאלצו לעבור לחברות אחרות, דבר שגרם לחלקם לבעיות שנמשכות עד היום. פסק דין שניתן באחרונה בבית משפט השלום בתל־אביב על ידי השופט גיא הימן נגד חברת הביטוח מנורה מבטחים חושף מקרה שכזה, שעלול להיות מנת חלקם של מבוטחים נוספים שרכשו ביטוח מנהלים בחברת "הסנה" ולאחר מכן הועברו לחברות אחרות.

קרא עוד »

תביעה נגד חברות ביטוח

 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם… )דברים ד', ט ו( החוק הרלוונטי הינו חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל ה-1975. חוק זה נועד להבטיח פיצוי לכל מי שנפגע

קרא עוד »

אי ספיקת כליות זכויות

פיצוי באובדן כושר עבודה לאנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, כאשר אדם סובל מאי ספיקת כליות או כאשר הינו מטופל בדיאליזה, זכאי הוא על פי רוב לפיצוי חודשי מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.
כיום, למרבית אזרחי המדינה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה או .

קרא עוד »

תביעות ביטוח סיעודי

מדובר בשפה, אשר לא תמיד ברורה ומובנת לכל האזרחים.
במרבית המקרים אנחנו סומכים על הסיסמאות השיווקיות ועל הבטחות שונות אשר לא תמיד עומדות במבחן המציאות.

קרא עוד »

אי ספיקת כליות- ביטוח לאומי, זכויות

תוחלת החיים עולה, ועקב כך, גדל אחוז האוכלוסיה הסובל ממחלות כרוניות ובהן אי ספיקת כליות.
אנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, מתמודדים עם בעיות רבות ואתגרים לא פשוטים שלא היו קיימים בעבר. רבים מהם אינם מודעים ואינם יודעים בבירור מה הם זכויותיהם ולאילו הטבות הם זכאים.

קרא עוד »

דיני ביטוח ופנסיה

פוליסה הינה חוזה משפטי מחייב בין מבטח למבוטח. קרן פנסיה מושתת על תקנון החל על הקרן אשר מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לבין עמיתיה.
כאמור, הפוליסה שהינה חוזה מחייב אינה ניתנת לשינוי, לעומת קרן הפנסיה אשר תקנונה ניתן לשינוי על ידי הנהלת הקרן.
דיני הביטוח והפנסיה הינם מורכבים. לדוגמא: חוק חוזה הביטוח המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח, שייך למשפט הפרטי ורוב הוראותיו קוגנטיות.
חוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, מפקח על הפעילות של חברות הביטוח וספקי הביטוח וקובע פרוצדורות מסויימות איך על המבטח לפעול. כמו כן, קובע דרכי פיקוח ואיך על המפקח על הביטוח לפעול.
יש לציין כי החוק לוקה בחסר ואינו מגן על מבוטחים במקרה שחברות הביטוח פושטות רגל.

קרא עוד »

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד »

חברת הביטוח מסרבת לשלם

חברות הביטוח פעמים רבות מסרבות מסיבות שונות לשלם את דמי הביטוח. סיבות נפוצות לחוסר הסכמה של חברות הביטוח לשלם את דמי הביטוח הן למשל, טענת חברת הביטוח כי המבוטח לא עמד בתנאי הפוליסה שעליה חתמו הצדדים. טענה נוספת היא בטלות חוזה הפוליסה בשל חוסר תשלום מצד המבוטח, בשל בקשת המבוטח לבטל את החוזה או בשל פקיעת התוקף של החוזה. עוד טענה נפוצה היא כי המבוטח הסתיר מחברת הביטוח פרט חיוני, אשר יש בו להשפיע על עלויות הפוליסה. טענה נוספת שהופיעה בבתי משפט בעניין זה, היא כי המבוטח אשם באופן מלא או חלקי באירוע ולכן אין חברת הביטוח צריכה לשלם את מלוא/כל דמי הביטוח.

קרא עוד »

נכות מתאונה

הדעת מעלה, כאשר אדם ביטח עצמו בביטוח של נכות מתאונה , בעת קרות התאונה תשלם לו חברת הביטוח

קרא עוד »

ייעוץ פנסיוני

הייעוץ הפנסיוני הוסדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס ה-2005. מטרתו של חוק זה הינו לאפשר מתן ייעוץ בדבר האפשרויות ההשקעה במוצרים פנסיוניים (מוצרים של חברות ביטוח, קרנות פנסיה), כאשר הדגש הוא שאין לנותן הייעוץ כל זיקה ואינו מקבל כל תגמול מחברה אשר משווקת מוצר פנסיוני כלשהו. למעט, שכר טירחה ממקבל הייעוץ.

יועץ פנסיוני נדרש להחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר זאת בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות, והשלים תקופת התמחות כנדרש.
בנוסף, חשוב ביותר כי אותו יועץ פנסיוני יהיה בעל ניסיון והכרה עם שוק הביטוח והפנסיה.

בין שאר פעילויותיו, עסק עו ד אורי בוים בפיקוח, ניהול והדרכת סוכני ביטוח בחברות ביטוח מובילות. עו ד בוים עסק בהטמעת מערכי תנאים סוציאליים בארגונים ועסק רבות בהחדרת הנושא אצל סוכני וסוכנויות ביטוח. בהמשך, שימש עו ד בוים כמנכ ל משותף של תאגיד ביטוח (סוכנות) אשר עסקה בתחום הפנסיוני.

קרא עוד »

עורך דין לתביעת אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה


מה היא הגדרת  אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

 

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה

מה היא הגדרת אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

קרא עוד »
דילוג לתוכן