חברת הביטוח מסרבת לשלם

מאמרים נוספים

יצירת קשר

חברת הביטוח מסרבת לשלם


אנשים רבים רוכשים פוליסות במטרה לבטח (להגן) על עצמם, משפחתם ביום פקודה.
המטרה המוצהרת של חברות הביטוח הוא ליצור מן סוג של עמוד תמיכה אלטרנטיבי בקרות מקרה ביטוח (הכוונה לנכויות, אובדן כושר, מחלה, תאונה מוות ועוד).

כבר בתחילה ראוי לציין כי לא תמיד הכותרות וההגדרות הולכות יחדו עם המצב בשטח.

 הפוליסות ככלל, מקיפות את כל תחומי החיים כמעט, מביטוח נסיעות בזמן הריון ועד לפוליסת ביטוח במקרה של מוות. כאשר מתרחש האירוע שנכנס בגדר מקרה הביטוח, יש להודיע מיד להודיע על האירוע לחברת הביטוח. זאת לפי סעיף 22 לחוק חוזה הביטוח, התשמ א-1981.
כמו כן, על פי החוק בקבלת ההודעה על האירוע, חברת הביטוח חייבת לפנות אל המבוטח כדי לחשב את גובה דמי הביטוח. חברת הביטוח מחויבת על פי חוק זה, לשלם את דמי הביטוח תוך 30 יום, כל עוד אין לה השגות לגבי הפוליסה. כלומר, אסור לחברת הביטוח להשהות את תשלום דמי הביטוח ללא סיבה מוצדקת (מומלץ לקרוא מאמר בנושא המצוי באתר תוך כמה זמן חלה החובה לשלם תגמולי ביטוח ).

חברות הביטוח פעמים רבות מסרבות מסיבות שונות לשלם את דמי הביטוח. סיבות נפוצות לחוסר הסכמה של חברות הביטוח לשלם את דמי הביטוח הן למשל, טענת חברת הביטוח כי המבוטח לא עמד בתנאי הפוליסה שעליה חתמו הצדדים. טענה נוספת היא בטלות חוזה הפוליסה בשל חוסר תשלום מצד המבוטח, בשל בקשת המבוטח לבטל את החוזה או בשל פקיעת התוקף של החוזה. עוד טענה נפוצה היא כי המבוטח הסתיר מחברת הביטוח פרט חיוני, אשר יש בו להשפיע על עלויות הפוליסה. טענה נוספת שהופיעה בבתי משפט בעניין זה, היא כי המבוטח אשם באופן מלא או חלקי באירוע ולכן אין חברת הביטוח צריכה לשלם את מלוא/כל דמי הביטוח.
חברת הביטוח אינה יכולה לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ א-1981, לדחות את הבקשה לדמי ביטוח ללא טענות מנומקות. במקרה כי חברת הביטוח מסרבת לשלם את דמי הביטוח בחוסר תום לב.

לפי סעיף 28א' לחוק, בית המשפט יכול לפסוק ריבית עונשית לחברת הביטוח. ריבית עונשית זאת יכולה להגיע עד לסכום של פי שלוש מסכום הריבית הקבועה בחוק (חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ א-1961.

בפסק הדין, פלטיניום אוטו קלאס נ' הפניקס חברה לביטוח בע מ, ת א 598-09, אנו רואים דוגמה למקרה שבו חברת הביטוח, מסרבת לשלם את דמי הביטוח למבוטחת בנימוק שהיא הפרה את תנאי הפוליסה.
חברת פלטיניום אוטו קלאס עוסקת במכירת אביזרי מיגון לרכב ויש לה סניפים באשדוד ובאשקלון. במאי 2007 פרצו לבית העסק באשדוד פורצים ולקחו ציוד רב. הפריצה לבית עסק בוצעה באמצעות שבירת קיר השירותים. החברה הודיעה למשטרה ולחברת הביטוח. חברת הביטוח שלחה שמאי, ולאחר שהתייעץ עם רואה החשבון הוציא חוות דעת על שווי ערך הסחורה שנגנב בחנות.
לאחר מספר חודשים שלחה חברת הביטוח מכתב דחייה לחברה, וסירבה לשלם את שווי הסחורה שנגנבה, על פי הסכום שבחוות דעתו של השמאי. הסירוב נומק בכך שלטענת חברת הביטוח, תנאי המיגון שנדרשו בפוליסה, לא קוימו על ידי החברה. החברה טוענת מנגד, כי לפני שנחתמה הפוליסה עם חברת הביטוח, חברת הביטוח קבעה כי החברה עמדה בכל דרישות המיגון שבפוליסה. עדות לקיום דרישות המיגון יש במסמכי חברת חאש , חברת השמירה אשר מערכת האזעקה בבית העסק באשדוד מחובר למוקד שלה.
חברת הביטוח הביאה מטעמה מומחה, שבחוות דעתו סתר את עצמו. בסעיף מסוים בחוות הדעת אמר שהחברה לא התקינה אמצעי מיגון בשירותים כפי שנדרשה ובסעיף אחר אמר שהיו אמצעי מיגון באותו מקום ממש. הסתירה לא הוסברה על ידי חברת הביטוח.
במקרים מיוחדים, ישנה רשות לשופט בבית המשפט להעלות שאלות בעצמו ולא רק להסתמך על כתבי הטענות של הצדדים. שופט יכול לעשות כן, כאשר הוא רואה שיתכן שיגרם עיוות בדין ללא התערבותו. השופט בתביעה זו, טוען שזה אחד מאותם מקרים מיוחדים. הוא העיר לחברת הביטוח, כי לפי הפוליסה וגם לפי הסכמים מאוחרים (לפני הפריצה), אין דרישה של חברת הביטוח למגן את חדר השירותים. כמו כן, הם אפילו לא בדקו אם התנאים שהם כן מבקשים בפוליסה התקיימו. לפי הפסיקה, הנטל להוכחת אי קיום תנאי הפוליסה, מוטל על חברת הביטוח. חברת הביטוח אפילו לא נסתה להוכיח את אי קיום אחד מתנאי הפוליסה. זאת מכיוון שהיא התרכזה בתנאי שלא קיים בפוליסה כתנאי שיפטור אותה מהאחריות לנזקי הפריצה של החברה (בעגה משפטית, תניית פטור).
יתר על כן, חברת הביטוח ניסתה אף בדרך אחרת בשלב סיכומי הצדדים, לדחות את תביעת החברה לדמי ביטוח. חברת הביטוח טענה שבגלל שהחברה שיקרה לגבי כך שהתקינה גלאי בשירותים, חברת הביטוח פטורה מדמי ביטוח, על פי סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, התשמ א-1981. השופט אומר כי לא רק שהטענה הזאת הועלתה רק בשלב הסיכומים, דבר שאסור לפי תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ ד-1984. אלא שטענה זו נסתרת על ידי ראייה שהביאה חברת הביטוח עצמה. במכתב מחברת חאש   שהביאה חברת הביטוח, מצוין כי יש גלאי בחדר השירותים של בית העסק.

טענה נוספת שמביאה חברת הביטוח לדחיית התביעה לדמי ביטוח, היא כי החברה לא העמידה בפניה את בית העסק באשקלון על מנת שתוכל לבצע ספירת מלאי ולהעריך נכונה את הנזק שנגרם לבית העסק באשדוד. החברה מכחישה שסירבה לשתף פעולה עם חברת הביטוח, וטוענת שאף העמידה לרשות חברת הביטוח צוות שיעזור לה לבצע את ספירת המלאי הזו. כמו כן, טענה זו של חברת הביטוח, שהחברה לא הסכימה לבצע ספירת מלאי, צצה חודשיים לאחר האירוע. רואה החשבון של החברה מעיד בחקירה נגדית שהוא לא שמע את בקשתה של חברת הביטוח לספירת מלאי ישירות מחברת הביטוח וכן כי הבקשה הופיעה כשבועיים לאחר הפריצה. רואה החשבון מסביר כי אין לספירת מלאי שלא מתבצעת צמוד לפריצה תוקף. השופט פוסק כי חברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב, משום שהיתה צריכה להבהיר באופן שלא משתמע לשתי פנים לחברה, כי עליה לבצע ספירת מלאי בסניף באשקלון, וכן להבהיר מה יקרה אם לא תקיים דרישה זו. בכך הפרה גם חברת הביטוח את סעיף 23(א) לחוק חוזה הביטוח התשמ א-1981, משום שלא פעלה מיד לאחר הפריצה וביררה את שווי הנזק. כמו כן חברת הביטוח הכניסה את חברה למצב שבו היא לא יכולה לדעת בדיוק מה גובה הנזק מהפריצה.
השופט דוחה את טענות חברת הביטוח ומקבל את התביעה של החברה. השופט פוסק שחברת הביטוח צריכה לשלם סכום של 167,792  ש ח לחברה וזאת לפי הערכת נזק של שמאי חברת הביטוח. הערכה זו מקובלת גם על החברה וגם על רואה החשבון של חברת הביטוח. כמו כן, הוא פוסק לטובת החברה, ריבית עונשית מיוחדת, שלפי סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח- התשמ א,1981, ניתן לפסוק אותה במקרה שחברת הביטוח נוהגת שלא בתום לב. השופט קובע שחברת הביטוח התנהגה בחוסר תום לב ולכן קובע ריבית מיוחדת בגובה של פי 1.5 מהריבית הקבועה בחוק.

ארע לכם אירוע והביטוח מסרב לשלם ? אל תרימו ידיים מקבלת דמי הביטוח ותקבלו את גזר הדין. התייעצו עם עורך דין מקצועי עם ידע וניסיון בתביעות ביטוח, לוודא שחברת הביטוח אינה משתמשת בכוחה על מנת להימנע מתשלום שהיא חייבת לכם.

דיני ביטוח ופנסיה
admin

מה היא תאונת עבודה?

במהלך חיי היום יום עלולות לקרות תאונות מסוגים שונים החל מהחלקה באמבטיה וכלה בתאונת דרכים. כאשר נגרם לנפגע מהתאונה נזק יש חשיבות רבה לסיווגה –

קרא עוד »

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות

עורך דין לתביעות ביטוח בריאות פוליסות ביטוח הבריאות בישראל נחלקות למספר תחומים עיקריים. לדוגמא: פוליסות ניתוחים, פוליסות השתלות, טיפולים רפואיים (אמבולטורי), בדיקות ואבחון רפואי, מחלות

קרא עוד »

תביעות ביטוח חיים

רבים מאיתנו נתקלו לא פעם במקרה בו מגיע לנו פיצוי כספי מחברות ביטוח ומנגד, חברות הביטוח מערימות קשיים להעביר לנו את הכסף. ונחשו מה ?

קרא עוד »

תביעות אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה בפרסומי חברות הביטוח ניתן להבחין בדגש שניתן לחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר האלמנט המוביל הוא אלמנט ההפחדה. מה יקרה אם

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

עו"ד אורי בוים בוואלה עסקים וצרכנות – "אין לכם כסף לתבוע את הביטוח? יוזמה חדשה תקל על קבלת הפיצויים"

צרכנים רבים שמבקשים לממש את פוליסת הביטוח שלהם בעת צרה מתקשים לעשות זאת – ונאלצים לתבוע את חברת הביטוח. רפורמה חדשה שמקדמת רשות שוק ההון,

קרא עוד »
דיני ביטוח ופנסיה
admin

הייתם מבוטחים ב"הסנה" – תבדקו את הפוליסה

קריסת חברת הביטוח "הסנה" לפני כ־25 שנה הביאה לכך שמבוטחיה נאלצו לעבור לחברות אחרות, דבר שגרם לחלקם לבעיות שנמשכות עד היום. פסק דין שניתן באחרונה בבית משפט השלום בתל־אביב על ידי השופט גיא הימן נגד חברת הביטוח מנורה מבטחים חושף מקרה שכזה, שעלול להיות מנת חלקם של מבוטחים נוספים שרכשו ביטוח מנהלים בחברת "הסנה" ולאחר מכן הועברו לחברות אחרות.

קרא עוד »

תביעה נגד חברות ביטוח

 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם… )דברים ד', ט ו( החוק הרלוונטי הינו חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל ה-1975. חוק זה נועד להבטיח פיצוי לכל מי שנפגע

קרא עוד »

אי ספיקת כליות זכויות

פיצוי באובדן כושר עבודה לאנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, כאשר אדם סובל מאי ספיקת כליות או כאשר הינו מטופל בדיאליזה, זכאי הוא על פי רוב לפיצוי חודשי מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.
כיום, למרבית אזרחי המדינה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה או .

קרא עוד »

תביעות ביטוח סיעודי

מדובר בשפה, אשר לא תמיד ברורה ומובנת לכל האזרחים.
במרבית המקרים אנחנו סומכים על הסיסמאות השיווקיות ועל הבטחות שונות אשר לא תמיד עומדות במבחן המציאות.

קרא עוד »

אי ספיקת כליות- ביטוח לאומי, זכויות

תוחלת החיים עולה, ועקב כך, גדל אחוז האוכלוסיה הסובל ממחלות כרוניות ובהן אי ספיקת כליות.
אנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, מתמודדים עם בעיות רבות ואתגרים לא פשוטים שלא היו קיימים בעבר. רבים מהם אינם מודעים ואינם יודעים בבירור מה הם זכויותיהם ולאילו הטבות הם זכאים.

קרא עוד »

דיני ביטוח ופנסיה

פוליסה הינה חוזה משפטי מחייב בין מבטח למבוטח. קרן פנסיה מושתת על תקנון החל על הקרן אשר מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לבין עמיתיה.
כאמור, הפוליסה שהינה חוזה מחייב אינה ניתנת לשינוי, לעומת קרן הפנסיה אשר תקנונה ניתן לשינוי על ידי הנהלת הקרן.
דיני הביטוח והפנסיה הינם מורכבים. לדוגמא: חוק חוזה הביטוח המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח, שייך למשפט הפרטי ורוב הוראותיו קוגנטיות.
חוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, מפקח על הפעילות של חברות הביטוח וספקי הביטוח וקובע פרוצדורות מסויימות איך על המבטח לפעול. כמו כן, קובע דרכי פיקוח ואיך על המפקח על הביטוח לפעול.
יש לציין כי החוק לוקה בחסר ואינו מגן על מבוטחים במקרה שחברות הביטוח פושטות רגל.

קרא עוד »

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד »

חברת הביטוח מסרבת לשלם

חברות הביטוח פעמים רבות מסרבות מסיבות שונות לשלם את דמי הביטוח. סיבות נפוצות לחוסר הסכמה של חברות הביטוח לשלם את דמי הביטוח הן למשל, טענת חברת הביטוח כי המבוטח לא עמד בתנאי הפוליסה שעליה חתמו הצדדים. טענה נוספת היא בטלות חוזה הפוליסה בשל חוסר תשלום מצד המבוטח, בשל בקשת המבוטח לבטל את החוזה או בשל פקיעת התוקף של החוזה. עוד טענה נפוצה היא כי המבוטח הסתיר מחברת הביטוח פרט חיוני, אשר יש בו להשפיע על עלויות הפוליסה. טענה נוספת שהופיעה בבתי משפט בעניין זה, היא כי המבוטח אשם באופן מלא או חלקי באירוע ולכן אין חברת הביטוח צריכה לשלם את מלוא/כל דמי הביטוח.

קרא עוד »

נכות מתאונה

הדעת מעלה, כאשר אדם ביטח עצמו בביטוח של נכות מתאונה , בעת קרות התאונה תשלם לו חברת הביטוח

קרא עוד »

ייעוץ פנסיוני

הייעוץ הפנסיוני הוסדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס ה-2005. מטרתו של חוק זה הינו לאפשר מתן ייעוץ בדבר האפשרויות ההשקעה במוצרים פנסיוניים (מוצרים של חברות ביטוח, קרנות פנסיה), כאשר הדגש הוא שאין לנותן הייעוץ כל זיקה ואינו מקבל כל תגמול מחברה אשר משווקת מוצר פנסיוני כלשהו. למעט, שכר טירחה ממקבל הייעוץ.

יועץ פנסיוני נדרש להחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר זאת בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות, והשלים תקופת התמחות כנדרש.
בנוסף, חשוב ביותר כי אותו יועץ פנסיוני יהיה בעל ניסיון והכרה עם שוק הביטוח והפנסיה.

בין שאר פעילויותיו, עסק עו ד אורי בוים בפיקוח, ניהול והדרכת סוכני ביטוח בחברות ביטוח מובילות. עו ד בוים עסק בהטמעת מערכי תנאים סוציאליים בארגונים ועסק רבות בהחדרת הנושא אצל סוכני וסוכנויות ביטוח. בהמשך, שימש עו ד בוים כמנכ ל משותף של תאגיד ביטוח (סוכנות) אשר עסקה בתחום הפנסיוני.

קרא עוד »

עורך דין לתביעת אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה


מה היא הגדרת  אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

 

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

פיצוי כספי ב אובדן כושר עבודה

מה היא הגדרת אובדן כושר העבודה בפוליסה ?
האם די בכך שלא נוכל לעבוד על מנת לקבל את הפיצוי החודשי בגין אובדן כושר עבודה ?
מה הוא עיסוק סביר אחר ואיך בית המשפט מתייחס אליו ?
עצים רבים נגדעו בשל הנייר הרב שנצרך בשאלה מהו הדין באותו כסוי ביטוחי המגדיר כסוי במקרה של אובדן כושר עבודה .
תארו לעצמכם, שנים על גבי שנים, משלמים לקוחות רבים פרמיות לחברות הביטוח ומשהגיע מקרה הביטוח, נענו בשלילה וחברות הביטוח מאנו לשלם להם את הפיצוי ב אובדן כושר העבודה .

קרא עוד »
דילוג לתוכן