רחוב בן גוריון 32 בית א.פ.ק

רמת גן

טל'
3731556 – 03

פקס 3731557 – 03

פסק דין: לחברת ביטוח אין זכות לקזז חוב מפוליסות באופן אוטומטי

עורך דין תביעות ביטוח

בתביעה שהוגשה נגד כלל ביטוח קבע בית הדין האזורי לעבודה שהחברה אינה יכולה לחלט כספי פוליסות שלא שועבדו כנגד הלוואה | תשלם לתובע את קצבת הזקנה שאינה משולמת לו מיולי 2012
להמשך קריאה

Paste your AdWords Remarketing code here
שינוי גודל פונט