חיפוש

תאונות עבודה בבניין – תקנות חדשות

מאמרים נוספים
יצירת קשר

אין ספק כי לרוב תאונות עבודה בבניין שמתרחשות בענף הבניה וגורמות לנזקים ואבדות רבות ומיותרות.

במשרד הכלכלה, מקדמים תקנות חדשות אשר ירחיבו את האחריות לבטיחות במקומות עבודה גם למזמיני העבודה (היזמים).

התקנות אשר משרדי  הממשלה מנסים לקדם, באים להסדיר את שרשרת האחריות באתרי הבניה.

התיקונים המוצעים הם בעיקר הישענות על בעלי תפקיד מרכזיים הפעלים באתרי הבניה. 

תאונות עבודה בבניין – התקנות החדשות

התקנות החדשות המוצעות של תאונות עבודה בבניין, יטילו לראשונה אחריות גם על מזמין העבודה (היזם). מדובר בהרחבת החובה אשר כוללת הרחבה גם של תפקיד מנהל אתר הבניה.

ההסתדרות, טוענת מנגד כי התקנות המוצעות מציעות חלוקת אחריות אך אינן מייצרות מדרג של אחריות. לדעת ההסתדרות יש לאפשר לכל בעל תפקיד לפעול בתחומו לתיקון ההפרות ולמנוע תאונות עבודה.

בשטח, טוענים הקבלנים, כי עיקר תאונות העבודה ועבירות הבטיחות מבוצעות על ידי עובדי קבלני משנה ומנהל העבודה הראשי אינו יכול להיות אחראי על עבודתם.

בתי המשפט חושבים ופועלים בצורה מעט שונה. בתאונות עבודה, בתי המשפט נוטים לייחס אחריות מלאה לנהל האתר בפועל. 

מנהלי עבודה, מציעים להעביר את האחריות הפלילית ממנהל הפרויקט או מנהל העבודה לקבלן והמעסיק, במידה והקבלן ו/או המעסיק, ידעו על ביצוע העבירה ולא נקטו אמצעים סבירים (כולל רישום העבירה בפנקס הכללי) למנוע את העבירה. סעיף זה אמור להטיל אחריות מלאה על מנהל הפרויקט או מנהל האתר והם אמורים לשאת באחריות.

כנראה שרק הקשחת ידם של בתי המשפט כנגד מפרי הבטיחות תגרום להרתעה ותקטין משמעותית את תאונות העבודה באתרי הבנייה.

תאונות עבודה בבניין
דילוג לתוכן