חיפוש

פיצוי באובדן כושר עבודה – תביעת המעסיק

מאמרים נוספים
יצירת קשר

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטח אותנו במקרה ולא נוכל לעבוד לפחות 75% מיכולתנו ולא נוכל לעסוק בעיסוק סביר אחר. יש לציין כי קיימים נוסחים רבים של פוליסות אשר בהם יש התייחסות לעיסוק בפועל ותקופת העיסוק וחייבים בקרות מקרה הביטוח לבדוק את נספח הפוליסה הרלוונטי בעת ההצטרפות לביטוח. מאמר זה יסקור את כל מה שאתם צריכים לדעת על פיצוי באובדן כושר עבודה.

צילום: פריפיק

כמו כן, יש לשים לב לטעות נפוצה. בקרנות פנסיה אין ביטוח לאובדן כושר עבודה. הכיסוי הביטוחי הוא לגמלת נכות. בדרך כלל הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה הוא נחות יחסית לביטוח אובדן כושר עבודה ומחייב ניצול ימי מחלה וזכויות מול הביטוח הלאומי.

פס"ד שניתן בעת האחרונה (ד"מ 6170-09-17) אשר דן בשאלה האם עובד אשר לא היה מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה, יכול להיפרע מהמעביד שלו? כאשר נקלע למצב של אובדן כושר עבודה.

במקרה אשר נדון בפסק הדין, הייתה לעובד זכאות להיות מבוטח בביטוח, הכולל ביטוח אובדן כושר עבודה מוסדר בצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה, בהעדר הסדר אחר. זכאות זו קמה לעבוד בתום 6 חודשי עבודה.
העובד, ששהה בחופשת מחלה מס' חודשים, ביקש לתבוע את המעסיק בטענה כי המעסיק פתח לו פוליסת ביטוח מנהלים בעלת רכיב אובדן כושר עבודה רק לאחר כמעט שנת עבודה ולא בתום 6 חודשי עבודה כפי שעליו היה לעשות, ולכן העובד לא היה מכוסה בביטוח לאובדן כושר עבודה בתקופה בה שהה בחופשת מחלה

העובד לא הציג בפני בית הדין כל פניה לחברת הביטוח.
מנגד, המעסיק טוען כי בתקופת מחלתו היה העובד מכוסה בכיסוי זמני שנערך לעובדים ומשכך היה זכאי לפנות לביטוח בגין אובדן כושר עבודתו, משלא עשה כן אין לו להלין על המעסיק. המעסיק הציג אישור לתוקף הביטוח לבית הדין.

בשיטת המשפט בישראל הטוען טענה כל שהיא נטל ההוכחה עליו. מאחר והעובד לא הצליח להוכיח כי המעביד התרשל, הרי תביעת התובע נדחתה והוא חויב בהוצאות.

חלית נפגעת אתה מצוי באובדן כושר עבודה, חשוב שתדע

הזכאות לפיצוי באובדן כושר עבודה איננה אוטומטית. יש לבדוק היטב את החבות החוקית של המעביד ואת הנספחים המשפטיים בפוליסה על מנת להבין מה בדיוק מכיל הכסוי הביטוחי.

המלצות בתביעת פיצוי באובדן כושר עבודה

  • יש לבקש את העתק הפוליסה ולבדוק שאכן הביטוח בתוקף.
  • יש לבדוק שהמקרה של אובדן כושר עבודה מכוסה בפוליסה.
  • יש לבקש את העתק הצהרת הבריאות והעתק הצעת הביטוח ולוודא היטב כי ההצהרות שחתמת עליהם משקפות את המצב העובדתי בעת שהצעת את עצמך לביטוח.
  • יש לבדוק מה היא תקופת ההמתנה בתשלום אובדן כושר עבודה. ישנן פוליסות עם 90 ימים תקופת המתנה. ישנן פוליסות עם חודש אחד המתנה וכו'.
  • בדוק האם ביטוח אובדן כושר עבודה בו הנך מבוטח מכיל גם פיצוי חלקי. ישנן פוליסות המזכות תשלום חלקי גם עם המבוטח ממשיך לעבוד (בהנחה ושכרו נפגע).
  • בדוק מה הגדרת העיסוק שלך בפוליסה. לדוגמא: מנהל חברה יכול לנהל חברה גם כאשר הוא מרותק לכסא גלגלים. איש מכירות שטח חייב להיות פעיל בשטח. להגדרת העיסוק משמעות גדולה לקבלת התשלום מחברת הביטוח.

סיכום:

ביטוחי אובדן כושר עבודה מכילים נספחים רבים ואותיות קטנות אשר לא תמיד ברורים למי שלא עוסק בתחום.

לפני הגשת תביעה מומלץ להיוועץ באותו עורך דין תאונות עבודה מקצועי אשר זה הוא תחום עיסוקו ויש לו ניסיון מעשי בתחום כמו משרד תומא | בוים.

פיצוי באובדן כושר עבודה
דילוג לתוכן