חיפוש

תביעה על סכום קצוב – התנגדות – התיישנות

מאמרים נוספים
יצירת קשר

התנגדות לתשלום חוב למגן דוד אדום בשל התיישנות

מקרים רבים, אדם נקלע למצב שבו הוא זקוק לפינוי באמבולנס של ארגון מגן דוד אדום (מד א). בין אם הוא שהזמין את אמבולנס או בין אם האמבולנס הוזמן על ידי עד ראייה לאירוע, המתפנה צריך לשלם אגרה לארגון מד א. לפי סעיף 7א לחוק מגן דוד אדום, תש י-1950,

ארגון מד א רשאי לגבות ממי שקיבל ממנו שירותים או מהביטוח שלו, אגרה בסכום שאותו יקבעו שרי האוצר והבריאות. בחלק מהמקרים, קופות החולים וביטוחי הבריאות השונים, מחזירים חלק או את כל סכום האגרה.
במידה וחוב האגרה למד א לא שולם, פונה ארגון מד א פעמים רבות לרשות ההוצאה לפועל, על מנת שההוצאה לפועל תוציא מכתב אזהרה לחייב. ארגון מד א עושה זאת באמצעות תביעה בסכום קצוב.

ניתן להגיש להוצאה לפועל תביעה בסכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק הוצאה לפועל, תשכ ז-1967, במקרה שזו תביעה לחיוב תשלום סכום כסף מכוח הוראה מפורשת בחוק. מכיוון שהחיוב של אדם המשתמש בשירותי מד א הוא על פי חוק, התביעה של מד א היא באמצעות תביעה לסכום קצוב. ברגע שנפתח תיק בהוצאה לפועל בבגין תביעה בסכום קצוב, נשלח לחייב מלשכת ההוצאה לפועל מכתב אזהרה לשלם את חובו. כאשר עובר הזמן שרשום במכתב האזהרה והחייב לא שילם את חובו, ההוצאה לפועל רשאית לנקוט בהליכים כנגד רכושו.

אדם שירצה לסרב בשל סיבות שונות לשלם את חובתו למד א, לאחר שקיבל מכתב אזהרה מרשות ההוצאה לפועל, יצטרך להגיש התנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב, זאת לפי סעיף 81א(ג) לחוק הוצאה לפועל, תשכ ז-1967. ההתנגדות צריכה להיות מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל תוך 30 יום מקבלת מכתב האזהרה על החוב. למכתב ההתנגדות יש לצרף תצהיר שהחתימה שבו אושרה על ידי עורך דין. מרגע שמוגשת ההתנגדות, מעכבים את ההליכים בהוצאה לפועל ומעבירים את הבקשה לתשלום החיוב ובקשת ההתנגדות לבית המשפט הסמוך להוצאה לפועל. הדיון בהתנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב תהיה בסדר דין מקוצר. סדר דין מקוצר מאופיין בכך שאין לנתבע אפשרות הגנה שמקובלת בהליך רגיל בבית המשפט. במידה וההתנגדות נידחת על ידי בית המשפט, יועבר פסק הדין להוצאה לפועל תוך שבעה ימים והוצאה לפועל תמשיך בביצוע התביעה. במידה וההתנגדות מתקבלת, התובע יידרש לשלם את האגרה הנדרשת וההליכים ימשיכו בבית המשפט בסדר דין מהיר. כלומר התביעה הופכת לתביעה רגילה בבית משפט, מה שמאפשר לנתבע לטעון טענות ההגנה בבית משפט.

על כל תביעה, שאינה עוסקת במקרקעין, כמו תביעה למשל לסכום קצוב, חלה תקופת התיישנות. לפי חוק ההתיישנות, תשי ח-1958, האדם מנוע להגיש תביעה כלפי אדם אחר, אם עברו שבע שנים, למעט אם רשום בחוק אחרת. כלומר בשל הזמן הרב שעבר מזמן שקמה עילת התביעה לזמן הגשת התביעה, החוק מונע לגשת לבית המשפט לבירור התביעה. ההתיישנות מתחילה מהיום שקמה עילה התביעה. כלומר במידה ואדם חייב לארגון מסוים כסף, ההתיישנות תתחיל מהיום הראשון שהוא חייב לארגון.

בפסק הדין מגן דוד אדום נ' ניר עזרא, ת א 701138/04, שניתן בשנת 2004 נקבע כי ארגון מד א פועל בניגוד לחוק כאשר הוא תובע מאזרחים את חובותיהם לו דרך ערכאות בית המשפט. בשנת 2003 נכנס לתוקף תיקון לחוק מד א, תש י-1950 כך שבסעיף 7א (ב) נרשם כי מד א תגבה את חיוביה דרך פקודת המיסים(גביה). כלומר בהפעלת הליכי גבייה ישירים (כגון עיקול חפצים וכד') ולא תעמיס את תביעותיה על מערכת המשפט. כמו כן, ארגון מד א בהפעלת מערכת המשפט, מעמיסה על האזרח הוצאות משפט וריביות נוספות שהאזרח לא היה צריך לשלם אותן לולא התביעה בבית המשפט. למרות התיקון היו תביעות של מד א נגד החייבים לו בבתי המשפט.

כך גם היה בפסק הדין, אבו זאלם נ' מד א, ת ת 57461, שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בת א. גב' מרים אבו זאלם הגישה התנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב למד א בהוצאה לפועל. החוב קם בדצמבר 2003 בעקבות פינויה באמבולנס של מד"א לאחר שהייתה מעורבת בתאונת דרכים.
גב' אבו זאלם מתנגדת לשלם את חובה למד א בשל התיישנות עילת התביעה, שכן החוב נוצר בשנת 2003, אבל היא קיבלה את מכתב האזהרה מהוצאה לפועל רק תשע שנים לאחר מכן, בשנת 2012. היא קיבלה את התביעה לתשלום חוב בהוצאה לפועל רק שנה וחצי לאחר שנפתח לה תיק בהוצאה לפועל. השהיה בתביעה לחוב גרמו לגב' אבו זאלם נזק ראייתי, כי כעת היא לא תוכל להוכיח כי חברת הביטוח שלה כבר שילמה את החוב שלה לארגון מד א. לחילופין, אם חברת הביטוח לא שילמה, היא כבר לא תוכל לבקש החזרים מחברת הביטוח, במידה והיא בעצמה תשלם את החוב.
ארגון מד א טוען מנגד כי התביעה לחוב בהוצאה לפועל, ניתנה כבר באוגוסט 2010 לגב' אבו זאלם. כלומר עדיין לא חלפו שבע שנים מלאות ולכן העילה לתביעה לא התיישנה. לטענתם גב' אבו זאלם צריכה בעצמה לשלם על החוב. ארגון מד א טוען כי אדם המקבל שירות מארגון מד א לפי סעיף 7א לחוק מד א, התש י-1950, הוא זה שצריך לשלם את החוב ולא מבטחו.
השופט אומר כי גם אם לא עבר על החוב של גב' אבו זאלם למד א תקופת ההתיישנות, גב' אבו זאלם תוכל לטעון כי התביעה לחוב צריכה להתבטל, בגלל ההשתהות של ארגון מד א לגבות את החוב, כל כך קרוב לסיום תקופת ההתיישנות. לגבי טענתו של ארגון מד א, כי לפי סעיף 7א לחוק מד א, התש י-1950, האדם שמקבל שירות הוא זה שצריך לשלם, השופט אומר שאפילו בחוק עצמו כתוב שהארגון יגבה ממי שקיבל ממנו שירותים או ממבטחו .
על כן, השופט מחליט לקבל את תביעת גב' אבו זאלם להתנגדות לתשלום החוב ומעביר את הדיון לדיון משפטי רגיל. מד א נדרשת להוציא תצהיר מטעמה תוך 30 יום במידה והיא לא תעשה זאת תמחק התביעה ותיק ההוצאה לפועל של גב' אבו זאלם.
השופט אומר כהערת אגב כי לדעתו יש לגבות את האגרה עבור שירותי מד א, דרך פקודת המיסים (כפי שגובים ארנונה) ולא בדרך של תביעות אזרחיות בבתי משפט או בהוצאה לפועל. אך בגלל שגב' אבו זאלם לא התייחסה לכך, הוא משאיר את הדיון בכך לדיון העיקרי.
נתבעתם על ידי הליכים מקוצרים בהוצאה לפועל, יש להזדרז ולטפל בעניין מיידית.
הגשת כתב התנגדות מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל.
משרד עו"ד אורי בוים מעניק טיפול בכל הליכי הוצאה לפועל.
נשמח לעמוד לשירותכם.

דילוג לתוכן