שימוע לפני פיטורים

מאמרים נוספים

יצירת קשר

שימוע לפני פיטורים
העבודה היא חלק חשוב ומרכזי מחיינו.  אנו מבלים במקום העבודה את מרבית שעות היום והיא חלק מההגדרה העצמית והסטטוס החברתי שלנו. כאשר מעסיק מפטר עובד, הוא מזעזע את עולמו של העובד ולכן מהלך הפיטורים צריך להתבצע בהגינות רבה. כחלק מעקרונות שוק העבודה הבאים להגן על זכויות העובד, קמה הזכות לשימוע.

 זכות השימוע היא יציר של פסקי הדין בבית הדין לעבודה ולא יציר חוק. ישנה תפיסה שמתפתחת בבית הדין לעבודה כי לעובד יש מעין זכות קניינית במקום עבודתו וזכותו להמשיך להתפרנס בכבוד. על מנת לאפשר קיום זכות זו, על המעסיק מוטלת החובה להעניק לעובדו, שהוא שוקל את פיטוריו, זכות שימוע. זכות זו חלה גם במקרה שיש פיטורים המוניים וגם כאשר מדובר בפיטורים בשל צמצומים. זכות זו גם חלה, על פי פסיקת בית הדין, במקרה של קיצוץ משמעותי בהיקף משרה.
זכות זו הוכרה במגזר הציבורי כזכות שנקראה זכות הטיעון, אך זלגה גם אל המגזר הפרטי באמצעות שורה של פסקי דין של בית הדין לעבודה. בית הדין לעבודה קבע כי חובת השימוע היא זכות יסוד השייכת לעובד והיא מבוססת על כללי הצדק הטבעי וחובת תום הלב.  על כן, כל מעסיק המעוניין לפטר עובד, מחויב לערוך לו שימוע. החובה לשימוע אפילו קיימת כאשר מדובר בעובד שהורשע בפלילים. עם זאת, ישנם מקרים בהם העובד אינו זכאי לשימוע, כמו במקרה של עובד זמני לתקופה קצובה.

כללי השימוע
1. המעסיק חייב להודיע בכתב או בעל פה לעובד שהוא מוזמן לשימוע. בהודעה יוסבר לעובד מדוע הם שוקלים לפטר אותו, וכן ינתנו דוגמאות ספציפיות מדוע הם אינם מרוצים מתפקודו בעבודה. המעסיק צריך להודיע לעובד כי החברה שוקלת לפטר אותו ולא כי החברה החליטה לפטר אותו.
2. המעסיק חייב להודיע על מועד השימוע בזמן סביר מראש, על מנת שיהיה מספיק זמן לעובד להכין את תגובתו לטענות.
3. השימוע חייב להיות בפני מי שמוסמך לפטר את העובד וכן מי שמוסמך לבטל את פטוריו. אסור שעורך השימוע יהיה בעל ניגוד עניינים, כך שהחלטתו תושפע מכך.
4. העובד רשאי להביא איתו לשימוע אדם מטעמו, לרבות עורך דין אשר ייצג אותו, ועל המעסיק לידע את העובד על כך.
5. השימוע צריך להתקיים בהגינות ובתום לב(לב פתוח ונפש חפצה), כאשר המעסיק מאזין בתשומת לב לדברי העובד. יש להעניק לעובד אפשרות אמיתית להגיב על טענותיו של המעסיק כלפיו (ניתן גם בכתב).
6. יש לערוך פרוטוקול לשימוע ולמסור העתק ממנו לעובד.
7. ההחלטה הסופית צריכה להתקבל על ידי המעסיק בשל שיקולים מקצועיים בלבד.
8. לאחר השימוע המעסיק צריך לשקול מחדש את פיטורי העובד לאחר מה שעלה בשימוע. לאחר זמן סביר, המעסיק חייב להעביר לעובד בכתב את החלטתו לגבי המשך העסקתו. במידה והחליט שלא להמשיך את העסקתו, הוא חייב לצרף למכתב את נימוקיו למהלך זה.
סעדים במקרה של הפרת הזכות לשימוע
במידה והמעסיק פיטר את העובד ללא שימוע כלל, רשאי העובד לפנות אל בית הדין לעבודה. הפרה של זכות השימוע יכולה לגרור תשלום פיצויים על ידי המעסיק וכן אף לעיתים נדירות, לביטול הפיטורים עצמם, על ידי בית הדין לעבודה.
במספר לא מבוטל של פסקי דין של בית הדין לעבודה, נפסק פיצוי של 12 משכורות לעובד שמעסיקו לא העניק לו את זכות השימוע.

פיטרו אתכם והזמינו אתכם לשימוע ?
דיני העבודה מחילים חוקים ותקנות מרובות. כמו כן, החלטות רבות נסמכות על יצירי הפסיקה.
במקרים רבים, השימוע נערך על ידי מנהל כוח אדם מקצועי בעל וותק רב. ובנוסף, מנהל אישי, איש וועד, או איש מקצוע אחר, מנהל אבטחה או ביטחון בעבירות רלוונטיות.
מעמד זה אינו נעים בלשון המעטה ולעובד אין יכולת  להתמודדות מול אותם אנשי מקצוע מיומנים.
מומלץ בחום להיעזר באיש מקצוע מנוסה.
משרד עו ד אורי בוים בעל ניסיון רב בייצוג עובדים בהליכי שימוע.
למשרד נרשמו הצלחות רבות עקב מו מ אשר נוהל באמצעות משרד עו ד אורי בוים.
הנכם מוזמנים לתאם פגישה לתהליך מוצלח.

דיני עבודה

הסדרת יחסי העבודה בין עובדים למעסיקים, מטרתם העיקרית – הגנה על המעסיק / העובד וזכויותיהם. דיני העבודה כוללים מערכת זכויות וחובות, החלות על המעסיק ועל

קרא עוד »

עורך דין לדיני עבודה ברמת גן

  עולם דיני העבודה חולש על מגוון רחב מאוד של נושאים, לדוגמא: זכויות בעבודה. זכאות לתשלומים. הטבות. הסדרים פנסיוניים. סיום יחסי עבודה פיטורים/התפטרות. איך שלא

קרא עוד »

עורך דין לדיני עבודה במרכז

עורך דין לדיני עבודה מהמרכז

מה באמת חשוב לנו בבחירת עורך דין אשר ייצג אותנו בדיני עבודה ובכלל:

ייצוג מקצועי.
אוזן קשבת.
הבנת צרכי הלקוח.
עיסוק בתחום הרלוונטי.
ניסיון בתיקים דומים.
התמדה, נחישות.
היכרות עם פסיקת בתי המשפט בתחום.
ניסיון הופעה בבית המשפט ובבית הדין.
ניהול אישי של התיק ולא על יד עורך דין אחר או מתמחה.
נגישות המשרד לפגישות עדכון עם הלקוח

קרא עוד »

פיטורים בהריון

החוק אשר מפרט את זכויות האישה בהריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות הינו חוק עבודת נשים.
חוק עבודת נשים בא לבסס את השוויון בין המינים כאשר ביסודו קיימת התפיסה כי האישה היא המופקדת על הבית, גידול וטיפול בילדים. לכן, נדרשת מערכת חקיקתית אשר תדע להגן על האישה ולהעניק לה זכויות מיוחדות הקשורות בהריון ולידה.

קרא עוד »

שימוע לפני פיטורים

העבודה היא חלק חשוב ומרכזי מחיינו.  אנו מבלים במקום העבודה את מרבית שעות היום והיא חלק מההגדרה העצמית והסטטוס החברתי שלנו. כאשר מעסיק מפטר עובד, הוא מזעזע את עולמו של העובד ולכן מהלך הפיטורים צריך להתבצע בהגינות רבה. כחלק מעקרונות שוק העבודה הבאים להגן על זכויות העובד, קמה הזכות לשימוע.

קרא עוד »

פיטורי עובדת במהלך הריון

החוק אשר מפרט את זכויות האישה בהריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות הינו חוק עבודת נשים.
חוק עבודת נשים בא לבסס את השוויון בין המינים כאשר ביסודו קיימת התפיסה כי האישה היא המופקדת על הבית, גידול וטיפול בילדים. לכן, נדרשת מערכת חקיקתית אשר תדע להגן על האישה ולהעניק לה זכויות מיוחדות הקשורות בהריון ולידה.
מעביד המפר את החוק, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כספי גבוה ואף ניתן לתבעו בבית הדין לעבודה.

קרא עוד »

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון של חברה

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון של החברה

כאשר החברה נמצאת בקשיים מדובר על מצב של אי וודאות לגבי זכויותיהם של העובדים. הניסיון מלמד כי לחברה יש נושים רבים וכל אחד מהם מנסה לקבל את כספו לפני האחר.

קרא עוד »

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר.

 

 

קרא עוד »

העסקת עובד זר שלא בהתאם לייעודו

העסקת עובדים זרים שלא בהתאם לאשרת העבודה שניתנה להם, הפכה לתופעה נפוצה במדינת ישראל. ברוב המקרים מדובר בעובד זר שהגיע לעבוד בארץ על פי אשרה של עבודה בתחום החקלאות, הסיעוד, הבניין וכד', שמעבידו מסב אותו לעבודה במשק בית.

קרא עוד »

פיטורים שלא כדין

כאשר מעביד מפטר את עובדו שלא כדין, בפני בית הדין לעבודה עומדות שתי אופציות, להצהיר על ביטול הפיטורים או לפסוק פיצויים.
בית הדין יחליט באיזו אופציה לבחור, בית הדין מבצע איזון בין האינטרסים של העובד והמעביד.

קרא עוד »

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד »

תביעת פיצויי הלנת שכר

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר
בשל ריבוי מקרי הלנת שכר של עובדים, בעיקר בחברות המעסיקות עובדי קבלן, חוקק החוק הגנת השכר, תשי ח-1958. חוק זה אוסר על הלנת שכר לעובדים וקובע פיצויים בגין הלנת שכר, על מנת להרתיע מעבידים מלהלין את שכר עובדיהם. התביעה לפיצויים היא בין אם השכר שולם באיחור או בין אם לא שולם כלל.

חובה על המעביד, על פי החוק, לשלם את שכרו של העובד עד היום התשיעי לחודש העוקב לעבודתו. אם לא שילם עד היום העשירי יחשב המעביד למלין את שכרו של העובד.
גובה הפיצויים לפי החוק, יהיה באחת משתי הדרכים הבאות, לפי הסכום הגבוה יותר-
אם שולמו פיצויי הפיטורים בין היום ה 16 לבין היום ה-30 שלאחר המועד לתשלום, הדין הוא הפרשי הצמדה עד ליום התשלום.
אם שולמו הפיצויים לאחר היום השלושים, הדין הוא הפרשי התמדה בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה.

קרא עוד »

פיצויי הלנת שכר

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר

בשל ריבוי מקרי הלנת שכר של עובדים, בעיקר בחברות המעסיקות עובדי קבלן, חוקק החוק הגנת השכר, תשי ח-1958. חוק זה אוסר על הלנת שכר לעובדים וקובע פיצויים בגין הלנת שכר, על מנת להרתיע מעבידים מלהלין את שכר עובדיהם. התביעה לפיצויים היא בין אם השכר שולם באיחור או בין אם לא שולם כלל. חובה על המעביד, על פי החוק, לשלם את שכרו של העובד עד היום התשיעי לחודש העוקב לעבודתו. אם לא שילם עד היום העשירי יחשב המעביד למלין את שכרו של העובד.

קרא עוד »

הטרדה מינית בעבודה

התפטרות ממקום העבודה בשל הטרדה מינית – זכאות לפיצויי פיטורין?
ש' עבדה בחברה פרטית, התפטרה לאחר שהממונה עליה, הציע לה מספר פעמים הצעות עם גוון מיני ברור. האם היא זכאית לפיצויי פיטורים? האם מדובר במה שנקרא בשפה המשפטית "התפטרות בדין מפוטר"?

קרא עוד »
דילוג לתוכן