חיפוש

פיטורים שלא כדין

מאמרים נוספים
יצירת קשר
פיטורים כשלא כדין

פיצויים לעובד שפוטר בגלל שיקולים זרים

כאשר מעביד מפטר את עובדו שלא כדין, בפני בית הדין לעבודה עומדות שתי אופציות, להצהיר על ביטול הפיטורים או לפסוק פיצויים והוא יחליט אם בוצעו פיטורים כשלא כדין.
בית הדין יחליט באיזו אופציה לבחור, בית הדין מבצע איזון בין האינטרסים של העובד והמעביד.
בית הדין יקח בחשבון באיזון זה, את נימוקי הפיטורים, את אופי מקום העבודה, את הפגיעה במקור פרנסתו של העובד, את גילו ואפשרותו של העובד למצוא מקום עבודה חדש וכן את מידת חוסר תום הלב של המעביד בפיטורי העובד.
בפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, ויטלי גיטליץ נ' איסכור שירותי פלדות בע מ, תע א 2277/08, אנו עדים להחלטת בית הדין להוציא צו הצהרה לביטול הפיטורים ולפסיקת פיצויים, לעובד שמעבידו פיטר אותו פעמיים בחוסר תום לב ולא משיקולים עניינים.

העובדות
1. בין העובד, מר גיטליץ והמעביד, חברת איסכור שירותי פלדות בע מ, התקיימו יחסי עבודה שהוגדרו בחוזה קיבוצי.
2. מר גיטליץ עבד בחברה משנת 2005 ובמאי 2008 הודיעה החברה על פיטוריו בשל הפרה חמורה של כללי המשמעת וההתנהגות.
3. בעקבות הודעת הפיטורים הזו, הגיש מר גיטליץ לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו זמני שיצווה על החברה לבטל את החלטת הפיטורים שלו ולהחזיר אותו לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה דחה את בקשתו. מר גיטליץ ערער לבית הדין הארצי לעבודה, שקיבל את הערעור שלו והורה על ביטול פיטוריו והחזרתו לעבודה.
4. החברה לא החזירה אותו לעבודה לאחר פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה. מר גיטליץ הגיש בקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט לבית הדין, על מנת שיאכפו את הצו ויחזירו אותו לעבודה. בדצמבר 2008 לאחר דיון בבית הדין מסכימה החברה להחזיר את מר גיטליץ לעבודה.
5. חמישה חודשים לאחר חזרתו לעבודה, פוטר מר גיטליץ שנית מן החברה, בנימוק של צמצומים על רקע כלכלי. החברה אמרה כי היא צריכה לצמצם את כוח העבודה בשל שיקולים כלכליים ובגלל שלא נמצא למר גיטליץ משרה אחרת בחברה ומאחר ואין לא ותק בחברה, הוחלט לפטרו.
6. מר גיטליץ תובע ביטול הפיטורים הראשונים והשניים והסעדים הנלווים לכך. כמו כן, הוא מעוניין בפיצויים בגין אובדן השתכרות ופיצויים בגין עוגמת נפש בגין פיטוריו שלא כדין.
7. החברה טוענת שהפיטורים הראשונים והשניים בוצעו כחוק ומשיקולים ענייניים. לכן אין מר גיטליץ זכאי לצו לביטול הפיטורים הראשונים והשניים וגם לא זכאי לסעדים הנלווים לכך.

בית הדין האזורי לעבודה פסק:
1. בית הדין הבוחן ראשית את הפיטורים הראשונים, פונה לפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה. מר גיטליץ שנפגע בתאונת עבודה, התבקש לחתום על הטופס לחברת הביטוח ולא הסכים. יומיים לאחר מכן, היה מעורב מר גיטליץ בשתי תקריות משמעתיות מינוריות ובגינם מפטרים אותו מהעבודה. מלבד תקריות אלו לא היו למר גיטליץ שום הפרות משמעת במשך כל זמן עבודתו. לכן, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי הפיטורים הראשונים לא היו כדין. הסיבה שפיטרו את מר גיטליץ לא היתה בגלל עבירות המשמעת , אלא התנכלות החברה אליו בגלל שלא הסכים לחתום על טופס הביטוח שמסיר את האחריות של החברה על אירוע התאונה.
2. בית הדין האזורי לעבודה אומר כי הפיטורים השניים נובעים מהפיטורים הראשונים. גם שהוחזר לעבודה אחרי הפיטורים הראשונים, הוא הושב לתפקיד שונה ממה שהיה לו לפני הפיטורים ובה קיבל משכורת נמוכה יותר. גם שיקול הותק לא יכול לעמוד להגנת החברה, משום שהוא לא הוחזר למכונות שעבד עליהן ולכן יש לעובדים שנשארו בחברה ותק גבוה יותר.
3. בית הדין לא מקבל את טענת החברה כי הפיטורים השניים נעשו על רקע של צמצומים כלכליים. ב גל הפיטורים שבו פוטר מר גיטליץ פוטרו רק שני עובדים קבועים. גם בפועל סמוך לזמן פיטוריו של מר גיטליץ, חזרה החברה לעבוד במתכונת מלאה והצמצומים לא התבטאו בפועל.
4. לכן קובע בית הדין לעבודה כי כל התנהלותה של החברה מדרישתה שמר גיטליץ יחתום על הטופס לחברת הביטוח ועד לפיטורים השניים – נגועה היא בחוסר תום לב.
5. מר גיטליץ זכאי לסעדים בשל פיטוריו הראשונים והשניים שלא נעשו כדין. סעד ראשון הוא ביטול הפיטורים הראשונים והשניים והוראה על החזרתו של מר גיטליץ לעבודה.
6. בית הדין קובע למר גיטליץ פיצויים בגין אובדן השתכרות , אך אומר כי לא ניתן לחשב פיצוי בגין אובדן השתכרות, בגלל שהחברה לא החזירה את מר גיטליץ לאותו תפקיד שהיה לפני הפיטורים הראשונים ולכן לא ניתן לחשב את משכרותו ואובדן השתכרותו.
7. לכן בית הדין האזורי לעבודה קובע פיצויים שמכסים גם את עצם הפיטורים שלא כדין וגם אובדן השתכרותו, גם אם הוא לא ניתן לכימות. הם פוסקים פיצויים לפי בקשתו של מר גיטליץ בכתב התביעה של 100,000 ש ח. בית הדין נותן צו הצהרה עבור ביטוח פנסיוני ומטיל על החברה לדאוג לרצף ביטוח פנסיוני על בסיס שכר היסוד.

נקודות להדגשה:
כאשר מנסים לפטר עובד בגין עילת משמעת כלשהי, יש לבדוק היטב מה היא אותה עילה, משמעותה והאם היא חמורה.
בית הדין מתייחס ברצינות לרקע הקודם של העובד. קרי: האם בעבר היו בעיות משמעת. האם התנהגותו באה לידי ביטוי בדוחות הממונים עליו או בחוו ד, בגין מעשים כביכול המיוחסים לעובד.
נושא הפיטורים הינו מורכב וחברות/מעסיקים אינן יכולות להיות כיום עם יד קלה על ההדק.
בכל אירוע, כבר בתחילתו, חשוב להיוועץ באותו עורך דין תאונות עבודה מקצועי הבקיא בתחום.

דילוג לתוכן