פיטורים שלא כדין

מאמרים נוספים

יצירת קשר

פיצויים לעובד שפוטר בגלל שיקולים זרים

כאשר מעביד מפטר את עובדו שלא כדין, בפני בית הדין לעבודה עומדות שתי אופציות, להצהיר על ביטול הפיטורים או לפסוק פיצויים.
בית הדין יחליט באיזו אופציה לבחור, בית הדין מבצע איזון בין האינטרסים של העובד והמעביד.
בית הדין יקח בחשבון באיזון זה, את נימוקי הפיטורים, את אופי מקום העבודה, את הפגיעה במקור פרנסתו של העובד, את גילו ואפשרותו של העובד למצוא מקום עבודה חדש וכן את מידת חוסר תום הלב של המעביד בפיטורי העובד.
בפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, ויטלי גיטליץ נ' איסכור שירותי פלדות בע מ, תע א 2277/08, אנו עדים להחלטת בית הדין להוציא צו הצהרה לביטול הפיטורים ולפסיקת פיצויים, לעובד שמעבידו פיטר אותו פעמיים בחוסר תום לב ולא משיקולים עניינים.

העובדות
1. בין העובד, מר גיטליץ והמעביד, חברת איסכור שירותי פלדות בע מ, התקיימו יחסי עבודה שהוגדרו בחוזה קיבוצי.
2. מר גיטליץ עבד בחברה משנת 2005 ובמאי 2008 הודיעה החברה על פיטוריו בשל הפרה חמורה של כללי המשמעת וההתנהגות.
3. בעקבות הודעת הפיטורים הזו, הגיש מר גיטליץ לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו זמני שיצווה על החברה לבטל את החלטת הפיטורים שלו ולהחזיר אותו לעבודה. בית הדין האזורי לעבודה דחה את בקשתו. מר גיטליץ ערער לבית הדין הארצי לעבודה, שקיבל את הערעור שלו והורה על ביטול פיטוריו והחזרתו לעבודה.
4. החברה לא החזירה אותו לעבודה לאחר פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה. מר גיטליץ הגיש בקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט לבית הדין, על מנת שיאכפו את הצו ויחזירו אותו לעבודה. בדצמבר 2008 לאחר דיון בבית הדין מסכימה החברה להחזיר את מר גיטליץ לעבודה.
5. חמישה חודשים לאחר חזרתו לעבודה, פוטר מר גיטליץ שנית מן החברה, בנימוק של צמצומים על רקע כלכלי. החברה אמרה כי היא צריכה לצמצם את כוח העבודה בשל שיקולים כלכליים ובגלל שלא נמצא למר גיטליץ משרה אחרת בחברה ומאחר ואין לא ותק בחברה, הוחלט לפטרו.
6. מר גיטליץ תובע ביטול הפיטורים הראשונים והשניים והסעדים הנלווים לכך. כמו כן, הוא מעוניין בפיצויים בגין אובדן השתכרות ופיצויים בגין עוגמת נפש בגין פיטוריו שלא כדין.
7. החברה טוענת שהפיטורים הראשונים והשניים בוצעו כחוק ומשיקולים ענייניים. לכן אין מר גיטליץ זכאי לצו לביטול הפיטורים הראשונים והשניים וגם לא זכאי לסעדים הנלווים לכך.

בית הדין האזורי לעבודה פסק:
1. בית הדין הבוחן ראשית את הפיטורים הראשונים, פונה לפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה. מר גיטליץ שנפגע בתאונת עבודה, התבקש לחתום על הטופס לחברת הביטוח ולא הסכים. יומיים לאחר מכן, היה מעורב מר גיטליץ בשתי תקריות משמעתיות מינוריות ובגינם מפטרים אותו מהעבודה. מלבד תקריות אלו לא היו למר גיטליץ שום הפרות משמעת במשך כל זמן עבודתו. לכן, קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי הפיטורים הראשונים לא היו כדין. הסיבה שפיטרו את מר גיטליץ לא היתה בגלל עבירות המשמעת , אלא התנכלות החברה אליו בגלל שלא הסכים לחתום על טופס הביטוח שמסיר את האחריות של החברה על אירוע התאונה.
2. בית הדין האזורי לעבודה אומר כי הפיטורים השניים נובעים מהפיטורים הראשונים. גם שהוחזר לעבודה אחרי הפיטורים הראשונים, הוא הושב לתפקיד שונה ממה שהיה לו לפני הפיטורים ובה קיבל משכורת נמוכה יותר. גם שיקול הותק לא יכול לעמוד להגנת החברה, משום שהוא לא הוחזר למכונות שעבד עליהן ולכן יש לעובדים שנשארו בחברה ותק גבוה יותר.
3. בית הדין לא מקבל את טענת החברה כי הפיטורים השניים נעשו על רקע של צמצומים כלכליים. ב גל הפיטורים שבו פוטר מר גיטליץ פוטרו רק שני עובדים קבועים. גם בפועל סמוך לזמן פיטוריו של מר גיטליץ, חזרה החברה לעבוד במתכונת מלאה והצמצומים לא התבטאו בפועל.
4. לכן קובע בית הדין לעבודה כי כל התנהלותה של החברה מדרישתה שמר גיטליץ יחתום על הטופס לחברת הביטוח ועד לפיטורים השניים – נגועה היא בחוסר תום לב.
5. מר גיטליץ זכאי לסעדים בשל פיטוריו הראשונים והשניים שלא נעשו כדין. סעד ראשון הוא ביטול הפיטורים הראשונים והשניים והוראה על החזרתו של מר גיטליץ לעבודה.
6. בית הדין קובע למר גיטליץ פיצויים בגין אובדן השתכרות , אך אומר כי לא ניתן לחשב פיצוי בגין אובדן השתכרות, בגלל שהחברה לא החזירה את מר גיטליץ לאותו תפקיד שהיה לפני הפיטורים הראשונים ולכן לא ניתן לחשב את משכרותו ואובדן השתכרותו.
7. לכן בית הדין האזורי לעבודה קובע פיצויים שמכסים גם את עצם הפיטורים שלא כדין וגם אובדן השתכרותו, גם אם הוא לא ניתן לכימות. הם פוסקים פיצויים לפי בקשתו של מר גיטליץ בכתב התביעה של 100,000 ש ח. בית הדין נותן צו הצהרה עבור ביטוח פנסיוני ומטיל על החברה לדאוג לרצף ביטוח פנסיוני על בסיס שכר היסוד.

נקודות להדגשה:
כאשר מנסים לפטר עובד בגין עילת משמעת כלשהי, יש לבדוק היטב מה היא אותה עילה, משמעותה והאם היא חמורה.
בית הדין מתייחס ברצינות לרקע הקודם של העובד. קרי: האם בעבר היו בעיות משמעת. האם התנהגותו באה לידי ביטוי בדוחות הממונים עליו או בחוו ד, בגין מעשים כביכול המיוחסים לעובד.
נושא הפיטורים הינו מורכב וחברות/מעסיקים אינן יכולות להיות כיום עם יד קלה על ההדק.
בכל אירוע, כבר בתחילתו, חשוב להיוועץ בעו ד מקצועי הבקיא בתחום.

דיני עבודה

הסדרת יחסי העבודה בין עובדים למעסיקים, מטרתם העיקרית – הגנה על המעסיק / העובד וזכויותיהם. דיני העבודה כוללים מערכת זכויות וחובות, החלות על המעסיק ועל

קרא עוד »

עורך דין לדיני עבודה ברמת גן

  עולם דיני העבודה חולש על מגוון רחב מאוד של נושאים, לדוגמא: זכויות בעבודה. זכאות לתשלומים. הטבות. הסדרים פנסיוניים. סיום יחסי עבודה פיטורים/התפטרות. איך שלא

קרא עוד »

עורך דין לדיני עבודה במרכז

עורך דין לדיני עבודה מהמרכז

מה באמת חשוב לנו בבחירת עורך דין אשר ייצג אותנו בדיני עבודה ובכלל:

ייצוג מקצועי.
אוזן קשבת.
הבנת צרכי הלקוח.
עיסוק בתחום הרלוונטי.
ניסיון בתיקים דומים.
התמדה, נחישות.
היכרות עם פסיקת בתי המשפט בתחום.
ניסיון הופעה בבית המשפט ובבית הדין.
ניהול אישי של התיק ולא על יד עורך דין אחר או מתמחה.
נגישות המשרד לפגישות עדכון עם הלקוח

קרא עוד »

פיטורים בהריון

החוק אשר מפרט את זכויות האישה בהריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות הינו חוק עבודת נשים.
חוק עבודת נשים בא לבסס את השוויון בין המינים כאשר ביסודו קיימת התפיסה כי האישה היא המופקדת על הבית, גידול וטיפול בילדים. לכן, נדרשת מערכת חקיקתית אשר תדע להגן על האישה ולהעניק לה זכויות מיוחדות הקשורות בהריון ולידה.

קרא עוד »

שימוע לפני פיטורים

העבודה היא חלק חשוב ומרכזי מחיינו.  אנו מבלים במקום העבודה את מרבית שעות היום והיא חלק מההגדרה העצמית והסטטוס החברתי שלנו. כאשר מעסיק מפטר עובד, הוא מזעזע את עולמו של העובד ולכן מהלך הפיטורים צריך להתבצע בהגינות רבה. כחלק מעקרונות שוק העבודה הבאים להגן על זכויות העובד, קמה הזכות לשימוע.

קרא עוד »

פיטורי עובדת במהלך הריון

החוק אשר מפרט את זכויות האישה בהריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות הינו חוק עבודת נשים.
חוק עבודת נשים בא לבסס את השוויון בין המינים כאשר ביסודו קיימת התפיסה כי האישה היא המופקדת על הבית, גידול וטיפול בילדים. לכן, נדרשת מערכת חקיקתית אשר תדע להגן על האישה ולהעניק לה זכויות מיוחדות הקשורות בהריון ולידה.
מעביד המפר את החוק, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כספי גבוה ואף ניתן לתבעו בבית הדין לעבודה.

קרא עוד »

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון של חברה

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון של החברה

כאשר החברה נמצאת בקשיים מדובר על מצב של אי וודאות לגבי זכויותיהם של העובדים. הניסיון מלמד כי לחברה יש נושים רבים וכל אחד מהם מנסה לקבל את כספו לפני האחר.

קרא עוד »

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר.

 

 

קרא עוד »

העסקת עובד זר שלא בהתאם לייעודו

העסקת עובדים זרים שלא בהתאם לאשרת העבודה שניתנה להם, הפכה לתופעה נפוצה במדינת ישראל. ברוב המקרים מדובר בעובד זר שהגיע לעבוד בארץ על פי אשרה של עבודה בתחום החקלאות, הסיעוד, הבניין וכד', שמעבידו מסב אותו לעבודה במשק בית.

קרא עוד »

פיטורים שלא כדין

כאשר מעביד מפטר את עובדו שלא כדין, בפני בית הדין לעבודה עומדות שתי אופציות, להצהיר על ביטול הפיטורים או לפסוק פיצויים.
בית הדין יחליט באיזו אופציה לבחור, בית הדין מבצע איזון בין האינטרסים של העובד והמעביד.

קרא עוד »

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד »

תביעת פיצויי הלנת שכר

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר
בשל ריבוי מקרי הלנת שכר של עובדים, בעיקר בחברות המעסיקות עובדי קבלן, חוקק החוק הגנת השכר, תשי ח-1958. חוק זה אוסר על הלנת שכר לעובדים וקובע פיצויים בגין הלנת שכר, על מנת להרתיע מעבידים מלהלין את שכר עובדיהם. התביעה לפיצויים היא בין אם השכר שולם באיחור או בין אם לא שולם כלל.

חובה על המעביד, על פי החוק, לשלם את שכרו של העובד עד היום התשיעי לחודש העוקב לעבודתו. אם לא שילם עד היום העשירי יחשב המעביד למלין את שכרו של העובד.
גובה הפיצויים לפי החוק, יהיה באחת משתי הדרכים הבאות, לפי הסכום הגבוה יותר-
אם שולמו פיצויי הפיטורים בין היום ה 16 לבין היום ה-30 שלאחר המועד לתשלום, הדין הוא הפרשי הצמדה עד ליום התשלום.
אם שולמו הפיצויים לאחר היום השלושים, הדין הוא הפרשי התמדה בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה.

קרא עוד »

פיצויי הלנת שכר

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר

בשל ריבוי מקרי הלנת שכר של עובדים, בעיקר בחברות המעסיקות עובדי קבלן, חוקק החוק הגנת השכר, תשי ח-1958. חוק זה אוסר על הלנת שכר לעובדים וקובע פיצויים בגין הלנת שכר, על מנת להרתיע מעבידים מלהלין את שכר עובדיהם. התביעה לפיצויים היא בין אם השכר שולם באיחור או בין אם לא שולם כלל. חובה על המעביד, על פי החוק, לשלם את שכרו של העובד עד היום התשיעי לחודש העוקב לעבודתו. אם לא שילם עד היום העשירי יחשב המעביד למלין את שכרו של העובד.

קרא עוד »

הטרדה מינית בעבודה

התפטרות ממקום העבודה בשל הטרדה מינית – זכאות לפיצויי פיטורין?
ש' עבדה בחברה פרטית, התפטרה לאחר שהממונה עליה, הציע לה מספר פעמים הצעות עם גוון מיני ברור. האם היא זכאית לפיצויי פיטורים? האם מדובר במה שנקרא בשפה המשפטית "התפטרות בדין מפוטר"?

קרא עוד »
דילוג לתוכן