חיפוש

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון של חברה

מאמרים נוספים
יצירת קשר
ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון

כאשר החברה נמצאת בקשיים מדובר על מצב של אי וודאות לגבי זכויותיהם של העובדים וצריר לבצע ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון. הניסיון מלמד כי לחברה יש נושים רבים וכל אחד מהם מנסה לקבל את כספו לפני האחר וכאן מגיע התפקיד של עורך דין תאונות עבודה.

סדר חלוקת הכספים בפירוק חברה

נושים מובטחים – מדובר על נושה של נכס מוגדר, בד כ בנקים, חברות ביטוח.

נושים בדין קדימה – עובדי החברה.

נושים בעלי שיעבוד צף – שיעבוד אשר אינו ספציפי על נכסי החברה.

נושים רגילים.

בעלי החברה.

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון – העובדים כנושים בדין קדימה

כאשר החברה מוכרזת כחדלת פירעון העובדים הינם נושים בדין קדימה. המשמעות הפרקטית הינה כי שכר עבודה בעד תקופה טרום הגשת הבקשה לפשיטת רגל יהיה בדין קדימה עד לתקרה של כ – 28,000 ₪.
הוראה דומה נקבעה גם בחוק החברות לפיה תינתן עדיפות לחוב בגין שכר עבודה עד לתקרה של 7,000 ש ח.

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון – זכויות העובדים על פי ביטוח לאומי:

כאשר חברה פושטת את הרגל העובדים יכולים לקבל חלק מזכויותיהם מביטוח לאומי.
תכלית הגמלה כפי שעולה מדברי ההסבר לחוק הינה:

לשם הבטחת זכויות העובד במקרה של פשיטת רגל או פירוק של מעבידו .

מהם רכיבי השכר בגינם זכאים העובדים לתשלום מביטוח לאומי ?

שכר עבודה – משכורת אשר לא שולמה, כולל שעות נוספות, עמלות, מענקים, בונוסים, פדיון ימי חג.

פדיון ימי חופשה – בהתאם לחוק חופשה שנתית.

דמי הבראה – בהתאם לצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה.

תשלומים מכוח צווי הרחבה – תוספת יוקר, ביגוד, שעות קיץ.

* ברצוני לציין כי לא הוכרו תשלומים המהווים החזר הוצאות, לדוגמא: בגין אחזקת רכב.

חוב פיצויי פיטורים – בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, או בהתאם להסכם קיבוצי, יופחתו מהזכאות כספים הנמצאים בקופת פיצויים (ביטוח, פנסיה וכו').

בתי המשפט קבעו כי מלבד שכר עבודה שלא שולם לעובד ופיצויי פיטורים, הגמלה תכלול גם דמי הודעה מוקדמת ואף הפרשות לקרן פנסיה.
*קיים שוני בחוב לקופת גמל.

הגמלה מביטוח לאומי אינה כוללת פיצוי בגין הלנת שכר או הלנת כספי פיצויי פיטורים.
במידה והעובד זכאי לקבל סכומים מעבר לתשלום של ביטוח לאומי, הרי העובד יהיה זכאי לתבוע ההפרש ממעבידו, בשים לב שאינו נושה בדין קדימה אלא נושה רגיל.
כל תביעה תוגש על ידי בעל תפקיד ותאושר בראשית, על ידי המפרק ורק לאחר מכן תועבר לביטוח הלאומי.

ייצוג עובדים כאשר החברה בקשיים הינו מורכב ודורש המצאות בדיני העבודה ובדיני פירוק חברות.
מומלץ לעובדים להתאגד ולהיוועץ באיש מקצועו אשר זה הוא תחום התמחותו.

דילוג לתוכן