חיפוש

זכאות לפיצויי פיטורים בהחלפת קבלן כ"א

מאמרים נוספים
יצירת קשר

פיצויי פיטורים בעת החלפת קבלן כוח אדם המעסיק

פיצויי פיטורים הם פיצויים הניתנים לעובד עם פיטוריו, כפיצוי על כך שאבד לו מקור פרנסתו. פיצויי פיטורים הן חובה על כל מעביד מכוח חוק פיצויי פיטורים, התשכ ג-1963. הזכאות לפיצויים קמה לפי סעיף 1 לחוק, עם פיטורים לאחר עבודה של לפחות שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד. סכום הפיצויים הוא בדרך כלל בגובה של משכורת חודשית אחרונה של העובד, כפול מספר שנות הוותק שלו. פיצויי פיטורים הן זכות מכוח החוק ולא ניתן לוותר עליהם.

הזכאות לפיצויי פיטורים קיימת גם במקרים הבאים:
1. עובד שפוטר קרוב לסיום שנת עבודתו הראשונה, כאשר נטל ההוכחה חל על המעביד להוכיח שהפיטורים אינם על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.
2. עובד עונתי שפוטר לאחר שעבד שתי עונות רצופות במהלך שנתיים או עובד שלאחר שעבד שלוש עונות רצופות, המעביד לא הבטיח לו תעסוקה רציפה.
3. עובד שלא עבד באופן רציף במהלך השנה הראשונה שלו בעבודה בגלל שירות צבאי, תאונה, מחלה (שלו או של בן משפחה), אבל, חופשה שנתית, חופשה אחרת באישור המעביד ושביתה.
4. עובד שהמעביד שלו פשט את הרגל או נפטר.
5. עובד תאגיד שפורק.
6. עובדת שהתפטרה תשעה חודשים לאחר הלידה, כדי לטפל בתינוק.
7. עובדת שעברה למקלט לנשים מכות.
8. עובד שהתפטר בשל מעבר של הבן זוג למקום מגורים חדש או בגלל מעבר לישוב חקלאי.
9. עובד שלא חידשו את עבודתו והמעביד לא הציע לו עבודה חדשה.
10. עובד שהתפטר בעקבות הרעה בתנאי העסקתו (כולל הטרדה מינית, ראו במאמר באתר, בנושא הטרדה מינית בעבודה ).
11. התפטרות עובד לאחר גיל הפרישה שלו.
12. התפטרות עובד לצורך מעבר למשרה ביטחונית או משרת ראש רשות מקומית או סגנו.

בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה, א.דינמיקה שירותים (1990) בע מ נ' טטיאנה וורונין ו-5 אחרים ונ' מרים צוריה (עדמ 1011/04), נדונה השאלה האם עובדים זכאים לפיצויי פיטורים כאשר המשיכו לאחר מכן לעבוד באותו מקום ובאותו תפקיד תחת מעביד אחר?
1. במקרה דנן, מדובר בעובדות ניקיון אשר הקבלן המעסיק שלהן לא זכה במכרז להמשך אספקת שירותי הניקיון במקום עבודתן. כמו כן, לא סיפק הקבלן מקום עבודה חילופי.

2. העובדות נשארו לעבודה במקום עבודתן אבל באמצעות קבלן אחר. בית הדין קבע כי למרות שלא פוטרו במעבר בין קבלן כ א אחד למשנהו זכאיות הן לפיצויי פיטורים. זאת אם לא לקח המעביד החדש על עצמו את חובותיו של המעביד הקודם או אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי.

3. המעביד טען בערעור כי העובדות לא זכאיות לפיצויי פיטורים כי בסעיף 1(א) לחוק הפיצויים, התשכ ג-1963, רשום כי מי שעבד שנה אחת ברצף אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ואחר כך פוטר, זכאי לפיצויי פיטורים. כלומר טוענת החברה שאין היא מחויבת לשלם לעובדות פיצויי פיטורים, אלא המעסיק החדש, משום שמדובר באותו מקום עבודה.

4. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי לא צריך להתייחס לעובדה כי מקום עבודתן של העובדות אצל המעסיק החדש זהה למקום העבודה שלהן אצל החברה. כי רק אם המעביד החדש של העובד שפוטר מוכן לקחת על עצמו לשלם בסיום העסקת העובד את פיצויי הפיטורים של המעביד הקודם, החברה לא תהיה חייבת בפיצויי פיטורים.  אך זה לא המקרה כאן.

5. בית הדין מונה מקרים שבהם עובד ימשיך לעבוד באותו מקום פיזי, אבל הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהמעביד הקודם:
א. המעביד הקודם לא מספק לעובד מקום עבודה אחר.
ב. במקרה שהעובד עובד תחת הסכם קיבוצי שבו רשום שכל מעביד צריך לשלם לעובדיו פיצויי פיטורים עבור התקופה שבה עבדו בשבילו. העובד יכול להישאר לעבוד באותו מקום ובכל זאת להיות רשאי לפיצויי פיטורים מהמעביד הקודם.
ג. המעביד החדש לא ישלם פיצויי פיטורים עבור התקופה שבה עבדו בשביל המעביד הקודם.

6. במקרה זה, מתקיימים כל תנאים אלו ועל כן חייבת החברה בפיצויי פיטורים לעובדות. יתרה מכך, בענף הניקיון, החלופה בין המעבידים רבה, ואם יקבל בית הדין את הערעור, עובדים רבים בענף הניקיון לא יקבלו פיצויי פיטורים. זה גם יגרום לכך שלא יהיה לעובדי ניקיון חופש לבחור מעסיק, משום שהם יחפשו רק את המעביד היציב דיו להחזיר להם פיצויי פיטורים גם עבור המעביד הקודם.

7. בית הדין הארצי לעבודה דוחה את ערעור החברה ומקבל את הפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה, כי העובדות זכאיות לפיצויי פיטורים.

דיני העבודה רבים ומורכבים ומעבר לחוקים הרלוונטים נדרש עדכון שוטף בפסיקת בתי הדין לעבודה.

משרד עו ד אורי בוים מקפיד על התעדכנות בפסיקה ובחידושים בחוקי העבודה וזאת על מנת להמשיך וליתן ייצוג הולם ומקצועי ללקוחותיו.

דילוג לתוכן