חיפוש

צוואות

מאמרים נוספים
יצירת קשר

כאשר חס וחלילה אדם הולך לעולמו, ישנן מספר סוגיות אשר קרוביו/יורשיו נאלצים להתמודד עמן. מדובר על סוגיית חלוקת הרכוש או לחילופין החובות אשר הושארו.
במקרים רבים לאחר מות יקירנו, נולדים מתחים ועימותים קשים בין היורשים, תכנון נכון של חלוקת הרכוש בהגיע יום פקודה, יכול למנוע ריבים ומתיחויות רבות.

צוואה במובן הכללי, הינה סוג של ציווי בה אדם מצווה מה יעשו ברכושו לאחר מותו. אדם יכול להתנות בצוואה תנאים, ולהוריש את רכושו למי שקיים את התנאים. לעיתים קיימים גם התניות של תנאים פסולים, תנאים אלו אינם אפשריים על פי הפסיקה, לדוגמא: הגבלת ניהול אורח חיים דתי, התניה של גירושין או נישואין, אורח חיים לא מוסרי וכו'.

סוגי צוואות
המשפט הישראלי, על פי חוק הירושה, תשכ ה-1965, מכיר בארבעה סוגי צוואות.

צוואה בכתב יד
מסמך הנכתב בכתב ידו של המצווה בצרוף תאריך עם הוראות מה יעשה ברכושו.
במקרים רבים, בעשיית צוואה מסוג זה שלא באמצעות עורך דין, יתכנו שגיאות רבות ועד פסילת הצוואה.

צוואה בעדים
מסמך בכתב, הנושא תאריך וחתימת המוריש, ועל פני המסמך באה חתימתם של שני עדים.
סוג זה של צוואה הינו הנפוץ ביותר ונערך לרוב במשרדי עורכי דין.

צוואה בפני רשות
מדובר בירה בעל פה של אדם בפני רשם, שופט או נוטריון ואשר נכרך לגביה פרוטוקול.
אותו שופט או רשם מאשר על פניה כי היא נערכה בפניו, אף היא צוואה. השימוש בסעיף זה נדיר.
צוואה בעל פה או צוואת שכיב מרע
שימוש בצוואה בעל פה או צוואת שכיב מרע נפוץ במקרים של חיילים היוצאים לקרב או אחרים הנמצאים אל מול פני המוות או חושבים כי הם נמצאים בסכנת חיים.הצוואה נערכת בפני שני עדים, ואלו ערכו זיכרון דברים והפקידו אותו אצל הרשם לענייני ירושה בסמוך ככל האפשר לאמירת הדברים.

צוואה הדדית
החוק הישראלי מכיר באינטרס שיש לשני בני הזוג הנוגע לצוואת בני זוגם.
החוק הישראלי מכיר במצב של צוואה הדדית , היכולה להיות על מסמך אחד עליו באה חתימת שני הצדדים, או על שני מסמכים נפרדים.
צוואה זו מובטחת מפני שינויים ובאה להבטיח שלאחר מות בן הזוג הראשון, בן הזוג אשר יוותר בחיים לא יוכל לבצע שינויים. אדם הרוצה לשנות צוואה הדדית בעוד בן זוגו בחיים, חייב להודיע על כך לבן הזוג השני ובכתב.
משרדנו מעניק שירותי עריכת צוואות, כולל צוואות מורכבות וצוואות הדדיות, לרבות שירותי אישור צוואה בפני רשות.
כמו כן, מטפל משרדנו טיפול ושירות בכל ענייני הירושה השונים כגון: בקשות לצווי ירושה, בקשות לצווי קיום צוואה, וגישורים.

 

דילוג לתוכן