פרשנות צוואה

מאמרים נוספים
יצירת קשר

לא אחת אנו עדים למריבות רבות בנושאי צוואה וגם פרשנות צוואה והרכוש אשר נצטווה בין בני משפחה שהיו ביחסים קרובים ועתה מנהלים את שיחותיהם בבית המשפט באמצעות עורכי דינם.

המשמעות של ניסוח צוואה ברורה וללא פגמים יכולה להיות קריטית ביותר לעניין חלוקת הרכוש.

במקרים בהם לשון הצוואה לא ברורה או כוונתו של המצווה אינה כתובה באופן ברור, בא חוק הירושה ומורה על המסגרת לפירוש צוואה:


מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה- כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות

פרשנות צוואה – כל מה שצריך לדעת

אפשר ללמוד על אומד דעתו של המצווה בשני אופנים:
א. על פי המקור הצוואה עצמה.
ב. הנסיבות, ההקשר הקונטקסואלי.

ישנם מקרים בהם המצווה עורך צוואה אך לא נותן דעתו מה יקרה אם היורש לא יהיה בין החיים, מקרים אחרים הם של בני זוג העורכים צוואה הדדית, במקרים אלה יש לשים לה היטב מה תהיה המשמעות של פטירת אחד המצווים והאם מדובר ביורש אחר יורש או יורש במקום יורש.

חוק הירושה, מאפשר לקבוע בצוואה הוראות בדבר יורש אחר יורש ו יורש במקום יורש , חשוב להבין את ההבדלים בין השנים:
בהסדר של יורש אחר יורש הצוואה קובעת כי היורש הוא פלוני ובמותו יירש את המוריש אלמוני.
בהסדר של יורש במקום יורש , הצוואה קובעת כי היורש הוא פלוני, ואם פלוני לא יזכה, היורש יהיה אלמוני.
הנה כי כן, הדברים לא תמיד ברורים וחשוב ביותר להקפיד כי רצון המצווה יבוצע במלואו בהתאם לציוויו.

מומלץ לבדוק היטב את נוסח הצוואה ולהיוועץ בעו ד אשר זה הוא תחום עיסוקו.

דילוג לתוכן