חיפוש

ביטול עסקה – חברה סלולרית

מאמרים נוספים
יצירת קשר

ביטול עסקה – חברות סלולריות
המודרניזציה הביאה עמה אפשרויות חדשות לרכישת שירותים ומוצרים. כיום, ניתן להתקשר לעסקה מחייבת דרך הטלפון, האינטרנט ואפילו דרך אפליקציות בסמארט-פון.  יש לכך יתרונות רבים, כמו האפשרות לרכישת שירות בלי לקום מהספה,  אך מנגד יש גם חסרונות רבים. צרכנים רבים לא מבררים את כל פרטי ההתקשרות ולא קוראים את החוזה המחייב.

עוסקים (מספקי שירות או מוצר) רבים מנצלים את העובדה שההתקשרות לא נעשית פנים אל מול פנים ולא מפרטים את כל פרטי ההתקשרות. בקבלת החשבונית החודשית, הצרכנים מגלים שמנכים להם מחשבון הבנק סכומי כסף גבוהים יותר ממה שהוסכם עם העוסק. המחוקק הישראלי, בחקיקת חוקים ותיקוני חוק בשנים האחרונות, מנסה להגן על הצרכן מפני סיטואציות כאלה.
דוגמה לכך הן תקנות הגנה לצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), התשס ח-2008. בתקנות אלו נקבעו כי ישנם פרטים שהעוסק מחויב לספק לצרכן בזמן ביצוע העסקה ובשפת העסקה. חיובים אלו חלים בעסקת רוכלות שעולה על 50 ש ח. עסקת רוכלות לפי סעיף 8 לחוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981, היא עסקה שבה הצרכן מקבל הצעה לרכוש שירות או מוצר מבלי שהצרכן יזמין או ילך אל העוסק. כמו למשל סוכן של חברת תקשורת מסוימת שמגיע אל מקום העבודה או לבית הלקוח ומציע הצעה מפתה על מנת שיעבור לחברה שלו.
על פי תקנות הגנה על הצרכן, במקרה של עסקה ברוכלות, העוסק חייב למסור לצרכן את הפרטים הבאים:
שמו של המוכר/עוסק/משווק.
מס' הזהות שלו.
כתובת ואחריות.
תכונות המוצר.
השירות המוצע.
מחיר ותנאי תשלום.
הפרטים הללו שעוסק חייב לספק לצרכן, יופיעו בחוזה בין העוסק לצרכן באותיות ברורות וקריאות וכן יופיעו סמוך זה לזה ובהבלטה מיוחדת. בהתאם לתקנות הגנה לצרכן, העוסק צריך גם להודיע לצרכן על זכאות לביטול העסקה ודרכי הביטול. לפי סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981, הצרכן יכול לבטל עסקת רוכלות עד 14 יום מיום קבלת השירות או המוצר,  או 14 יום מיום שהוא קיבל את הפרטים שהעוסק צריך לספק, לפי המאוחר בהם. כאשר מדובר בעסקת שירות מתמשכת, כלומר עסקה של שירות שניתן באופן מתמשך, ניתן לבטל גם אם התחיל השירות כבר וגם אם לא. במקרה של עסקת שירות שאינה מתמשכת, ניתן לבטל רק אם עוד לא התחיל השירות.
ניתן לבטל את החוזה בעסקה מתמשכת בין העוסק לצרכן לפי סעיף 13ד(ג) לחוק הגנת הצרכן, גם ב

על פה- על ידי שיחת טלפון או השארת הודעה,  וגם בכתב-  בדואר רשום,  Email או פקס. חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים תוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם הודעת הביטול נמסרה בדואר רשום, אז בתוך שישה ימי עסקים. כל עוד הצרכן לא נקב תאריך מאוחר יותר. לאחר הביטול, העוסק לא יכול לחייב יותר את הצרכן בתשלום עבור הספקת מוצר או שירות.
אם העסקה נעשתה מתוך הטעיה או ניצול מצוקה ביחס לפרטים מהותיים בעסקה, אז לפי סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981, הצרכן יכול לבטל את החוזה תוך זמן סביר מהרגע שנודע לו על ההטעיה או ניצול המצוקה. כאשר בוטלה העסקה בשל הטעייה או ניצול מצוקה, העוסק צריך להחזיר לצרכן את מה ששילם עבור העסקה, באותה צורה שהצרכן שילם לו. אם מדובר בעסקה מתמשכת שכבר התחיל השירות מצד העוסק, הצרכן ישלם באופן יחסי בעד השירות עד למסירת ההודעה על הביטול.
אם העוסק מפר את העסקה בינו לבין הצרכן, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמה, לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981. פיצויים אלו לא תלויים בנזק ובית המשפט רשאי לפסוק פיצויים אלו עד לסכום של 10,000 ש ח. הפרת עסקה תהיה למשל במקרה בו העוסק צריך להשיב לצרכן את כספו ולא משיב אותו כפי שהוא צריך או את כל הסכום. בית המשפט יכול לפסוק פיצויים לדוגמה גם במקרה שעוסק ממשיך לחייב את הצרכן לאחר מועד סיום העסקה לתקופה קצובה או לאחר שהצרכן ביקש לבטל את העסקה.

פסק הדין, הרצל יחזקאל נ' חב' פלאפון תקשורת בע מ, ת ק 3785/09 שנדון בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, עוסק בבקשה לביטול עסקת רוכלות מתמשכת.
מר יחזקאל נייד ארבעה קווים שברשותו לחברת פלאפון מחברת תקשורת אחרת, לאחר שהוצעה לו על ידי סוכן הצעה משתלמת במיוחד. לאחר זמן, גילה מר יחזקאל כי ישנו פער בין מה שהוסכם בינו ובין הסוכן, למה שהוא משלם כל חודש. מר יחזקאל פנה פעמים רבות אל חב' פלאפון (גם באמצעות המועצה הישראלית לצרכנות) על מנת לבטל את החוזה, אך החברה סירבה לעשות כן. מר יחזקאל מעוניין לבטל את החוזה בינו ובין חב' פלאפון ולקבל את מה שהוא שילם לחברה חזרה.  כמו כן, הוא מבקש פיצוי בגין עוגמת נפש, טרטור ובזבוז זמן ומבקש פיצויים לדוגמה לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981, בגלל סירובה של חב' פלאפון לבטל את העסקה.
טענות התובע
מר יחזקאל טוען כי מדובר בעסקת רוכלות והסוכן לא אמר לו כי יש לו זכות לבטל את העסקה וכן את דרכי הביטול. זאת הפרה של תקנות הגנה לצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), התשס ח-2008, שם נאמר כי העוסק צריך לידע את הצרכן, אשר לו זכות לבטל את החוזה ודרך ביטול החוזה. כמו כן מר יחזקאל טוען כי הוא לא קיבל עותק של ההסכם בינו לבין החברה לאחר ההתקשרות, אלא רק כעבור חודשיים ממועד ההתקשרות. בניגוד להתחייבות של הסוכן, חב' פלאפון לא שילמה עבור דמי הקנס לחברה המתחרה (1450 ש ח) סכום זה מר יחזקאל היה צריך לשלם בשל עזיבה לפני סוף תקופת ההתחייבות. הסוכן אמר למר יחזקאל כי הוא יקבל מכשיר חמישי חינם ובפועל מר יחזקאל שילם עליו. מר יחזקאל חויב בתשלום על שירות GPS  כאשר הבהיר לסוכן שאם זה לא שירות חינם הוא לא מעוניין. מר יחזקאל חויב בתשלום על שירות שיר במתנה , למרות שהסוכן לא הזכיר את זה במהלך המו מ ומר יחזקאל לא ביקש את שירות זה. בניגוד להתחייבות הסוכן ובניגוד לרצונו של מר יחזקאל, יש פיצול בחיובים בין המכשירים לדמי השימוש.  הסכום שמר יחזקאל משלם מדי חודש בגין המכשירים ובגין חבילות הזמן חורג מהסכום שהובטח לו (350 ש ח) וכן חורג ממה ששילם לחברה הקודמת.
מר יחזקאל טוען כי שודל לעבור לחב' פלאפון בעקבות הבטחות שווא, הוא יכול לפי סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981, לבטל את ההתקשרות. מאחר שחב' פלאפון לא מסכימה לבטל את החוזה, מגיע לו פיצויים לדוגמה לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן. מר יחזקאל טוען כי הוא יכול לבטל את העסקה עם חב' פלאפון, גם בשל סעיף 13ד(ג) לחוק הגנת הצרכן שקובע כי חוזה בעסקה מתמשכת שנמסרה הודעת ביטול עבורו, יסתיים תוך שלושה ימים (או שישה ימים אם מדובר בדואר רשום) ושאסור לחב' פלאפון לפי החוק לחייב את הצרכן לאחר שלושת ימים אלו. מר יחזקאל טוען כי הוא ביקש לבטל את העסקה אבל חב' פלאפון סירבה.
טענות הנתבעת
חב' פלאפון טוענת כי אין כל פער בין מה שהובטח למר יחזקאל על ידי הסוכן לבין מה שהוא משלם ומקבל בפועל. לטענתה החיוב הכולל של מר יחזקאל לא חורג מהסכום שהוסכם איתו, ואפילו נמוך ממנו. החברה טוענת כי היא מעולם לא הבטיחה למר יחזקאל כי היא תשלם על הקנס שלו לחברה הקודמת בשל עזיבה לפני סוף תקופת ההתחייבות. אלא שהובטחה לו הטבת ניוד במקום, כאמור זיכוי חודשי של 120 ש ח לכל המכשירים למשך שנה וחצי (סה כ 2160 ש ח) , מדובר בסכום גבוה יותר מהקנס שהוטל עליו. כמו כן, בגלל שמר יחזקאל הלין על כך שהטבת ניוד ניתנת לכולם, הוא קיבל עוד 800 ש ח נוספים שיינתנו לו לאורך תקופת ההתחייבות. לגבי ריכוז החיובים בחשבונית, חב' פלאפון טוענת כי מר יחזקאל לא העלה את בקשה זו בזמן ההתקשרות איתה. כמו כן, החיובים מרוכזים בחשבונית אחת למעט החשבונית של רכישת המכשירים שהופקו בזמן הרכישה בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל ו-1975 ולכן אי אפשר לאחד את החשבוניות האלו יחד.
בהתאם לטענתו של מר יחזקאל כי ניתנת לו זכות לביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981, חב' פלאפון טוענת כי הסוכן הסביר לו את כל תנאי העסקה וכן נתנה לו אפשרות לקרוא את ההסכמים ונמסר לו העתק. הסוכן מעיד על כך שההסכם הגיע לידי מר יחזקאל באותו יום. כמו כן גם החתימות של מר יחזקאל על חמישה חוזים שונים מעידים על כך.
העסקה שנחתמה היא עסקת רוכלות, לפי סעיף 8 לחוק הגנת הצרכן, משום שהסוכן פנה אל מר יחזקאל ומר יחזקאל לא הזמין את הסוכן. הייתה אפשרות למר יחזקאל לבטל את ההסכם תוך 14 יום (לפי סעיף 14 לחוק). חב' פלאפון טוענת כי הודיעה למר יחזקאל את זכותו לבטל את החוזה תוך 14 יום והוכחה לכך היא כי כמה ימים אחרי חתימת ההסכם,  סוכן דיבר עם מר יחזקאל שאישר שהוא יודע שהוא יכול לבטל את החוזה. חב' פלאפון אומרת כי למרות שמר יחזקאל ידע שהוא יכול לבטל תוך 14 יום, הוא לא ביטל את העסקה.
חב' פלאפון טוענת כי היא מעולם לא סירבה לבטל את החוזה, אבל במידה ומר יחזקאל יבטל את החוזה הוא יצטרף לשלם את יתרת מחיר המכשירים וקנס של יציאה מוקדמת. מאחר ומר יחזקאל ביקש לבטל את החוזה ללא תשלומים אלו, חב' פלאפון לא חייבת להסכים לביטול. ס' 13ד לחוק הגנת הצרכן, התשמ א-1981,  אינו חל על ביטול הסכם באופן רטרואקטיבי והשבת התשלומים שכבר בוצעו על ידי הצרכן, כפי שביקש מר יחזקאל.
החלטת השופטת
השופטת דוחה את טענתו של מר יחזקאל לגבי חשבונית אחת לכל החיובים, היא טוענת כי תשלום קבוע נוסף לחשבוניות שהוא מקבל לא תקשה עליו לעקוב אחרי כלל החיובים החודשיים.
לגבי צירופו של מר יחזקאל לשירות שיר בהמתנה לכל חמשת מכשיריו בעלות של 6.90 ש ח לחודש, השופטת אומרת שאומנם זה מצוין בחוזה, אבל חב' פלאפון הייתה צריכה להפנות את תשומת ליבו לכך. תשלום הGPS  נכלל בתוך החיוב החודשי, אז טענתו של מר יחזקאל נידחת בעניין זה.
חב' פלאפון מצינת כי הטבת הניוד מכסה את הקנס של מר יחזקאל לחברת התקשורת הקודמת. אך לפי חישוב השופטת, החישוב החודשי הקבוע של מר יחזקאל לאחר הורדת הטבת ניוד אמור להיות של 329 ש ח. אך הוא גבוה בהרבה. זאת משום שחברת פלאפון חישבה את הטבת הניוד פעמיים. פעם אחת בתור הטבה שמכסה את הקנס לחברה המתחרה ופעם נוספת בתור החזר חודשי. כלומר מה שבעצם מר יחזקאל משלם לאחר החזר, הוא 365 ש ח.
על כן, השופטת מקבלת את תביעתו של מר יחזקאל כי חב' פלאפון הפרה את התחייבותה משום שאמרה שמר יחזקאל ישלם רק 350 ש ח לחודש,  ולכן מר יחזקאל זכאי לבטל את העסקה.
עם זאת, מכיוון שמר יחזקאל השתמש במכשירים ובשירותים של חב' פלאפון עד כה, הצדדים צריכים להשלים את הטיעונים שלהם בנוגע לאופן בו יתבצע החזר הכסף (השבה) בעקבות ביטול העסקה.

ההתעסקות בפרוצדורות והאותיות הקטנות מול חבורת הענק המספקות לנו שירותים משירותים שונים אינה קלה. נגרם לכם עוול, לא סיפקו את הסחורה  המובטחת, גבו סכומים כספיים מעבר מעבר למוסכם.

לא לוותר !

משרד עו ד אורי בוים מעניק שירותי ייעוץ, ייצוג והערכה של סיכויי תביעתכם.

הנכם מוזמנים להתקשר ולתאם פגישה.

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות נא מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך
יצירת קשר
כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא
דילוג לתוכן