ביטול הוראת צוואה

מאמרים נוספים

יצירת קשר

ביטול הוראות בצוואה

הצוואה הוא מכתב אישי אחרון, ביטוי של משאלות, בקשות, אהבות, רגשות, ואף חשבונות, היוצאים ממעמקי לבו של אדם המהרהר במותו ובמה שיקרה אחרי מותו.

השופט יעקב טירקל בפסק דין בע מ 4282/03 אולגה לרנר נ' יעקב פייר, הדגיש את חשיבות קיום צוואות כסדרן. אך עם זאת, ישנם מקרים בהם בית המשפט יקבע כי הצוואה לא תתקיים כלשונה, או אף תבוטל כולה.

 

להלן מספר מקרים ודוגמאות:
1. הוראה בצוואה הנוגדת את החוק- כלומר הוראה בצוואה המצווה דבר שאינו על פי החוק. למשל בפסק הדין ע מ 1043/04 עיזבון ח.נ נ' היועמ ש, נדונה השאלה האם ניתן להורות בצוואה לשלם למנהל העיזבון שכר שעולה על התקרה שקבועה לכך בחוק? בית המשפט קבע כי השכר שינתן למנהל העיזבון הוא רק עד התקרה שבחוק. הוראה בצוואה שמעניקה שכר למנהל העיזבון מעל לתקרה זו, אינה חוקית.

2. הוראה בצוואה שאינה מוסרית – כלומר הוראה בצוואה שנוגדת את כללי המוסר של החברה (בעגה המשפטית- הוראה שנוגדת את תקנת הציבור). למשל בפסק הדין ע א 724/87 ורדה כלפה נ' תמר גולד, המנוחה מתנה את קבלת כל רכושה לבתה בכך שלא תשמור על קשר עם אחותה. הוראה זו אינה מוסרית, שכן היא מורה על ניתוק קשר בין האחיות לכל חייהן.

3. הוראה בצוואה המתנה את תוקף הצוואה ברצונו של אדם אחר- לדוגמא במקרה של יורש אחר יורש המופיע בפסק דין ע א 436/69 זאב וולף נ' עקיבא רוס. מדובר במקרה בו המנוחה מורה על הורשת נכס לבעלה, אך כאשר ימות, חייב הבעל להוריש את הנכס לאנשים מסוימים שהיא קבעה מראש. בפסק הדין נקבע כי הוראה זו בטלה משום שאין אדם יכול לקבוע לאדם אחר מי יהיו יורשיו.

4. הוראה בצוואה שביצועה בלתי אפשרי- למשל העברת נכסים לאדם שטרם נולד. בפסק הדין,ע א 181/74, 9/74 רחל אינזל ואח' נ' דורה קוגלמס, מצווה המנוח להקים קרן מעזבונו לכל יוצאי חלציו לעולמי עד. בית המשפט קבע כי ההוראה בטלה, משום שלא ניתן להוריש דבר מה לאדם שטרם נולד וכן לא ניתן לקבוע הוראה בצוואה שתתקיים לעולמי עד.

5. צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת- זו צוואה שאינה משקפת את רצון המצווה, אלא נכתבת תחת השפעתו של אדם המקורב למנוח. למשל בפסק הדין, ת ע   107591/05  עזבון ב.ב. נ' ר.א., בית המשפט החליט על ביטול ההוראה בצוואה שמורישה את כל נכסי המנוח לאשתו (מנישואים בגיל מאוחר), משום שהמנוח כתב אותה בזמן שהוא גוסס מסרטן והוכח שהיא נכתבה תחת מרותה של אשתו.

תוצאות ביטול הוראה בצוואה:
ביטול הוראה בצוואה לא בהכרח יביא לביטול הצוואה כולה, אלא בהתקיימות אחד משני תנאים:
1. הוראות הצוואה שלא בוטלו קשורות בקשר בלתי ניתן לניתוק מהוראה שבוטלה.
2.  המנוח לא היה מעוניין שימלאו את צוואתו, ללא אותה הוראה שבוטלה.
כלומר, אלא אם הוכח אחד משני תנאים אלו, הצוואה תתקיים גם ללא התנאי המבוטל. שהרי בית המשפט תמיד יעדיף לקיים את רצונו של המנוח בצוואתו, על פני אי קיום צוואתו.  הוראות שבוטלו יושלמו לפי הדין בחוק הירושה.

 

 

 

פרשנות צוואה

במקרים בהם לשון הצוואה לא ברורה או כוונתו של המצווה אינה כתובה באופן ברור, בא חוק הירושה ומורה על המסגרת לפירוש צוואה:
מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה- כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות

קרא עוד »

ביטול הוראות בצוואה

הצוואה הוא מכתב אישי אחרון, ביטוי של משאלות, בקשות, אהבות, רגשות, ואף חשבונות, היוצאים ממעמקי לבו של אדם המהרהר במותו ובמה שיקרה אחרי מותו.

קרא עוד »

ביטול הוראת צוואה

הצוואה הוא מכתב אישי אחרון, ביטוי של משאלות, בקשות, אהבות, רגשות, ואף חשבונות, היוצאים ממעמקי לבו של אדם המהרהר במותו ובמה שיקרה אחרי מותו.

קרא עוד »

צוואות

כאשר חס וחלילה אדם הולך לעולמו, ישנן מספר סוגיות אשר קרוביו/יורשיו נאלצים להתמודד עמן. מדובר על סוגיית חלוקת הרכוש או לחילופין החובות אשר הושארו.
במקרים רבים לאחר מות יקירנו, נולדים מתחים ועימותים קשים בין היורשים, תכנון נכון של חלוקת הרכוש בהגיע יום פקודה, יכול למנוע ריבים ומתיחויות רבות.
 
צוואה במובן הכללי, הינה סוג של ציווי בה אדם מצווה מה יעשו ברכושו לאחר מותו. אדם יכול להתנות בצוואה תנאים, ולהוריש את רכושו למי שקיים את התנאים. לעיתים קיימים גם התניות של תנאים פסולים, תנאים אלו אינם אפשריים על פי הפסיקה, לדוגמא: הגבלת ניהול אורח חיים דתי, התניה של גירושין או נישואין, אורח חיים לא מוסרי וכו'.

קרא עוד »
דילוג לתוכן