אי ספיקת כליות זכויות

מאמרים נוספים
יצירת קשר

כאשר אדם סובל ממחלת אי ספיקת כליות זכויות או כאשר הינו מטופל בדיאליזה, זכאי הוא על פי רוב לפיצוי חודשי מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.
כיום, למרבית אזרחי המדינה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה או נכות.
ההסדרים לפיצוי אובדן כושר עבודה שונים בין תחומי העיסוק.

אי ספיקת כליות זכויות – פיצוי באובדן כושר עבודה – לדוגמא:

 עובדי המדינה.
מבוטחי קרנות פנסיה וותיקות.
עובדי תעשיה.
מבוטחי ביטוח מנהלים ו/או ביטוח פרטי הסדר אחרים.
יש לקחת בחשבון כי מדובר בנספחים משפטיים שונים וכיסויי ביטוח אשר לא תמיד זהים.

כיצד לפעול:
א. הזמנת הפוליסה והנספחים המשפטיים.
ב. יש לבקש העתק טופסי ההצעה אשר אתם חתומים עליה בצירוף העתק מהצהרת הבריאות עליה חתמתם (ניירת זו נמצאת סרוקה בכל חברות הביטוח).
ג. סיכום מצב רפואי מרופא משפחה.
ד. 12 תלושי שכר אחרונים.

• מומלץ לפנות לעורך דין אשר הינו בכל ניסיון בתביעות ביטוח והתנהלות מול ביטוח לאומי.

באפשרותכם להתקשר ישירות לעו ד בוים על מנת להעריך את סיכויי תביעתכם.

דילוג לתוכן