Category Archives: דיני ביטוח ופנסיה

פיצוי כספי באובדן כושר עבודה

פיצוי כספי אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה

בפרסומי חברות הביטוח ניתן להבחין בדגש שניתן לחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר האלמנט המוביל הוא אלמנט ההפחדה.
מה יקרה אם תאבד את כושר העבודה ולא תוכל לעבוד מאין תתפרנס ?
חשוב לציין שאיני מקל ראש בחשיבות ביטוח אובדן כושר עבודה.
הדבר החשוב ביותר, שבעת קרות מקרה הביטוח כאשר אדם מאבד את יכולתו לעבוד, חברת הביטוח תשלם לו את תגמולי הביטוח ולא תנסה להתחמק מחבותה שאגב היא לרוב חבות חוזית מכוח חוזה הפוליסה.
כמי שמצוי בתחום הביטוח עשרות שנים הן כמנהל בחברות ביטוח מובילות והן כעו"ד המייצג תובעים כנגד חברות ביטוח, נתקלתי לא אחת באירועים של אובדני כושר עבודה בהם חברות הביטוח סירבו בתואנות שונות לשלם את תגמולי הביטוח.
לאחר התערבותנו ובדיקת החומרים במקרים רבים הכספים שולמו.
חשוב להדגיש, התנהלות לא נכונה שלא באמצעות עו"ד מתחום הביטוח, יכולה לפגוע בסיכויי קבלת תגמולי הביטוח.

איך להגדיל את סיכוייך לקבל את תגמולי הביטוח המגיעים לך:
א. בדוק את טופס הצעת הביטוח המקורית האם העיסוק שלך בפועל תואם את הרשום בטופס ההצעה.
ב. בקש את נספח הפוליסה וקרא את הגדרת אובדן כושר עבודה.
ג. בדוק שהפוליסה משולמת והיא בתוקף.
ד. בדוק את הצעת הבריאות ועבור על הצהרותיך בעת עריכת הביטוח.
ה. בדוק את גובה הפיצוי האם הוא מעודכן.
התנהלות נכונה ומקצועית באמצעות עורך בעל ניסיון מתחום הביטוח יכולה להגדיל את סיכוייך לקבל את המגיע לך מחברת הביטוח.

אי ספיקת כליות זכויות

פיצוי באובדן כושר עבודה לאנשים הסובלים מאי ספיקת כליות, כאשר אדם סובל מאי ספיקת כליות או כאשר הינו מטופל בדיאליזה, זכאי הוא על פי רוב לפיצוי חודשי מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.
כיום, למרבית אזרחי המדינה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה או נכות.

קרא עוד

תביעות ביטוח סיעודי

מדובר בשפה, אשר לא תמיד ברורה ומובנת לכל האזרחים.
במרבית המקרים אנחנו סומכים על הסיסמאות השיווקיות ועל הבטחות שונות אשר לא תמיד עומדות במבחן המציאות.

קרא עוד

דיני ביטוח ופנסיה

פוליסה הינה חוזה משפטי מחייב בין מבטח למבוטח. קרן פנסיה מושתת על תקנון החל על הקרן אשר מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לבין עמיתיה.
כאמור, הפוליסה שהינה חוזה מחייב אינה ניתנת לשינוי, לעומת קרן הפנסיה אשר תקנונה ניתן לשינוי על ידי הנהלת הקרן.
דיני הביטוח והפנסיה הינם מורכבים. לדוגמא: חוק חוזה הביטוח המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח, שייך למשפט הפרטי ורוב הוראותיו קוגנטיות.
חוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, מפקח על הפעילות של חברות הביטוח וספקי הביטוח וקובע פרוצדורות מסויימות איך על המבטח לפעול. כמו כן, קובע דרכי פיקוח ואיך על המפקח על הביטוח לפעול.
יש לציין כי החוק לוקה בחסר ואינו מגן על מבוטחים במקרה שחברות הביטוח פושטות רגל. קרא עוד

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

Webdepot::פתרונות אינטרנט

כל הזכויות שמורות לאורי בוים ©
שינוי גודל פונט