עסקאות בירושה

לקוחות ממליצים

מאמרים נוספים

יצירת קשר

סעיף 8 לחוק הירושה אוסר על עסקאות בירושה עתידה. כלומר כל התחייבות של אדם להעביר נכס לאחר מותו אין לה כל תוקף זולת אם נעשתה בצוואה. הרציונל העומד מאחורי הוראות סעיף 8 לחוק הוא רצונו של המחוקק למנוע הגבלה על החופש לצוות.  וכך פורש הסעיף ע"י ביהמ"ש העליון:

"מה שאסור הוא לפי סעיף 8(א) אינו הסכם הנוגע לעזבונו העתיד של מוריש אשר עודנו חי, ובוודאי לא הסכם בדבר נכס מסויים מנכסי עזבונו. האיסור חל אך ורק על הסכמי ירושה – והם אינם אלא הסכמים המתיימרים להעביר יורש מירושתו או לעשות ליורש את מי שאינו יורש לא על-פי-דין ולא על-פי-צוואה ככתוב בחוק. המדובר הוא בהענקה או בשלילה של זכות ירושה, ולא בעסקות הנוגעות לנכסי עזבון. עא 682/74 אברהם יקותיאל נ' בינה ו-אסתר ברגמן, פ"ד כט(2) 757, 762

 

בהקשר זה בחן ביהמ"ש העליון את צורת ההתחייבות וקבע כי : "כל צורתה ואופייה של ההתחייבות מעידים עליה שהיא באה לכבול את המנוחה בהסכם בלתי הדיר בקשר לירושתה. זאת בדיוק בא סעיף 8(א) לחוק למנוע"ע"א 6567/99שטרנשטיין ואח' נ' פישר ואח' (פורסם בנבו)

 

הפסיקה קבעה כי הדרך להבחין בין עסקאות לגיטימיות וכאלו שלא היא באמצעות בחינת העובדות: האם ההקניה נועדה להתבצע רק לאחר המוות והאם מהנסיבות עולה כי שיקול דעתו של המצווה נכבל בהתחייבות לנהנה.עא 679/76 אילה סלי הוריה, אפוטרופסיה הטבעיים דוד ו-הניה סלי נ' עזבון המנוח קרל שפר מנהל עזבונו נ' פלדמן, ו-2 אח', פ"ד לב(2) 785, 794 – מאגר נבו)

 

יתירה מזו: גם מתנה שנועדה להתקבל לאחר מותו של הנותן בטלה:

"…מתנה שאדם נותן, על- מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת-תוקף, אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק הירושה" עא 268/81 שרה ברעם נ' מלכה גרטי, פ"ד לח(2) 045, 48

ביהמ"ש העליון פסק גם כי לצורך קביעה האם לפנינו הסכם בירושה אין לבחון את הלבוש הפורמאלי של המסמך ואת הוראותיו הישירות בלבד אלא את תוצאותיו: היה ותוצאות המסמך מהוות עסקה בירושה עפ"י המבחנים דלעיל  יש לפוסלו. ד"נ 39/80 ברדיגו ואח' נ. ד.ג.ב. טכסטיל בע"מ, פ"ד לה(4) 197 בעמ' 228

לקוחות רבים נעזרו בעו"ד אוזרקובסקי ובכך נמנע הפסד כספי משמעותי.

 

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות נא מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך

יצירת קשר

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא