ירושה על פי צוואה

לקוחות ממליצים

מאמרים נוספים

יצירת קשר

לעיתים אדם אינו רוצה שלאחר מותו יחולק עיזבונו לפי כללי הירושה עפ"י דין. לכך יכולות להיות סיבות רבות: סכסוכים משפחתיים, מצב אובייקטיבי שונה בין היורשים עפ"י דין – למשל למוריש יש שני ילדים שאחד מהם מצליח מאוד כלכלית והשני סובל ממחסור – רצון של המוריש להעביר חלק מעיזבונו לארגונים או מטרות הקרובים ללבו וכו'.

במקרים כאלו, על מנת להבטיח כי לאחר מותו של המוריש יכובד רצונו, עליו לערוך צוואה בה יפרט את הדרך בה יש לחלק את עזבונו.

המשפט הישראלי מעניק חשיבות רבה לצוואה וקיום רצונו האחרון של המנוח נתפס כערך חשוב מאוד וכמטרתו של בית המשפט במקרה של מחלוקת.

סעיפים 39-55 לחוק הירושה עוסקים בהוראות הצוואה והם מהווים את המגבלה התוכנית היחידה על עריכת צוואה. כלומר כל צוואה, שנערכה כדין, והוראותיה אינן סותרות את הוראות אחד מסעיפים אלו תקויים.

בהתאם לסעיפים אלו יכול מוריש להורות על הורשה ליורש במקום יורש כלומר לצוות שעזבונו יעבור לא' ואם בעת מותו של המוריש א' לא יהיה בחיים יעבור העיזבון לב' ואם ב' לא יהיה בחיים בעת מותו של המוריש יעבור העזבון לג' וכן הלאה.

בנוסף יכול המוריש לצוות על הורשה ליורש אחר יורש כלומר שהעיזבון יעבור לא' ולאחר מותו של א' יעבור העיזבון – או מה שישאר ממנו – לידי ב'. במקרה של יורש אחרי יורש מגביל החוק את המוריש לשניים בלבד אלא אם כן היורש השלישי כבר נולד בעת שנערכה הצוואה.

בנוסף רשאי המוריש להתנות תנאים לזכיית יורשיו בחלקם בעיזבונו התנאים יכולים להיות תנאי מפסיק או תנאי דוחה: תנאי מפסיק משמעו שכל עוד לא התקיים התנאי היורש מקבל את חלקו בעיזבון ואם וכאשר מתקיים התנאי עליו להחזיר לעיזבון את מה שקיבל. דוגמא לתנאי מפסיק היא חיובו של היורש לטפל באדם היקר למוריש או לקיים אורח חיים מסויים – למשל לקיים מצוות.

תנאי דוחה משמעו כי כל עוד לא התקיים התנאי אין היורש זכאי לקבל את חלקו בעיזבון. תנאי דוחה נפוץ הוא קביעת גיל מסוים בו יקבל היורש את חלקו בעיזבון כאשר המוריש סבור כי עד שיגיע היורש לגיל שקבע אין לסמוך עליו בניהול העיזבון ובשמירה על האינטרסים שלו.

המוריש יכול לצוואת בצוואה חלקים יחסיים מהעיזבון – למשל לצוות שא' יקבל מחצית מהעיזבון, ב' יקבל רבע מהעיזבון וג' וד' יקבלו שמינית מהעיזבון כל אחד. מנגד יכול המוריש לצוות מנה – כלומר נכס מסוים מהעיזבון כדוגמת תכשיט או דירה – ליורש.

בנוסף למגבלות שמטיל החוק על תוכנה של הצוואה קיימות מגבלות אחרות שמטרתן להבטיח כי הצוואה אכן מבטאת את רצונו של המוריש מי שמתנגד למתן צו לקיום צוואה צריך להוכיח כי הצוואה מנוגדת לאחר מהוראות אלו.

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות נא מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך

יצירת קשר

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא