אכיפת דיני עבודה

לקוחות ממליצים

מאמרים נוספים

יצירת קשר

החוק לאכיפת  דיני העבודה

החוק מסמיך מפקחים מטעם משרד התמ ת להטיל קנסות כספיים על מעבידים אשר מפירים את חוקי העבודה, העיצום הכספי יכול להגיע עד 35,000 ₪ ואף במקרים חמורים גם למעלה מכך.
להלן מספר דוגמאות להפרות בגינן יוטלו עיצומים:
אי ניהול פנקס חופשה, העסקת עובדת בהריון מהחודש החמישי בשעות נוספות, אי מתן חופשה שנתית, אי תגמול שעות נוספות, העבדה המנוחה שבועית, פיטורי אישה בהריון שלא כדין, אי תשלום זכויות מכוח צווי הרחבה (זכויות פנסיוניות וכו').

מטרות החוק באכיפה של דיני עבודה

 

חלק ממטרות החוק הינו הגנה על אוכלוסיות חלשות, המדובר בעיקר בעובדי קבלן. כאשר העסקתם נעשית באמצעות חברות קבלן וחברות כוח אדם.
החוק להגברת האכיפה קובע, כי בהתקיים תנאים מסוימים המעסיק – מזמין השירות – אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במידה וזכויותיהם הופרו על ידי חברת כח האדם/ הניקיון, השמירה, או הסעדה באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם, ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר.

אחריות פלילית באכיפה של דיני עבודה

 

לגבי אחריות פלילית של מזמין השירות מזמין השירות חשוף לקנס בגין חוזה שמתקיים בו תנאי – מהאמור לעיל. גם מנהלו הכללי של התאגיד חב באחריות אישית בנושא זה וגם הוא צפוי לקנס זהה.
בהקשר לדיני עבודה וזכויות פנסיוניות, כאשר מדובר בצו הרחבה פנסיה חובה, החל מסוף 2012 הפכו כמעט כל העובדים במדינה לכפופים לצו זה, עד היום היו קשיים באכיפת צו זה, מצב זה השתנה עם כניסת תוקפו של החוק להגברת אכיפה על דיני העבודה משמעות הדבר היא, כי כעת למשרד התמ ת, קיימת סמכות להטיל עיצומים כספיים על מעביד אשר מפר את החובה לקיים צו הרחבה העוסק בנושא פנסיוני.

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות נא מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך

יצירת קשר

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא