בוים תומא אוזרקובסקי עורכי דין ומגשרים

פקס: 3731557 – 03

טל’: 3731556 – 03

רחוב בן גוריון 32 בית א.פ.ק
רמת גן

דוא”ל: [email protected]