בוים תומא אוזרקובסקי
פקס: 3731557 – 03
טל’: 3731556 – 03
רחוב בן גוריון 32 בית א.פ.ק
רמת גן
דוא”ל: [email protected]