אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה

נפגעת מתאונה ו/או מחלה, אינך מסוגל לעבוד?
חברת הביטוח אינה משלמת לך את הפיצוי המגיע לך?
מבוטח אשר מבוטח אובדן כושר עבודה, אמור לקבל פיצוי חודשי מדי חודש בד”כ עד גיל 65 תלוי בסוג הפוליסה.
כמו כן, מבוטח הנמצא אובדן כושר עבודה, פטור מתשלום הפרמיות החודשיות וחברת הביטוח משלמת את הפרמיה במקומו וכך החיסכון ממשיך לגדול (כל האמור, תלוי בסוג הפוליסה).
המקרה ואינך יכול לעבוד, עליך לבחון היטב את פוליסת הביטוח שלך. את האותיות הקטנות והנספחים השונים.
עו”ד אורי בוים, עבד בחברות ביטוח מובילות מאז 1988 והינו בעל תעודת יועץ פנסיוני בלתי תלוי מאת המפקח על הביטוח.
הניסיון וההתמחות בתחום הביטוח מאפשרים לעו”ד בוים למצות את כל האפשרויות מול חברות הביטוח עד לקבלת התשלום לו אתה זכאי.
במקרים רבים תיקי המשרד נסגרים ללא כל צורך בפתיחת הליך בבתי המשפט.
כל מקרה נבחן לגופו של עניין ונשקלות דרכי הפעולה הרלוונטיות.
הערכת הזכאות לפיצוי נעשית על בסיס חומרים אשר מועברים למשרד.
בנושא אובדן כושר עבודה קיימים סוגים שונים של ביטוחים והבדלים משמעותיים בין הנספחים המשפטיים.

היכרות תחום הביטוח והנספחים השונים הם תנאי בסיסי לכך שהמבוטח יקבל את הפיצוי המגיע לו.
מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מתחום הביטוח שיש לו ניסיון מוכח בתחום.

• האמור מובע בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.