Capture2


כתבה נוספת בנושא באתר ידיעות אחרונות


עו”ד אורי בוים בוואלה עסקים וצרכנות – “אין לכם כסף לתבוע את הביטוח? יוזמה חדשה תקל על קבלת הפיצויים”

בוים & תומא עורכי דין לתאונות עבודה – תאונה של עובד אשר סטה מדרכו לעבודה הוכרה תאונת עבודה

בוים & תומא – השיחה שעלתה לעולה חדש אלפ שקלים