[tabs collapsible=false selected=’1′ event=’mouseover’ position=’right’ ]
[tab title=”תחומי התמחות” class=”tabsTitle”]
נא לעבור על רשימת הנושאים
[/tab]

[tab title=”דיני נזיקין”]

דיני נזיקין

דיני הנזיקין הינם חלק מהמשפט האזרחי העוסקים בפיצוי עקב נזק גוף או רכוש.
לדוגמא:
פיצוי ממזיק במקרה של תאונת דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תקיפה, תקיפה בעבודה, לשון הרע, מטרדים למיניהם (רעש, זיהום אויר) גניבת עין ועוד.

בכללותם דנים דיני הנזיקין במקרה של נזק אשר נגרם על ידי גורם אשר ניתן להטיל עליו חבות במשפט בגין אותו נזק.
כאשר נגרם נזק, על הניזוק לבדוק:
א.      האם קיימת אחריות של גורם הנזק ?
ב.      מהו הסעד לו זכאי הניזוק ?
[/tab]

[tab title=”דיני עבודה ועורך דין”]

דיני עבודה ועורך דין

דיני העבודה בישראל מכילים את כל הזכויות והחובות החלים על המעביד והעובד. דיני העבודה מורכבים מחוקים, תקנות וצווים, לדוגמא:
חוק פיצויי פיטורים.
חוק עבודת נשים.
חוק שעות עבודה ומנוחה.
חוק הגנת השכר.
חוק שכר מינימום.
חוק חופשה שנתית.
חוק דמי מחלה.
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים.
[/tab]

[tab title=”יצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון של החברה”]

יצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון של החברה

יצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון של החברה
כאשר החברה נמצאת בקשיים מדובר על מצב של אי וודאות לגבי זכויותיהם של העובדים. הניסיון מלמד כי לחברה יש נושים רבים וכל אחד מהם מנסה לקבל את כספו לפני האחר.
[/tab]

[tab title=”דיני ביטוח ופנסיה”]

דיני ביטוח ופנסיה

פוליסה הינה חוזה משפטי מחייב בין מבטח למבוטח. קרן פנסיה מושתת על תקנון החל על הקרן אשר מסדיר את היחסים בין קרן הפנסיה לבין עמיתיה.
כאמור, הפוליסה שהינה חוזה מחייב אינה ניתנת לשינוי, לעומת קרן הפנסיה אשר תקנונה ניתן לשינוי על ידי הנהלת הקרן.
דיני הביטוח והפנסיה הינם מורכבים. לדוגמא: חוק חוזה הביטוח המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח, שייך למשפט הפרטי ורוב הוראותיו קוגנטיות.
חוק הפיקוח על עיסקי ביטוח, מפקח על הפעילות של חברות הביטוח וספקי הביטוח וקובע פרוצדורות מסויימות איך על המבטח לפעול. כמו כן, קובע דרכי פיקוח ואיך על המפקח על הביטוח לפעול.
יש לציין כי החוק לוקה בחסר ואינו מגן על מבוטחים במקרה שחברות הביטוח פושטות רגל.
[/tab]

[tab title=”ייעוץ פנסיוני”]

ייעוץ פנסיוני

הייעוץ הפנסיוני הוסדר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס”ה-2005. מטרתו של חוק זה הינו לאפשר מתן ייעוץ בדבר האפשרויות ההשקעה במוצרים פנסיוניים (מוצרים של חברות ביטוח, קרנות פנסיה), כאשר הדגש הוא שאין לנותן הייעוץ כל זיקה ואינו מקבל כל תגמול מחברה אשר משווקת מוצר פנסיוני כלשהו. למעט, שכר טירחה ממקבל הייעוץ.
יועץ פנסיוני נדרש להחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר זאת בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות, והשלים תקופת התמחות כנדרש.
בנוסף, חשוב ביותר כי אותו יועץ פנסיוני יהיה בעל ניסיון והכרה עם שוק הביטוח והפנסיה.
בין שאר פעילויותיו, עסק עו”ד אורי בוים בפיקוח, ניהול והדרכת סוכני ביטוח בחברות ביטוח מובילות. עו”ד בוים עסק בהטמעת מערכי תנאים סוציאליים בארגונים ועסק רבות בהחדרת הנושא אצל סוכני וסוכנויות ביטוח. בהמשך, שימש עו”ד בוים כמנכ”ל משותף של תאגיד ביטוח (סוכנות) אשר עסקה בתחום הפנסיוני.
[/tab]

[tab title=”עורך דין לתביעות ביטוח לאומי”]

עורך דין לתביעות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו אחד מהגופים הגדולים במשק, אשר בין היתר מופקד על תשלום הזכויות הסוציאליות במדינת ישראל. קרי: תשלום קצבאות ביטוח לאומי (גמלאות לזכאים).
מעיון בסקר שביעות רצון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2008 נלמד כי חלק גדול ביותר מאזרחי מדינת ישראל אינם מרוצים מהתנהלות הביטוח הלאומי.
המציאות הינה כי ההתמודדות מול הביטוח הלאומי הינה מורכבת קשה ודורשת נסיון וידע מקצועי נרחב בחוקי הביטוח הלאומי.
הביטוח הלאומי במקרים רבים אינו שש לשלם לשלם את הגמלאות והקצבאות המגיעות לזכאים ובמקרים רבים אין מנוס מהתדיינות בבית המשפט.
[/tab]

[tab title=”משרד הביטחון”]

משרד הביטחון

תחום התביעות מול משרד הביטחון הינו תחום מורכב. האוכלוסיה הרלוונטית בתחום זה הינה הצבא, משטרה, שב”ס ומערכות הביטחון.
מדובר באוכלוסייה המעוניינת להגיש תביעות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
בהגשת תביעה לקצין התגמולים, יש להוכיח קשר סיבתי בין בין המחלה או הפציעה לבין תנאי השירות, לרבות פגיעות נפשיות, או ארוע אחר הנגרם כתוצאה מהשירות.
השירות אותו מעניק משרדנו, כולל טיפול בבקשות להכרה בנכות, ייצוג בוועדות רפואיות, ערעורים על קביעת הוועדות הרפואיות וקצין התגמולים.
[/tab]

[tab title=”צוואות”]

צוואות

כאשר חס וחלילה אדם הולך לעולמו, ישנן מספר סוגיות אשר קרוביו/יורשיו נאלצים להתמודד עמן. מדובר על סוגיית חלוקת הרכוש או לחילופין החובות אשר הושארו.
במקרים רבים לאחר מות יקירנו, נולדים מתחים ועימותים קשים בין היורשים, תכנון נכון של חלוקת הרכוש בהגיע יום פקודה, יכול למנוע ריבים ומתיחויות רבות.
צוואה במובן הכללי, הינה סוג של ציווי בה אדם מצווה מה יעשו ברכושו לאחר מותו. אדם יכול להתנות בצוואה תנאים, ולהוריש את רכושו למי שקיים את התנאים. לעיתים קיימים גם התניות של תנאים פסולים, תנאים אלו אינם אפשריים על פי הפסיקה, לדוגמא: הגבלת ניהול אורח חיים דתי, התניה של גירושין או נישואין, אורח חיים לא מוסרי וכו’.
[/tab]

[tab title=”הוצאה לפועל”]

הוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל במדינת ישראל אחראית למימוש פסקי דין המוגשים לה. בדרך כלל מדובר בסעדים למימוש בנושאים של: תוקפו של שטר משכנתא, שטר חוב, המחאה (צ’ק) חוזר, סילוק יד מדירה, עיקולים , תפיסת/שיחרור מעוקלים, צווי מאסר, הגבלות בבנקים ועוד.
מומלץ ביותר כי ברגע קבלת אזהרה או אתראה מלשכת ההוצאה לפועל, יש לפעול מיידית. שיהוי ועיכובים יגדילו את החוב, ולחוב זה יתווספו הפרשי איבית והצמדה וכן שכר טירחת עורך דדין.
[/tab]

[tab title=”תביעות קטנות”]

תביעות קטנות

תביעה קטנה הינה הליך אזרחי בבית המשפט, בו אזרחים יכולים להגיש תובענות בנושאים צרכניים ובסכומים מוגבלים.
נכון לתאריך 1 ינואר 2012 סכום התביעה המקסימלי הינו 32,700 ₪.

הסמכות לדון בתביעה קטנה מסורה לבית המשפט לתביעות קטנות שהוא למעשה בית משפט שלום.
הרציונל בהקמת בית המשפט לתביעות קטנות הוא לאפשר דיון מהיר ופשוט.
להתנהלות במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות יש יתרונות אך גם חסרונות. כללי ההתדיינות הינם קצרים ובלתי פורמליים, במרבית המקרים התובענה מתמצה בדיון אחד ובמקרים רבים פסק הדין ניתן במקום.
[/tab]

[tab title=”אגרת טלוויזיה”]

אגרת טלוויזיה

אין טקסט
[/tab]

[tab title=”עורך דין לתאונות דרכים במרכז”]

עורך דין לתאונות דרכים במרכז

אין טקסט
[/tab]

[/tabs]