רחוב בן גוריון 32 בית א.פ.ק

רמת גן

טל'
3731556 – 03

פקס 3731557 – 03

משמורת

ילדים קטינים – כלומר מתחת לגיל 18 – נמצאים במשמורת הוריהם כלומר מתגוררים עמם. החוק העוסק במשמורתם של ילדים הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר קובע כי כל עוד לא נקבע אחרת הילדים נמצאים במשמורתם של שני הוריהם. אם החליטו ההורים להיפרד עליהם להחליט בידי מי תהא משמורת הילדים. חלקו השני של סעיף 24 לחוק קובע כי הורים שנפרדו צריכים להסכים ביניהם “מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו – לכל ענין זולת ערעור – כדין החלטת בית המשפט.”

אך מה קורה במקרה בו אין ההורים מצליחים להסכים ביניהם למי תהא המשמורת או אילו הסדרי ראיה יחולו? במקרה כזה קובע סעיף 25 לחוק: “לא באו ההורים לידי הסכם כאמור בסעיף 24, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את הענינים האמורים בסעיף 24 כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.”

המשפט האחרון בסעיף 25 הנ”ל הוא “חזקת הגיל הרך” המפורסמת אשר לאחרונה המליצה ועדת שניט על ביטולה.

כאשר נדרש ביהמ”ש – או ביה”ד הרבני – לפסוק בסכסוך משמורת עליו לקחת בחשבון אך ורק את טובת הקטין. אמנם הדין בישראל מכיר בזכויותיהם של הורים אבל בכל מקרה שזכויות ההורים עומדות בניגוד לטובת הילד – תגבר טובת הילד.

אם ההורים אינם מצליחים להסכים מי יהיה ההורה המשמורן ביהמ”ש יפנה, בד”כ, לקבל חוות דעת ממומחה שיבדוק מה היא טובת הילד בעובדות המקרה המסוים שלפניו. לרוב יפנה ביהמ”ש לפקידת הסעד לסדרי דין ויורה לה לערוך תסקיר בו תמליץ מה הוא הסדר המשמורת שיטיב ביותר עם הילד. במקרים אחרים ימנה ביהמ”ש מומחה חיצוני – פסיכולוג, פסיכיאטר וכו’ – כדי שגם הוא יתן את המלצתו. המומחה יבחן, בד”כ, את כישורי ההורות – או המסוגלות ההורית – של כל אחד מההורים על מנת להכריע מי מהם ייטיב למלא את חובותיו של ההורה המשמורן.

 

בית המשפט העליון פסק שוב ושוב כי לכל ילד יש אינטרסים משלו ולכן קשה לקבוע כללים אשר ייושמו בכל מקרה של סכסוך משמורת. ואולם ככלל אחד המאפיינים החשובים של מסוגלות הורית טובה הוא עידוד קשר טוב והדוק של הקטין עם ההורה השני והיכולת של ההורה להבחין בין רצונותיו שלו לצרכיו של הילד.

Call Now Buttonהתקשר עכשיו Paste your AdWords Remarketing code here
שינוי גודל פונט