רחוב בן גוריון 32 בית א.פ.ק

רמת גן

טל'
3731556 – 03

פקס 3731557 – 03

הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם שכרתו בני זוג שנישאו זה לזה לאחר 1974 ואשר בו פירטו את האופן בו הם רוצים לחלק את רכושם. בתי המשפט התחבטו רבות בהגדרת הסכם ממון שכן בני זוג נשואים יכולים לכרות ביניהם הסכמים שונים ומשונים ולא כולם יהיו הסכם ממון. ההגדרה הרווחת היא כי מדובר על הסכם הצופה פני עתיד וקובע באופן רחב את חלוקת הרכוש במקרה של גירושין. הסכם ממון יכול להיערך לפני הנישואין, במהלכם או בפקיעתם ואז הוא מהווה הסכם גירושין.

 

סעיף 2 לחוק יחסי ממון קובע:

(א)      הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב)      האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

 

במקרה בו נערך הסכם הממון לפני הנישואין הוא יאושר ע”י רושם הנישואין (בדרך כלל הרב שמחתן את הזוג) או על ידי נוטריון.

הסכם ממון לפני הנישואין נערך, בדרך כלל, כאשר לאחד מבני הזוג יש רכוש שהוא מעוניין שישאר בבעלותו בכל מקרה ורוצה להבטיח כי לבן זוגו לא יהיו זכויות ברכוש זה.

למרות הוודאות היחסית שהוא מעניק הסכם ממון אינו סוף פסוק: לעיתים אחד מבני הזוג פונה אל ביהמ”ש בתביעה לבטל או לשנות את הסכם הממון ובמקרים מסויימים תביעתו יכולה להתקבל. כך למשל יטה בית המשפט לבטל הסכם ממון במקרה שבו יווכח כי בפועל התנהלו בני הזוג בצורה הפוכה להוראות ההסכם או שהנסיבות השתנו מאוד מאז כריתת ההסכם כך שתוכנו אינו רלוונטי עוד. ניתן גם להוכיח כי ההסכם נכרת מתוך טעות או עושק אך יש לזכור: הסכם ממון עבר אישור של גורם חיצוני ולכן קשה יותר להוכיח עילות כאלו מאשר במקרה של הסכם רגיל.

מסיבות אלו ניסוחו של הסכם הממון חשוב מאוד כדי לוודא שהוא “ישרוד” את פגעי הזמן ויעמוד מול טענות לביטולו.

סוף מעשה במחשבה תחילה.

Call Now Buttonהתקשר עכשיו Paste your AdWords Remarketing code here
שינוי גודל פונט