אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה, אמור להוות מגן כספי למבוטח ובעת פגיעה לשלם למבוטח פיצוי חודשי.

ברוב הפוליסות, מבוטח יחשב כבלתי כשיר לעבודה אם איבד לפחות מ 75% מיכולתו לעבוד.

מדובר ברף לא פשוט ויש לדעת איך להיערך לכך ולהוכיח את המגבלה לחברת לביטוח.

בביטוחים רבים קיימת פסקה אשר מאפשרת לחברת הביטוח להתחמק מתשלום כל עוד המבוטח שנפגע יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר.

חשוב לציין שבשוק הביטוח קיימים נוסחים רבים של פוליסות.

בתי המשפט דנו לא אחת מה הוא עיסוק סביר אחר וחשוב לציין כי קיימת פסיקה לכאן ולכאן.

אפשר לומר די בוודאות כי חברות הביטוח לא ממהרות לשלם פיצוי כספי למבוטח שאיבד את כושרו לעבוד.

התשלום באובדן כושר עבודה נחשב כהכנסה וחברות הביטוח מבקשות אישור פקיד שומה לניכוי מס במקור.

כאשר מבוטח זכאי לתשלום אובדן כושר עבודה בדרך כלל יהיה קיים בפוליסה גם רכיב שנקרא “שחרור” ומשמעותו שחרור המבוטח מתשלום הפרמיה החודשית לחברת הביטוח.

פניה לחברת הביטוח ללא הכנה מראש יכולה לגרום נזק בלתי הפיך.

מומלץ להיעזר בעורך דין מתחום הביטוח בעל ניסיון מוכח בתחום.